Etiket arşivi:

İşyerlerinin SGK’da Tescili

İşveren, örneği kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri kuruma yapılmış sayılır. Okumaya devam et

Şikayetçi İşçinin Kötü Niyet Tazminatı

Kayıt dışı istihdamın önlenmesinde işçinin şikayeti önemli bir haktır. Şikayet şahsa bağlı haklardan olup genel olarak zarar gören kimse tarafından yapılır. Sözleşmeden veya Kanundan doğan alacağın işçiye ödenmemesi ya da işyerinde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin Okumaya devam et

Boşandığı Eşiyle Evlenene Kıdem Tazminatı Verilir Mi?

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan fesih ve sona erme hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gereken Okumaya devam et

Bilinmeyen Tehlike: Meslek Hastalığı

Her yıl 4-10 Mayıs 2009 tarihleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl, 23. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşçi ve işverenlerin ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’nin iş yaşantısındaki önemini Okumaya devam et