Etiket arşivi: hukuk

İslam Ceza Hukukundaki Kısasın İdamla Karşılaştırılması

Prof.Dr.  Bilal UÇAR

Kırgızistan Çüy Ünversitesi Öğretim Üyesi

ÖZET

Tarihte batılca uygulanan kısasa, İslam adalet ve de hafifletme getirmiştir. İslami kısasla töre cinayetleri, terör ve kan davasıyla öldürmeler önlenmiş, maktulün velisine af izni verilmesiyle de hayata hayat katarak insan hayatına değer gösterilmiştir. İslam ferde ceza yetkisi vermemiş, bunu meşru otoriteye bırakarak keyfi öldürme ve hareketleri önlemiştir. Kısası uygularken bile eşitlik ilkesini göz ardı etmemiştir. Kısas öldürmeleri önlemiş hayata kazandırmıştır.

1923 yılında toplanan Avrupa Hukuk konferansı bildirisinde insanlığın 2000 yıllık ortak akıl muhakemesi ile yeni ulaşabildiği ideal hukuku, Hz. Muhammed’in asrı saadetinde uygulamaya muvaffak olduğu beyan ve kabul edilmiştir. Bu demektir ki ortak aklı selim ideal hukukunda da kısas kabul edilmektedir.

Basitçe; ABD, Çin vb ülkelerdeki ile S. Arabistan ve İrandaki öldürme sayısı yıllık istatistiki kıyaslamaları sonucunda da; İslam Ceza Hukukundaki Kısasta adalet ve hayat olmakla birlikte öldürmeden önce kesin caydırma ve öldürmenin neden olduğu daha fazla öldürme ve diğer zararları önleme ile daha fazla hayat kurtarma bulunduğu da ispatlanmaktadır. Kısasın olduğu ve olmadığı yer ve zamanlardaki öldürmelerin lehine açık fark oranı ve yeni dünya düzenine rağmen öldürmelerin önlenememesi ve artan yükselişi, akıllı hesapla ölçülebilir. Masum hayatların dıramatik öldürülmesine modern ve pozitif hukukun ceza ve adaletinin de çözüm olamadığı acı tecrübelerle anlaşılmıştır.

Eğer kısas karşıtlığı yersiz ise sübjektif ısrar ve inatla karşıtlık da yersizdir. Objektif konsensüsle ve açıklanan nedenlerle insanlık can güvenliği ve dünya selameti için kısas cezası ve caydırıcılığı veya paralel ceza da ideal ve tabii bir çözüm tedbiri olarak düşünülebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Kısas, Hukuk, Adalet, Can, ABD, S.Arabistan, Pozitif hukuk, Tabii hukuk, İdeal hukuk Okumaya devam et

Anayasaların Yapım Süreçlerinin Özgünlük Anlamda Niteliği Üzerine Değerlendirme ve Öneriler

Sivil, Organik, Yapma Anayasa Sürecinde Bir Değerlendirme:

Dr. Ahmet FİDAN

GİRİŞ:

İnsanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan toplumlar kendi aralarında oydaşarak meşru otoriteyi ortaya çıkarırlar ve bu otoritenin belli bir toprak parçası üzerinde ve belli ülkü birliğini taşıyan insanlar üzerinde örgütlenmesi ile “devlet“i var ederler.

Devletin bireylerle, bireylerin devletle ve bireylerin bireylerle olan hukuku, egemenlik ve özgürlükler ödünleşmesi de en üst statüde “anayasa” metinlerinde va’z edilir. Yer yer kazuistik yer yer soyut, yer yer yazılı ve yazısız olmak üzere dünya üzerinde var olan ülkelerin kendilerine özgü anayasaları bulunmaktadır.

1. Tarihsel Süreç İçinde Anayasalar, Anayayasacılık Hareketleri ve Anayasaların Özgünlüğü

Devletler tarihsel süreç içinde genellikle anayasalarını olaganüstü dönemlerde yaparlar. Olağan dönemlerde yapılan anayasalar çoğunlukla en sağlıklı anayasalardır. Okumaya devam et

Siyasi Portre: Ömer Dinçer (Bürokrasi Ağası)

1. Ömer Dinçer Hakkında Kısa Bir Giriş

‘Tarih bize özgürlük için en büyük tehlikenin, gücün tek bir elde toplanması olduğunu öğretmiştir. Devlet, özgürlüğümüzün korunması için gereklidir. Fakat gücün politik ellerde toplanması özgürlüğümüz için tehlikedir. Özgürlüğümüzün korunması için devletin gücünün sınırlanması ve dağıtılması gerekir.’ der Milton Friedman. Okumaya devam et

Hukuk-Mukuk Way Limine

Bir ülkede eğer hukuk “mukuk”laşıyor ise ve bu devletin en üst düzey yetkilisinin zikrine dönüşmüş fikri ise; way limine…

Eğer bir ülkede üst düzey hukukçu(lar) hukuku “mukuk” (367, taş atan çocuklara inanılmaz hapis istemleri, hortumculara af…) anlayışıyla görüp o şekilde karar veriyorlar ise; way limine… Okumaya devam et

DTP’nin Sine-i PKK’ya Dönüşü

DTP Hakkında uzun zamandan beri beklenen kararını Anayasa Mahkemesi 11 Aralık 2009’da “Kapatma Kararı” olarak ilan etti. Anayasa Mahkemesi karar vermek için iki buçuk yıl bekledi. Kimse bu beklemenin mana ve önemi hakkında bir bilgiye sahip değil. Kararda, Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un milletvekillikleri iptal edilirken, “dağa çıkmanın gereğinden” söz eden milletvekilleri hakkında bir Okumaya devam et

Şu “Hukuka Saygılıyız” Lafından Nefret Ediyorum

Saygılı olduğumuz şu hukuka bir bakalım.

 Adam darbeyi yapmış, 15 yaşındaki çocukların yaşını büyütüp asmış, Muğla da beyler gibi yaşıyor ona gelince hukuktan bahseden yok. Okumaya devam et