Bazı Davalar Rufailere Kalmış!

yazdır / print
DEV- SOL’ un 39 kişiye verilen hapis cezası ile biten davaları 29 yıl sonra bitti. Gazeteler DEV – SOL Ana davası bitti dediler. Bittiğini gazeteler yazdı. Biz de bitmedi diyoruz. Bir kere bu davalar beş-on bin, yüz bin sayfayı geçecek şekilde yazılacak. Yazılan kararlar, Dev-Sol’un üçyüz, beş yüzü geçen sanıklarına tebliğ edilecek. Sanıklar tebligattan sonra her biri üç, beş, on, yüz sayfadan ibaret temyiz dilekçelerini yazacaklar. Dosyalar temyize giderken, bazıları temyizde murafaaların yapılmalarını isteyecekler. Bunun üzerine üç beş yüz avukatın dosyaları için temyizde duruşmalar başlanacak. Temyiz savcıları dosyalar hakkında düşüncelerini yazacak. Bu düşünceler, birer birer ve ayrı ayrı sanıklara veya avukatlarına gönderilecek. Sanıklar ve avukatlar bunlar için görüşlerini ve düşüncelerini yazacaklar öve hepsi tekrar temyize gidecek. Temyizdeki beş, yüz veya bini aşan dosyalar için ilgili dairede raportörler tarafından okunmaya başlanacak.

Üyeler inceleyecek.İncelemeler sırasında emekli olanlar ,rahmetli olanlar,görevlerini değiştirenler olacak. En azından yüz tonu aşan dosyalar birer birer araştırılacak, birer birer okunacak, birer birer duruşmaları yapılacak. Bunlar bitecek heyetten ayrılmayan sağ kalanlar, yeni gelenler bu dosyaları tekrar okuyup inceleyecekler ve sonra her bir dosya için birer birer karar verilecek. Tefhim edilecek veya tebliği edilecek ve sonra istenirse tashihi karar, iadeyi muhakeme, AİHM’ ne gitme gibi yollar bulunacak ve bunlarında işlemleri tamamlandıktan sonra davalar bitecek. Şimdi gelelim hikâyemize:

İki asker bir gün aralarında konuşurken biri diğerine anasının sağ olup olmadığını sorar:

* Mehmet. Anan sağ mı?
* Evet. Der. Arkasından diğer asker arkadaşına;
* Nah Sağ! der. Çünkü anası çoktan ölmüş ve askerin haberi yoktur.

Bu davalar biter mi? Beş yılda, on yılda, yirmi yılda biter mi? Evet, bütün bunlar ne zaman mı olacak? Onu kimse bilemez. Tahmin edemez. Olsa olsa Rufailer bilir ve karışır. Bizim de amiyane cevabımız Mehmet’in gibi olacak… Biter!

Bugün görülmekte bulunan ERGENEKON davası da bu sanık sayısı, dosyaların sayfası, ekler ve sayısı, yüz binlere varan zabıt sayfalarından oluşan bu sistemde, uygulanan bu usulde böyle davalar ne zaman ve nasıl biter?

Bütün bu davalar bitmiş olsa, bundan sonra zaman aşımı, ceza zaman aşımı, af yasaları ve insan hakları yasaları ile ilgili problemleri çıkacak ve bunlar çözümlenecek kararlar yenilenecek ve tamamlanacak.

Ergenekon davalarının bitip ne zaman biteceği konusunda Mehmet’in verdiği cevabı burada kullanmayı ihtiyaç duymayız. Onun yanıtını zamanla alacaksınız.

Ancak Ergenekon gibi davaların ne zaman biteceğine Rufailer karışır. Duruma gelmiştir.

Bizden yazıp söylemesi bu kadar!

Bir cevap yazın