Etiket arşivi: abd

İslam Ceza Hukukundaki Kısasın İdamla Karşılaştırılması

Prof.Dr.  Bilal UÇAR

Kırgızistan Çüy Ünversitesi Öğretim Üyesi

ÖZET

Tarihte batılca uygulanan kısasa, İslam adalet ve de hafifletme getirmiştir. İslami kısasla töre cinayetleri, terör ve kan davasıyla öldürmeler önlenmiş, maktulün velisine af izni verilmesiyle de hayata hayat katarak insan hayatına değer gösterilmiştir. İslam ferde ceza yetkisi vermemiş, bunu meşru otoriteye bırakarak keyfi öldürme ve hareketleri önlemiştir. Kısası uygularken bile eşitlik ilkesini göz ardı etmemiştir. Kısas öldürmeleri önlemiş hayata kazandırmıştır.

1923 yılında toplanan Avrupa Hukuk konferansı bildirisinde insanlığın 2000 yıllık ortak akıl muhakemesi ile yeni ulaşabildiği ideal hukuku, Hz. Muhammed’in asrı saadetinde uygulamaya muvaffak olduğu beyan ve kabul edilmiştir. Bu demektir ki ortak aklı selim ideal hukukunda da kısas kabul edilmektedir.

Basitçe; ABD, Çin vb ülkelerdeki ile S. Arabistan ve İrandaki öldürme sayısı yıllık istatistiki kıyaslamaları sonucunda da; İslam Ceza Hukukundaki Kısasta adalet ve hayat olmakla birlikte öldürmeden önce kesin caydırma ve öldürmenin neden olduğu daha fazla öldürme ve diğer zararları önleme ile daha fazla hayat kurtarma bulunduğu da ispatlanmaktadır. Kısasın olduğu ve olmadığı yer ve zamanlardaki öldürmelerin lehine açık fark oranı ve yeni dünya düzenine rağmen öldürmelerin önlenememesi ve artan yükselişi, akıllı hesapla ölçülebilir. Masum hayatların dıramatik öldürülmesine modern ve pozitif hukukun ceza ve adaletinin de çözüm olamadığı acı tecrübelerle anlaşılmıştır.

Eğer kısas karşıtlığı yersiz ise sübjektif ısrar ve inatla karşıtlık da yersizdir. Objektif konsensüsle ve açıklanan nedenlerle insanlık can güvenliği ve dünya selameti için kısas cezası ve caydırıcılığı veya paralel ceza da ideal ve tabii bir çözüm tedbiri olarak düşünülebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Kısas, Hukuk, Adalet, Can, ABD, S.Arabistan, Pozitif hukuk, Tabii hukuk, İdeal hukuk Okumaya devam et

Ortadoğu’da Dayatmacı Politikalar ve İran Gerçeği

Giriş:

İran 2500 senelik geçmişiyle Pers İmparatorluğu’nun devamı niteliğindedir. Zerdüştlükle başlayan, Safavilerin empoze ettiği Şia Mezhebi ve onun getirdiği 12 İmam’ın haleflerinin üstünlüğünü kabul eden İran medeniyetinde amaç, halkı hidayete erdirmektir. Şii’lerin İslamiyet’i yorumlama şekilleri biz Sünnilerinkinden çok farklıdır. Okumaya devam et