Etiket arşivi: bürokrasi

Siyasi Portre: Ömer Dinçer (Bürokrasi Ağası)

1. Ömer Dinçer Hakkında Kısa Bir Giriş

‘Tarih bize özgürlük için en büyük tehlikenin, gücün tek bir elde toplanması olduğunu öğretmiştir. Devlet, özgürlüğümüzün korunması için gereklidir. Fakat gücün politik ellerde toplanması özgürlüğümüz için tehlikedir. Özgürlüğümüzün korunması için devletin gücünün sınırlanması ve dağıtılması gerekir.’ der Milton Friedman. Okumaya devam et

Devlet Kimin? (2)

 Devlet, tanımlanmış sınırlar içerisinde üzerinde egemenlik kurduğu toprağın bütünlüğünü ve tabiiyetindeki insanların başkalarından gelen tehditlere karşı güvenliğini sağlayandır. 

“Devlet-ebed-müddet” retoriği içerisindeki ölümsüz ruhtur. Ama en önemlisi devlet en büyük Okumaya devam et

Yaşasın Bürokratizm(!)

Bürokrasi konusunun babası M. Weber aslında ideal bir bürokrasiyi asırlar önce açık seçik izah etmiştir.

Bürokrasi konusunda oldukça geniş tanımlamalar yapılmıştır. Ancak ideal anlamda tanımını yapacak olursam; Devletin Okumaya devam et

Demokrasi mi Bürokrasi mi? I

Modernite olarak formüle edilen yaşam biçimi ve anlayış düzeyine ulaşmış toplumlar için demokrasi, ideal siyasal sistem olarak kabul edilmektedir.

İçinden çıktığı toplumların bu noktaya ulaşmak için yaşadığı sancılara bakarak demokrasinin toplumlara neler sunduğunu görebiliriz. Çünkü demokrasi yada başka bir siyasal sistemin değerini ancak ondan önce var olan Okumaya devam et