Mar 15 2019

From The Editor: Rules and Systems Are for People, Not for Rules and Systems!

Published by at 00:00 under EDİTÖRDEN

yazdır / print
Yine yorucu ve dop dolu bir sayıda birlikteyiz. 37. sayımızın İlkbahar sayısına geldik. Bu sayımızda da, dergimiz gelişme sürecini devam ettirmekte. Son ay içinde, dergimize katılan alan editörlerimiz,  Coğrafya alanından, Prof.Dr. Mesut DOĞAN, Edebiyat ve Yazın alanından, Prof.Dr. Mesut TEKŞAN ve Ulaşım ve Trafik alanından, Dr. Öğr.Üyesi, Taylan ENGİN, ile birlikte, yayın masamızın üye sayısı 37 branş editörüne ulaşmıştır. Bilindiği gibi, geçen sayımızda, editörlükleri kategorik olarak ayırmıştık. 2019 uygulamamıza geçiş olması noktasında, (Anabilim / Anasanat Dalı) ve alan editörlüğü (Bilim / Sanat Dalı) olarak düzenlemiştik. Artık bu süreci geri dönüşü olmaksızı devam ettireceğiz. Oluşturduğumuz bu yapı ile, adeta, kentin akademisini oluşturmaya başladık. Aynı paralelde, 2019 ile birlikte, editöryal kurulda blok hakem listesi yayınlamak yerine, her sayı için o sayıda hakemlik yapanların listesini yayınlamaya başladık. Şöyle bir baktıımızda, bu sayımızda, yaklaşık 40 civarında hakemimiz, makale yayın süreçlerinde görev yapmış, makalelerin siz okuyucularımızın ve bilim camiasının hizmetine sunulmasına bilim adına katkıda bulunmuşlardır. Kendilerine başta brans editörlerim olmak üzere yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili Yazarlarımız;

Yayın peryodu içinde gönderilen her makaleyi prensip olarak Itenticate programından geçirerek hakem sürecine alıyoruz. Ancak bundan sonraki süreçlerde, makale şablonumuzun kullanılmadan gönderildiği makaleleri, olağan akışına bırakmak, şablona göre oluşturulan makalelerin ise, takipli statüde öncelik verileceğini belirtmek isteriz. 2019 Haziran ayından itibaren dergimiz DOI vermeye başlayacaktır.

Hedefimiz, Kent Akademisi dergimizi bilim camiasında ülkemiz için gurur kaynağı haline getirmek, birkaç sene içinde SCI, SSCI, ISI gibi indekslerde yer alarak dünya bilim çevresinde interdisipliner, multidisipliner, ve transdisipliner çalışmaların odağı haline getirmektir. SCI ve SSCI süreçlerine ilişkin alt yapı çalışmalarımız hızla yürütülmekte, önümüzdeki bir iki ay içinde müracaatımızı yapmış olacağız. Ayrıca, ISI indeks müracaatımız da yakında sonuçlanmak üzeredir. Bu dönemde SOBİAD sosyal bilimler dizini dergimizi indekslemeye başlamıştır. Editörümüz Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ, TR Dizin sürecinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. Dergimizde daha önce 2 olan editör sayımız, görev alanları belli olacak şekilde dergimizin büyümesi, kapsamının genişlemesi ve etki faktörünün artmasına paralel olarak dörde çıkarılmıştır.

Kent Akademisi’nde Baş Editöre Bağlı Editörlüklerin Görev Bölüşümü Şu şekilde olmuştur.  1. Yayın Akışından Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK,  2. Dizin (index) ve Dizin Süreçlerinden Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Huriye TOKER,  3. Tanıtım ve Sponsorluklardan Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ, 4. Teknik İşlerden Sorumlu Editörlük ise Dr.Öğr.Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ tarafından yürütülecektir.

Her yeni sayıda büyümeye ve güçlenmeye yönelik yeni haberler vermek eminim ki beni mutlu ettiği gibi sizleri de mutlu etmektedir.

Yerel Seçimler, Kentsel Hizmetlerin Sağlıklı Yürütülmesini Kesintiye Uğratmamalıdır!

Bu ayın sonunda Türkiye’de yerel seçimler yapılmaktadır. Sadece Türkiye’de değil bütün demokratik ülkelerde yerel seçimler sürecinde, özellikle eski (halihazırdaki) başkan yeniden aday gösterilmemiş veya aday olmamışsa, benden sonra ne olursa olsun mantığıyla kentsel hizmetlerin yürütülmesinde boş vermişlik psikolojisine girmemelidir. Özellikle bu gibi ara dönemlerin kontrolü, merkezi yönetim tarafından ve sivil toplum kuruluşları tarafından titizlikle takip edilmelidir.

Bu ve bunun gibi konuların özellikle vurgulanacağı kapsamda, dergimizin 40. Yayın periyoduna tekabül eden Aralık Sayısı, “Türkiye’deki 2019 Yerel Seçimleri ve Yerel Siyasetin Kentsel İzdüşümleri” temasıyla çıkarılacaktır.

1, Seçim öncesi propaganda süreci,

2, başkanlık sistemi sürecinde oluşan açık ve örtülü ittifaklar,

3, yerel seçim sürecinde yerelde iktidarda olan partideki aday değişimi nedeniyle yerel hizmetlerin istikrarı,

4, yerel seçimin sonuçları ve

5, Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerinin politik gelecekleri bakımından ulusal siyasete etkileri, sayı temamıza ilişkin çağrımızın alt başlıkları olacaktır.

Bütün dünya kentleri, nüfusun yoğunlaştığı kent merkezlerinde sürdürülebilir, ergonomik ve estetik kaygılara yönelmesi kaçınılmazdır. Toplumdaki pasif mobilizasyon ve iletişimdeki dijitalleşme, kentlerin sosyal doku rolünü de derinden etkilemiş ve bu gün artık kentler, dinamik birbirine kayıtsız homosaienslerle dolup taştığından kentler, insanlık adına ruhunu arar hale gelmiştir.

Belki son paragraflarda iç açıcı sözcükler edemedim ama özellikle dünya liderleri ve uygarlığa iz düşümünde bulunabilecek inisiyatif sahipleri konunun bu yönünü ihmal etmemelidir.

Nice sayılarda ve aydınlık yarınlarda buluşmak ümidi ile.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.