Haz 27 2009

Kamu Binalarındaki Sorunlar Çözülebilir mi?

Published by at 00:05 under Fırat AYHAN

yazdır / print
Ankara’nın başkent olması nedeniyle tüm bakanlık ve bağlı kurum binaları bu şehirde yer almaktadır.

Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında nüfusun ve araçların yoğun olamaması nedeniyle binaların şehirde yerleşmesi planlı şekilde olmamış gelişigüzel bir yapılandırılma ile geçiştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda da bu düzensiz yerleşme devam etmiş her bakanlık ve bağlı kurumları kendi yerleşme sorununu kendisi çözmeye çalışmıştır. Bu nedenle günümüzde önemli kurumların oturdukları binalarla ilgili olarak çeşitli sorunlar yaşadığı, ödedikleri kiralarla ilgili olarak mahkeme davalarına konu oldukları bilinmektedir. Üstelik bu sorunları yaşayan kurumların önemli kurumlar olduğu görülmektedir. Söz konusu kurumların yıllardır bina sorununu çözemedikleri düşünüldüğünde düzensiz, plansız bir yapılandırılma olduğu akla gelmektedir.

Önemli kurum ve kuruluşların oturdukları binalarla ilgili olarak bu tür sorunların yanında verdikleri hizmetlerde binaların yetersizliği ve işlevlerine uygun olmadığı da gözlemlenmektedir. Kamu hizmetlerinde verimli çalışmaların olabilmesi için çalışan personelin bulunduğu binada rahat bir ortamda bulunması gerektiği bilinen bir gerçektir. Günün büyük kısmını bu binalarda geçiren personelin motivasyonunu etkileyen çevre şartlarındaki sağlıksız, düzensiz bir ortam verimliliği düşürmektedir. Kimi kurum binalarında yemekhane sorunu olduğu hatta wc yerlerinde de sorunlar olduğu görülmektedir. Diğer yandan çalışılan kamu idarelerinde sosyal tesislerin eksikliği diğer bir sorunu teşkil etmektedir. Bazı kurumlarda tesislerin oluşu bazı kurumlarda olmayışı çalışanlar için adaletsiz bir ortam yaratmaktadır.

Konuyu kamu hizmeti alan vatandaşlar açısından da incelediğimizde karşımıza yine yerleşme sorunu ortaya çıkarmaktadır. Hangi alanda olursa olsun kamu kurumlarıyla iş ilişkisi içinde olan vatandaşların işlerinin sonuçlarını sağlıklı hızlı ve yerinde öğrenememektedir. Bu tür sorunlar kamu kurumlarının binalarının yerlerinin birbirinden alakasız yerlerde oluşu, trafik vb sorunlar nedeniyle hızlı iş takibini engellemektedir. Ankara dışından işini takip etmek ve sonuçlandırmak için gelen vatandaşların birkaç kurumla muhatap olmak zorunda kalması halinde bir günde işlerini tamamlayamadıkları birkaç gün kalmak zorunda oldukları görülmektedir. Birkaç gün kalması halinde de işin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yine belirsizdir.

Kamu kurumlarında işlerini takip eden vatandaşlara yeterli hizmetin verilebilmesi hızlı çözümlere ulaşılabilmesi kurum binasının içyapısı ile yakından ilgilidir. Her kurumun kendine ait hizmet akışı bulunmaktadır Bu akışa göre içyapının düzenlenmesi her alanda verimliliği arttıracak vatandaşların bürokrasiden şikâyetini engelleyecektir

Devletlerin vatandaşlarına her alanda verdiği hizmetlerde çağdaş standartları yakalamak için çalışması gerektiği düşünüldüğünde yukarıda sayılan sorunların çözüme ulaşması gerektiği vazgeçilmez bir ilkedir. Ankara’da yerleşmiş olan kamu binaların yetersizliği, hizmet akışında olması gereken yapının olmadığı bilinmektedir. İleriye dönük olarak yapılması gerekilen kamu binaları için şehir dışında yerleşke inşa edilmesi bu binaların şehir merkezindeki yoğun ortamdan kurtarılması çözümüdür. Böyle bir kamu yerleşkesinde tüm bakanlıkların önemli birimlerinin oraya yerleşmesi sağlanacak, hizmet için şehir merkezinde bulunması gerekilenler tespit edilecek, diğerleri şehir dışındaki kamu yerleşkesinde yer alacaktır. Başbakanlık binalarının ve diğer bakanlıklarının asli binalarının şehir içinde olması çok düzensiz bir görünüm sergilemektedir. Şehir dışında oluşturulacak böyle bir yerleşke hem başkente yakışan bir görüntü sağlayacak hem hizmet akışını hızlandıracaktır. Bu yapıda en modern tekniklerin kullanılması çalışanlara rahat ve sağlıklı ortam sağlaması açısından gereklidir. Düzenli ve planlı bir yerleşkede her türlü donanım yer alacağından modern kamu kurumları oluşacaktır.

Bu gün için böyle yerleşkelerin olması olanaksız görünse de ileride duyarlı kamu görevlileri sayesinde oluşturulması olanaksız değildir.

http://www.firatayhan.com/
Fırat AYHAN

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.