Kategori arşivi: Fırat AYHAN

Fırat AYHAN ın Tüm Yazıların Göster

Memurların Sendikaya Güven Sorunu ve Verimlilik

İşgörenleri verilen bir işi sadece yapan, yorum yapmayan, eleştirmeyen, fikir beyan etmeyen, kaytarmaya meyilli, katı disiplin ve prim ücret desteği ile verimli çalışabilen bir varlık olarak gören klasik yönetim düşünce teorisinin düşüncelerini ıspatı amacıyla yapılan tarihi hawthorne deneyleri beklenmedik sonuçlar verince, klasik yönetim düşünce tarzı revize edilmiş yerine neo-klasik yönetim Okumaya devam et

Bor Madenlerinde Oynanan Oyunlar

Bor Rezervleri Çok Düşük Bedelle Elimizden Gidiyor…….

Türkiye bor madeni rezervinde dünyada %73 oranına sahip bir ülkedir. Dünyada bu madenin önemini bilen bazı ülkeler bor madenin zararlı olduğu spekülasyonunu yayarken, ABD Etibank’ın özelleştirilmesine talip oldu. Hem de çok düşük bedelle. Bor madeni üretimini Etibank yapmaktadır ve bu madenlere ucuz yolla ele geçirmek Etibank’ı almaktan Okumaya devam et

Merkez Bankası’nın Kararları Uygun mu?

Türkiye’de döviz ve faiz politikasında dengeli bir politikanın olmadığı çeşitli defalar kamuoyunda işlenmişti. 2008 yılında dolarda görülen düşmelerin cari piyasaların altında gerçekleştiği hep eleştirilmişti. Özellikle dış ticaret işlemlerinde döviz girdisi olan sektörler düşük kurdan şikâyet ederken; bunun serbest piyasanın bir sonucu olduğu Okumaya devam et

Af Konusunda Vicdanlı Bankalar Aranıyor

Sicil Affı İçin Çıkarılan Kanunun Uygulanması Bankaların Vicdanına Kaldı

Ekonomik kriz nedeniyle daralan piyasalarda gerek mali gerekse reel ekonomide talep daralmasının önüne geçilmesi, durgunluğun aşılması gayesiyle, sicil affı olarak bilinen 5834 sayılı kanun yürürlüğe girmişti. Bu kanunun uygulanması Okumaya devam et

Yerel Yönetimlerde Finansman Sorunları

Fırat AYHAN

EKO-POLİTİK

Üniter yönetim sistemine sahip ülkemizde kamu idaresi bir bütündür. Kamu görevleri merkezi yönetimle yerel idareler arasında bölüştürülmüştür. Fakat ana sorumluluk merkezi idare elindedir. Merkezi yönetim hızlı ve dengeli kalkınmayı sağlamak için yerel yönetimleri kontrol etmek, gerektiğinde teknik yardımda bulunmak zorundadır. Yerel idareleri kendi sorumlulukları ile baş başa bırakmamak için çeşitli kontrol mekanizması yardımıyla denetimini sürdürmek durumundadır. Yerel idarelerin kararları, eylem Okumaya devam et

Yerel Yönetimlerde Şeffaflık: Halk Denetimi

firat-ayhan-wwwbilgiaginet.PNG 

Fırat AYHAN

EKO-POLİTİK

Ülkelerin kamu yönetim sistemleri sınırları içinde yaşayanların kültürel, siyasal, sosyo-ekonomik ve tarihi faktörlerinin etkisi altında oluşarak gelişir.

Merkezden yönetim sisteminde genel ve yerel bütün kamu hizmetleri tek elde yani merkezde toplanmıştır. Yerinden yönetim sisteminde ise kamu hizmetleri o bölge halkınca seçilen ya da oluşturulan kuruluşlar ya da organlar eliyle yürütülmektedir. Okumaya devam et