Kapak: Yerel Kalkınma, Kalkınma Ajansları ve Yerel Kalkınma İçin Bütünleşik Çözümlemeler

yazdır / print

Editörden:

Değerli Okurlarımız;

Türk yerel yönetimleri, gerek küreselleşmenin gerekse ulaşım altyapısındaki gelişmelerin etkisiyle, diğer dünya ülkelerinin kentsel standartlarına kavuşmak için ayrıca, gittikçe bilinçlenen ve artan yerel kamusal hizmet taleplerine cevap verebilmek için ayrıca kentsel rekabet ortamında demografik çekim merkezi oluşturabilmek için yarışmaktadırlar.

Böylesine çok boyutlu ve ağır baskılar altında gerek yerel gerek bölgesel kamusal hizmet taleplerini yerine getirebilmek için bir yandan bölgesel ölçekte yapılanmakta olan “Kalkınma Ajansları” aracılığıyla  bir yandan da AB destekli yurt dışı projelerine yönelmektedirler. Bu konuda ülkenin bir çok farklı bölgelerinde ve hatta illerinde KALKINMA AJANSLARI kurularak yeni alternatif hizmet sunma teknikleri geliştirmeye odaklanılmıştır.

Daha önce irili ufaklı yerel yönetim birimleri, YEREL YÖNETİM birlikleri kurarak bu sorunlara cevap verebilmeye çalışılmaktaydı. Bu gün için ise, sadece bölgesel Kalkınma Ajansları değil, Yerel Yönetim Birlikleri de yurt dışı projeleri yapmaya yönelmişlerdir.

Geçen Sayımızdan Bu Sayımıza:

  • Başta yerel yönetim birimlerimiz olmak üzere bir çok büyük il düzeyinde yerel yönetim birimlerimiz, 2012 nin son çeyreğindeki 13 Büyükşehir Belediyesi Kurulması kararının ardından, nüfuslarını 750 bine çıkarma sürecine girmişler, nüfus taşıma konusunda Türkiye’deki bir çok il hayli başarılar elde etmiştir.
  • Öte yandan Çevresel Göstergelerdeki her geçen gün ortaya çıkan kötüleşme, sanayi tesislerinin eksi dışsallık ortaya çıkan salınımları, önü alınamayacak veya telafi edilemeyecek noktalara doğru gelmiş ve merkezi yönetim de bu konuda yasal düzeyde yeni düzenlemeler yapma arayışlarına girmiştir.
  • Arıca bu sayımız ile Kent Akademisi dergimiz hakemli olarak ilk yılını doldurmuştur. Bundan sonraki yılın ardından Türkiye’nin ve dünyanın seçkin indekslerince taranması için gerekli müracaatlar tarafımızdan yapılacak ve böylelikle Türk Kültürü, Türk Literatürü ve Türk Bilim camiasına birbirinden kıymetli eserler kazandırmış olacağız.
  • Bu sayımızın bilim, kültür ve yönetim camiasına hayırlı olmasını dileriz.

Esenlik dileklerimizle.

KENT AKADEMİSİ YAYIN EDİTÖRÜ

 

Bir cevap yazın