KOBİ’ler İçin Muhasebe Standartlarının Önemi

yazdır / print

Ülkemizde, özellikle yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavirlerin gündeminde olan önemli konulardan biri de muhasebe standartları ve bu bağlamda finansal raporlar standartlarıdır.

Finansal raporlar, dünya genelinde birçok işletme tarafından işletme dışındaki kullanıcıların finansal bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Finansal tablolar ve bunların sundukları veriler temel olarak benzerlik göstermekle birlikte, bazı sosyal, ekonomik ve hukuki sebeplerle farklı finansal tablo kullanıcılarının gereksinimlerinin dikkate alınması bu tabloların farklılık göstermesine neden olmaktadır.

Günümüzde, ticari küreselleşmenin artması, muhasebe alanında hem uygulama hem de standartlar yönünden bir entegrasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

Ortak bir muhasebe ve finansal tablo yapısı ve dili oluşturmak amacıyla 1973 yılında 16 muhasebe meslek örgütünün Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’ni (IASC) kurma konusunda anlaşmaya varmaları ile başladı ve 2001 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nu (IASB) kurmalarıyla önemli bir aşama kaydetti.

Kurul, 1973 yılından bu yana Uluslararası Muhasebe Standartları’nı (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (UFRS) yayınlamaktadır.

Süreç, Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları Birliği’nin, IASC standartlarının borsaya kote edilmiş firmalarda uygulanması yönünde Mayıs 2000’de aldığı kararla hızlandı.

UFRS’nin kullanılmaya başlanması KOBİ’ler için farklı bir milat olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde ekonomilerin oldukça büyük bir kısmı KOBİ’lere dayanmaktadır. KOBİ’ler, birçok ülkede esnek yapıları, üretim dönük istihdam yapıları nedeniyle büyük önem taşıdıkları görülmektedir. Dolayısıyla KOBİ’lerle ilgili problemler ve bu problemlerin çözümü tüm ekonomileri yakından ilgilendirmektedir.

Kamuya bilgi verme zorunluluğu bulunan tüm şirketler gibi KOBİ’lerin “KOBİ’ler için UFRS Tam Seti” uygulamaları düşünüldüğünde standartların tamamının kullanılmasının KOBİ’ler için ihtiyaç olup olmadığı, tüm seti uygulamak için katlanılması gereken ciddi maliyet, bu standartların KOBİ’lerde nasıl uygulanabileceği sorununu gündeme getirmiştir.

KOBİ’lerin finansmanı bu problemlerin başlıcası olarak görülmektedir ve sorunun önemli nedenlerinden birisi de KOBİ’lerin finansal raporlamasındaki yetersizliktir. Dünyanın en büyük ve ciddi ekonomik krizinin yaşandığı şu sıralarda başta işsizlik olmak üzere pek çok sosyo-ekonomik problemin çözümünde de KOBİ’lere odaklanmak gerekiyor.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, 9 Temmuz 2009 tarihinde “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı”nı yayınlamıştır.

Özellikle birçok küçük işletmenin Uluslararası Muhasebe Standartları’nı (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na tam olarak hazır olmadığı görülüyor.

Yıllardır İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen Muhasebe Standartları Sempozyumu’nda bu yıl sempozyumun ana teması  “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı” olarak belirlenmiştir. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası XIII. Türkiye Muhasebe
Standartları Sempozyumu’nda uzmanlar, akademisyenler ve uygulamacılar konuyu tüm yönleriyle ele aldı.

Sempozyuma gerek meslek örgütlerinden ve gerekse de öğretim üyeleri ile uygulamacılardan yoğun bir katılım oldu.

BDDK Başkan Yrd. Nuri Bodur, SPK Başkan Yrd. B. Sıtkı Şafak, Gelir İdaresi Başkan Yrd. Adnan Ertürk, Bağımsız Denetim derneği Başkanı Fatih Dural, TÜRMOB Onursal Başkanı Mustafa Özyürek, TÜRMOB Genel Başkan Yrd. Nail Sanlı, TÜRMOB Yönetim Kurulu üyeleri, İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, İZSMMMO Başkanı Feyzullah Topçu, AZSMMMO Başkanı Ali Metin Polat ile yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının başkan, yöneticileri ve üyeleri, üniversite camiasından Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın, Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu, Prof. Dr. Cemal İbiş, Prof. Dr. Ömer Lalik, Dr. Cem Durmuş, Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir ve Dr. Tuba Şavlı hocaların da bulunduğu çok sayıda akademisyen ile ulusal ve uluslararası denetim şirketlerinden pek çok uygulamacı YMM ve SMMM meslek mensupları katıldı. 

Toplantıda özellikle “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarına Genel Bakış, KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Uygulaması, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Uygulamalarının Başarısı Bakımından İç Denetim, Kontrol ve Meslek Etiğinin Önemi, KOBİ’ler Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı” konularıyla ilgili geniş bir bilgilenme olanağı sağlandı.

Bu kadar önemli bir konuyu meslek örgütünün, akademisyen ve uygulamacılarının gündemine almış olmasından dolayı İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na da teşekkür etmek gerekiyor.

Bir cevap yazın