Eyl 16 2009

Masumiyet ve Seyyid Olma İddiası..

Published by at 00:02 under Mahmut Celal ÖZMEN

yazdır / print
Allah’ın yeryüzünde kıyamete kadar, günah işlemeyen adamları –kesintisiz olarak bir soydan- getireceğine inanmak/inandırmak ”o soy(!?)dan olduğunu iddia edenlerin” fazlaca menfaatleneceği sıcak bir postun/minderin oluşumunu temin ederken, onlara inananlar için ıslak bir zemin oluşturmaktadır. Islak diyoruz çünkü çok insanın ayağı bu ıslak zemin yüzünden Sırat-ı Müstakıym’den kaymıştır.

Şia bir peygamberin babası müşrik veya kâfir olmayacağı gibi onun neslinden de kâfir olmaz diye inanır. Bu delilsiz, mesnetsiz, teorik inancı son peygambere (Muhammed aleyhisselama) uyarlamaya çalışır ve der ki: Muhammed aleyhisselamın babası, amcası, dedesi, hiçbirisi müşrik olamaz. Mantıksal ve duygusal bir yaklaşımla da zihinleri bulandırıp ikna etmeye çalışırlar ve “Allah onlara azap ederek peygamberini üzmez.”(!) derler.

Bundan yola çıkarak peygamberin soyundan gelecek seyyid(!) ler de masumdur, günah işlemezler ve onlar bu dinin önderleridir ve peygamberin vazifesini onlar yürütürler!

Peygamberin soyu da kızı Fatıma’dan yani dolayısıyla kocası Ali (r.a.) den devam ettiğine göre bütün seyyidler Ali (r.a.) nin soyundan gelmektedir. Görüldüğü gibi tasavvuftaki seyyidlik inancı Şia’dan gelmektedir ve tamamen Aleviliktir. Zaten tasavvuf her sapkın inançtan nasibini unutmayacak kadar geniş bir dinin adıdır. Bu genişliğin sebebi tahrif sahasını genişletme ve İslam’ı olabildiğince bozma maksadıdır. Yeryüzünde hangi sapık inanç yaşamışsa tasavvuf ondan nasibini almış ve yeni sapkınlıkları doğurmada en cüretkâr ve en marazî dişi bir kanser gibi yayılmayı sürdürmüştür.

Bu seyyidlik iddiasının aslı esası nedir? Bu uyduruk teorinin pratikte yeri var mıdır? diye, Kur’an’ı açalım ve geçmiş peygamberlerin kıssalarına bakalım.

Âdem aleyhisselamdan başlasak karşımıza Habil’i öldüren ve cehennemi hak eden ilk katil çıkıyor. O’nun ismi Kâbil ve o Âdem’in neslinden, soyunun ilk seyyidlerinden(!)

Nuh aleyhisselamdan başlasak karşımıza Nuh’un oğlu Kenan çıkıyor, müşrik, putperest bir oğlan, tabi bu durum “seyyidliği baltaladığı için bazı uyanıklar “Nuh’un karısı bu oğlanı başkasından peydahladı” diyecek kadar ileri gidebiliyorlar.

İbrahim aleyhisselama bakıyoruz; babası Azer bir putperest. İbrahim’in bütün çabalarına rağmen, Azer iman etmiyor ve müşrik olarak ölüyor.

Hani bir silsile vardı, babası, oğlu, torunu, hepsi seyyid olacaktı?

Tabi tahripkâr teorisyenler, kendi teorilerini doğrulamak için Kur’an’ın ve tarihin gerçeklerini yalanlamakta hiçbir beis görmüyorlar ve bu defa da diyorlar ki “Azer İbrahim’in üvey babası olmalı, öz olması düşünülemez.”

Tabi onlar tahrifi sürdürürken, aslı koruyanlar ve tecdid edenler yok mu? Onlar herkese iftira ederken gerçekler ortadan mı kalkıyor? Hayır, sadece gerçeklerin üstünü örterek küfrediyorlar, gerçekler altta kalıyor.

Görülüyor ki; Kur’an’ın bize haber verdiğine göre bu seyyidlik teorisi batıl bir iddiadır ve ancak Kur’an’dan haberi olmayanlardan kendisine müşteri bulacaktır.

Peki, seyyid olduğunu iddia eden bir şeyhin oğlunun başkasından peydahlanmadığını neyle biliyorlar bu düzenbazlar? Yeni bir kitap mı gelecek de haber verecek falancanın oğlunun kâfir olduğunu ve birileri de o halde bu oğlanı anası başkasından peydahlamıştır diyecekler?

Burada işin vahim tarafı, Kabilleri, Kenanları, seyyid kabul edip onların peşinden gitmektir. Vesselam…

www.kuranyolu.net

5 responses so far

5 Responses to “Masumiyet ve Seyyid Olma İddiası..”

 1. ensaron 16 Eyl 2009 at 14:21

  s.a bu konuları gün yüzüne çıkardığınız için siz ve sizinle olan tüm müslümanlardan Allah razı olsun

 2. Ugur Ozaltinon 16 Eyl 2009 at 15:10

  Alevilik safsatası ile tasavvufu ben aynı kefeye koymuyorum.
  Aleviliğin çok eleştirilebilir ve akla kitaba uymayan bir çok uygulama var.
  Tasavvuf ise bir çok gerçeği sembollerle anlattığı için bir çuk kişi tarafından yanlış anlaşılmış ve yanlış aktarılmıştır.
  İman esaslarında bizim tek tabi olmamız gereken ZAT RASULALLAH dır. Geri kalan Alim ve Veli ler sadece sevilebilir.

 3. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmakon 16 Eyl 2009 at 22:12

  Etrafımızda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, okumadan yazar olan o kadar çok kişi var ki!… Bu yazı da bu tür örneklerden birini oluşturuyor. Şia masumiyete inanır, evet doğru. Ama peygamberimizin soyundan gelen her seyyidi masum kabul etmez. Şia inancına göre 14 masum vardır. Bu bir!…
  İkincisi, bu arkadaşımız sözkonusu sufiler olunca ağzını bozmakta bir beis görmüyor. Yakışıyor mu bir müslümana? Ama bu normaildir. Bilgi ve hikmetten yoksun bir kalemden ancak sövgü ve küfür çıkıyor.

 4. turanon 12 Ara 2009 at 23:00

  Tamamen saçmalamış Bütün seyyidlerin masum olamayacağını çocuk yaşda bir insan bile idrak edebilir bir sen idrak edememişsin bir seyyidin gerçekden ALLAH dosdu olup olmadığını ayırt edemeyecek zekan yoksa onu bilemem

 5. turanon 12 Ara 2009 at 23:02

  seyyitlik nasıl alevilik oluyor anlamadım ya sende yazarmısın şimdi

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.