Mutlu Milletiz

yazdır / print

Ülkemde her yedi haneden biri ekonomik yardım alıyor.

On haneden dördünün geliri 450 TL’ den az.

Nüfusun yüzde 29,4’ünün geliri, 451-700 TL arasında.

Türk-İş; açlık sınırını 735 TL,

Yoksulluk sınırını 2 bin 395 TL ilan etti.

Türkiye’de sadece yüzde 1,5’unn aylık geliri 2 bin TL’nin üzerinde.

Hamdolsun iyiyiz.

*          *          *

Geçen yıl 13,6 olan işsizlik, bu yılın ilk dört ayında yüzde 15,5 e çıktı.

1 milyon 59 bin kişi arttı, her geçen gün ekleniyor.

3,6 milyon kişi işsiz, 2,4 milyon kişi umutsuz, 700 binden fazla kişi bir yıldır iş-ekmek arıyor.

8 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor. Kırsal kesim hariç.

Şükürler olsun geçiniyoruz.

*         *            *

Sosyal Yardımlaşma Fon’unun yardım alanlar yüzde 13,6 arttı.

Belediye kapısına dayananların sayısı 2004’de yüzde 8,8 idi, 2009’da 21,4 e çıktı.

Geçen yıl yardımların yüzde 33,1i yiyecek, yüzde 30,8 i yakacak, yüzde 8,1 giyecek olarak gerçekleşti.

Allah bugünlerimizi aratmasın…

*         *         *

El âlem ne derse desin; mutluyuz.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) böyle diyor.

Ülke çapında 2880 hane ve 6 bin 465 kişi ile yapılan;

Ailelerin tümü ulusal veri tabanında bilgisayar ile seçilen kişilere;

13-31 Ekim 2008 itibariyle gerçekleşen ‘Yaşam Memnuniyeti’ anketine göre;

Türkiye’de çoğunluk mutlu.

Diğerleri orta veya az mutlu.

Çok mutsuz olanların oranı yüzde 2,5

*          *       *

Devletin Resmi Kurumu TÜİK’in rakamları:

Çok mutlu yüzde 8,2,  mutlu 47,5, Orta mutlu 30,3, mutsuz 11,4, Çok mutsuz 2,5

Ve ilginci…

Mutluluk düzeyi grubuna göre; en mutlular 65 yaş ve üzerinde olanlar.

Yani emekli maaşı ile geçinenler.

*        *          *

Hamd ü senalar olsun.

İyiyiz, mutluyuz, gururluyuz…

******

** Araştırmanın amacı; bireyin genel mutluluk algılamasını, temel yaşam alanlarındaki (sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, adalet, gelir) genel memnuniyetini ve bu alandaki kamu hizmetlerindeki memnuniyetini ölçmek ve bu memnuniyet düzeyinin zaman içindeki değişimini takip etmektir.

Bir cevap yazın