Tem 27 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by at 22:04 under Editör

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

yazdır / print
INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 38 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: Terminological Correction: Not Zero Waste, Full Recycling!

Local Elections Became More Important Than General Elections / Editör

X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Determination of environmental awareness in purchasing behavior of individuals (The Case of Tokat Central Country) / Bireylerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Belirlenmesi (Tokat Merkez İlçe Örneği) / Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU, Esra KAPLAN 214-224
2 A Flexible, Intelligent and New Planning Approach in Urban Transport: Sustainable Urban Mobility Plans / Kentsel Ulaşımda Esnek, Akıllı ve Yeni Bir Planlama Yaklaşımı: Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları / Burak KORKMAZYÜREK, Erkan POLAT 225-240
3 Guangming village and other examples: Post-disaster reconstruction in rural China / Guangming Köyü ve Diğerler Örnekler: Afet Sonrası Çin Kırsalında Yapılaşma / Didem Güneş YILMAZ 241/256
4 A Model For Neo Rural: Ecological Design Approach, Mugla- Turkey Neo Kır İçin Model Önerisi: Ekolojik Tasarım Yaklaşımı / Gizem ERDOĞAN, Sinem ŞAHİN 257-269
5 The Aesthetıc Of Everyday Life In The City Of The Context Social Environment Kuzguncuk Neighborhood Through The Eyes Of Inhabitant Artists / Sosyal-Çevre Bağlamında Kentte Gündelik Yaşam Estetiği, Sanatçıların Gözünden Kuzguncuk Semti / Necla DURSUN, Aynur ATMACA CAN 270-287
6 Marine Fisheries in Yalova Province and Socio-Economic Structure of Fishermen / Kent-Akademisi-Article-06-Yalova İli’nde Deniz Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-ekonomik YapısıIsmet-BALIK, Muttalip AYYILDIZ 288-298
7 Using Fuzzy Logic Method in Urban Studies / Bulanık Mantık Yönteminin Kentsel Alan Çalışmalarında KullanımıPınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI, Mehmet OCAKÇI 299-308
8 Research Of Bursa Ataevler Neighbourhood Within The Content Of Leed ND Criteria / Bursa Ataevler Mahallesi’nin LEED ND Kriterleri Kapsamında İncelenmesi / Bilgen ÇOBANER 309-339
9 Geographical Analysis of The Traffic Accidents In Viransehir (Sanlıurfa) Cıty Center (2013-2017) / Viranşehir (Şanlıurfa) Şehir Merkezi’ndeki Trafik Kazalarının Coğrafi Analizi (2013-2017) / Ercan VURAL 340-363
10 Bibliometric Analysis on City Logistics / Kent Lojistiği Üzerine Bibliyometrik Analiz / Burak SAVRUN 364-386
11 Questioning of the effort of “modern nationalize” in the Early Republic Period of Turkey / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde “Moderni Millileştirme” Çabasının Sorgulanması / Serhat ULUBAY 387-396
12 Development Of Local Press In Adıyaman And Published Newspapers (1950-1990) / Adıyaman’da Yerel Basının Gelişimi Ve Yayımlanan Gazeteler (1950-1990) / Mehmet GÜNDÜZ 397-409
* SURVEY ARTICLE / ESER İNCELEMESİ
13 Depression Of The Individual In Modern City Life In The Works Named “The Southern Highway” And “Narla İncire Gazel” / “Güney Otoyolu” İle “Narla İncire Gazel” Adlı Eserlerde Bireyin Modern Kent Hayatındaki Bunalımı / Abdurrahman KOLCU 410-416
* LETTER TO THE EDITOR EDİTÖRE MEKTUP
14 Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri İlk Uluslararası Standardı: ISO 37120 / Alper BODUR 417-419
*** Volume: 12, Issue: 2, Period: 38, Summer 2019 Ful Page 214-419

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.