May 06 2009

Şehrimin Hali Pür Melali

Published by at 00:01 under Ali BEKTAŞ

yazdır / print
Gülmek, en erdemli davranışlardan biridir, kanaatimce. İnsanların gülmeleri, normal bir insanı her zaman mutlu eder. Toplumlar bazen sıkıntılı bir süreçten geçebilir. Bu, manevi bir sıkıntı da olabilir, maddi bir sıkıntı da olabilir. Sıkıntılar ya da problemler önemsenmelidir. Fakat bu sıkıntı ve problemler hayatımızı esir alıyorsa asıl sıkıntı başlamış hatta epey yol almış demektir. Sıkıntılarla mücadele etmenin yolları vardır. Bu, hem usul olarak hem de içerik olarak çok önemlidir.

Şükür. Birinci ve en önemli basamaktır. Hem iyi günde hem de kötü günde şükretmeyi ihmal etmemek. Veren de odur vermeyen de odur alan da odur düsturunu düşüncenin ve kanaatin merkezine yerleştirmek.

Sabır. Sabır en önemli ikinci aşamadır. Acırım, sabretmeyi bilmeyen ya da öğrenememiş insana. Sabır, körü körüne bir süreci bekleme işi değildir. Bilinçli ve duyarlı bir bekleyiştir.
Tevekkül. Önlemleri sebepler tahtında yerine getirdikten sonra, sonucu kader tahtında kabullenme işidir. Tevekkül, sıradan ve sığ bir durum değildir. Boynunu, aciz boynunu, kaderin külliliği babında nezaketle bükmektir.

Dua. Dua müminin silahıdır. Duaya biz acizler her saniye her an muhtacız. Dua, sadece bir isteme işi olarak algılanmamalıdır. Dua, aciz olduğumuzu her an lisanı manevi ile haykırmaktır. Dua, ben yaptım, ben ettim gibi egoist durumlardan uzaklaşabilme gayretinin ta kendisidir. Dua, elinde hiçbir güç olmayanın, tüm güce sahip olan karşısında, halini ve acizliğini her an yenilemesidir.

Gayret. Sonucu düşünmeden gayret. Yaptığımız iş ne olursa olsun gayretli olmayı becerebilme. Emek verme. Alın teri dökme. Boşvercilikten uzaklaşmış olma. Başarı, Hakk’ın takdiridir. Bize düşen gayrettir. Mühim olan da gayrettir.

İyi niyet. İyi niyet her durumu Hakk’ın tasarrufunda olduğunu bilerek pozitif olma hali. Hakk’ın kendisini yalnız bırakmayacağına olan, gözle görme gibi emin olma hali. “Ameller niyetlere göredir .” düsturu her ne kadar farklı bir durum için söylenmiş olsa da, bunu bu zaviyeden anlama meselesi. Bir nefes almayı bile garanti görememe. Her şeyin, biz dışında bir boyutunun da olduğu bilinci ile, külli olarak iyi niyetli olmak.

Samimiyet. Samimiyetin olmadığı hangi durum başarıya ulaşmış ki. Hiç, koca bir hiç. Maddiyatı maneviyat yönetir. Samimi olan, yalandan, kibirden, egoizmden uzak olur. Samimi olanı, herkes samimiyetle sever. Hayra dönük olur, her adımı.
Yeniden ilk paragrafa dönmeli.

Gülmek, en erdemli davranışlardan biridir, kanaatimce. İnsanların gülmeleri, normal bir insanı her zaman mutlu eder. Toplumlar bazen sıkıntılı bir süreçten geçebilir. Bu, manevi bir sıkıntı da olabilir, maddi bir sıkıntı da olabilir. Sıkıntılar ya da problemler önemsenmelidir. Fakat bu sıkıntı ve problemler hayatımızı esir alıyorsa asıl sıkıntı başlamış hatta epey yol almış demektir. Sıkıntılarla mücadele etmenin yolları vardır. Bu, hem usul olarak hem de içerik olarak çok önemlidir.

Mevcut maddi krize bile böyle bakmalı insan. Haftaya da görüşebilmek umudu ile…

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.