Eki 14 2009

Şirket Ortağı Bağ-Kur’lu Sayılır

Published by at 00:03 under Resul KURT

yazdır / print
Bir limited şirket ortağı ve müdürü olan kişi, aynı şirkette sigortalı olabilir mi? Olamıyorsa ve 2 yıl kadar bu şekilde prim yatırmışsa SGK ve Bağ-Kur açısından durumu ne olur. Sevim Vural

4-1/b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılanların 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalılığını iptal ettirmeden 4-1/a (SSK) kapsamında sigortalı olmaları durumunda veya 4-1/a (SSK) sigortalılarının bu sigortalılıkları devam ederken Bağ-Kur sigortalısı sayılmayı gerektiren bir faaliyette bulunmaları durumunda mevzuatın bilinmemesinden dolayı hizmetlerin çakışması söz konusu olmaktadır.

5510 sayılı Kanuna göre; sigortalının, 4-1/a (SSK), 4-1/b (Bağ-Kur) ve 4-1/c (Memur) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle 4-1/c bendi kapsamında,  çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılmaktadır. Başlatılan sigortalılığın kesintiye uğraması halinde, daha sonra başlayan çalışmaya göre sigortalılık statüsüne göre sigortalılığı başlatılır. Limitet şirket ortağı ve müdürü olan kişi, aynı şirkette 4-1/a (SSK) sigortalısı olamaz. Bu kişinin Bağ-Kur sigortalısı olması gerekir.

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olup 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sigorta primi ödeyen bir kişinin hizmet akdine tabi çalışmasının da olması durumunda 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar ayrıca 4-1/a (SSK) kapsamında sigorta primi ödemesine gerek bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanuna göre; 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4-1/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyecekler. 4-1/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışan kişi, çalıştığı şirkete sonradan ortak olduğunda, 4-1/a (SSK) sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmazlar.

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmasına rağmen, Bağ-Kur yerine SSK’ya prim ödendiği anlaşılan sigortalıların, SSK’ya yersiz ödenen primlerin Bağ-Kur’a aktarılmasında sigortalı/işveren payı ayrımı yapılmamıştır. Bu bağlamda, çalışan hizmet süreleri içinde yersiz tahsil edilen SSK prim asıllarının hem sigortalı hem de işveren paylarının Bağ-Kur’a aktarılması gerekiyor.

***

Vergi kaçakçılığı ve naylon fatura ihtilafları

Bu köşede zaman zaman iş ve sosyal güvenlik hukuku ile vergi alanında yayınlanan ve siz değerli okurlarımızın yararlanabileceği yeni eserleri tanıtmaya çalışıyorum. Özellikle uygulamaya dönük olan ve okurlarımızın yararlanabilecekleri bu tür eserlerden haberdar olmaları önem arz ediyor.

Vergi hukuku konusunda ülkemizin saygın akademisyenlerinden birisi olan Prof. Dr. Şükrü Kızılot hoca ve Av. Zuhal Kızılot’un birlikte kaleme aldıkları “Vergi, Ticaret Ve Ceza Hukuku Yönünden Kaçakçılık Suçları Ve Naylon Fatura İhtilafları” isimli kitabı ile uygulamaya ışık tutuyor.

Kitapta;

. Naylon fatura nedir?

. Naylon faturada para cezası

. Naylon fatura nedeniyle hapse girme

. Naylon faturacıların koda alınması

. Para cezalarında karşı dava açılması

. Hapis cezalarında ince nokta

. Uyuşmazlıklarla ilgili emsal kararlar,gibi önemli konular ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Vergi, Ticaret Ve Ceza Hukuku Yönünden Kaçakçılık Suçları Ve Naylon Fatura İhtilafları isimli kitabı, Yaklaşım Yayıncılığın Yıldızevler Mah. 736 sok. No:7 Çankaya Konakları A Blok- Çankaya/Ankara adresinden, Yaklaşım Yayıncılık bölge bayilerinden, Yaklaşım Yayıncılık kitaplarını satan yayın evlerinden alabileceğiniz gibi 0-312-439 43 43 numaralı telefondan da bilgi alabilirsiniz.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.