Tem 15 2009

Sözleşme ve Evlilik Esneklikleri

Published by at 00:05 under Ahmet FİDAN (Yrd.Doç.Dr.)

yazdır / print
Bilgi Ötesi (cybersapience)  Toplumunda Sözleşme ve Evlilik Esneklikleri:

8 Mayıs tarihli yazımda genel olarak esneklik kavramına ve iş ve toplumsal hayattaki çeşitlerine değinmiş ve sözleşme ve evlilik esnekliğini ilerleyen günlere bırakacağımdan bahsetmiştim. Şimdi iş hayatında sözleşme ve evlilik esneklilerini ele alalım.

Sözleşme Esnekliği:

Sözleşmeler hem bireylerin hem toplumun güvencesidir. Bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde sağladıkları güvencelerden birisi sözleşme iken, toplumun birbiriyle olan ilişkilerinde var olan sözleşmeler de Anayasalar olarak karşımıza çıkar.

Sözleşmelerde taraflar (kişiler/kurumlar,) belli konu ve/veya konular çerçevesinde zaman ve mekan bağlamında kendilerini bağlarlar. Bu bağlamanın (kişi zaman ve mekan noktasında) kapsamını belirtirler. Vazgeçme (cayma) şartlarını ve istisnalarını ortaya koyarlar.

İş sözleşmeleri olsun, diğer borçlu alacaklı veya kiracı kiralayan sözleşmeleri veya alım satım sözleşmeleri olsun hep aynı genel mantık çerçevesinderdir.

Bilgi toplumuna kadar sözleşmeler herkesin bildiği üzere yukarıda belirttiğim noktalar (pergelin iğneli ayağı) sabit kalmak üzere konular değişmekte ve bu pergelle bir “antlaşma”, “sözleşme”, “ahtleşme”, “anlaşma” “uzlaşma” “mutabakat” dairesi çizilmekteydi. Bilgi ötesi toplumunda zaman ve mekanın eskiye göre mutlaklığı bozulacağından dolayı yeni sözleşme normları veya anlayışları ortaya çıkacaktır. Örneğin bir kişi aynı anda iki ayrı yerde olamayacağı gerçeği öngörülerek sözleşmelerde maddeler bulunmakta iken, bilgi ötesi toplumunda on  dakika içinde insanların yüzlerce hatta binlerce kilometre mesafelik mekan değiştirebilecektir. Hatta herkesin yüzde yüz mekanik birer dublörü olacağından dolayı tarafların ehliyetleri (yetkileri) de bu yeni gelişmelere göre yeniden ele alınacaktır.

Teknolojik gelişmeler ve mikro teknolojideki devinimler özellikle iş yaşamındaki işçi ve işveren ilişkilerini başlı başına yeniden değiştirecektir. Yukarıda maddeler halinde ele aldığımız diğer esneklikler iş hukukuna yeni gerçekler olarak yansıyacaktır. Bu gerçekler bu günkü tarih için bir ölçüde uçuk gerçekler olsa da gelecek on seneyi geçmeyecek şekilde çok kısa zaman içinde karşımıza çıkacağı muhakkaktır.

Evlilik Esnekliği:

Bilgi ötesi toplumunda mekansal anlamda değişkenlik şartları ve bireylerin “erkek” “dişi” ve “ara form” tercihlerinde de değişmeler olacak. Bu konuda (üzgünüm ama) tamamıyla etik/moral ve mistik/dinsel değerlerden uzak, tamamıyla biyolojik veya tamamıyla mantıksal, kuralları önceden belirlenmiş esnek sözleşme esasına dayalı evlilik yapısı bilgi ötesi toplumunun gerçeği olacaktır.

Önceleri, bu günkü sayısı birkaç ülkede görülen sözleşmeli evlilik yapısı bütün dünyada yaygınlaşacak, çok kısa bir zaman içinde de bu sözleşmelerdeki mekan, birey ve zaman dilimleri esnemeye başlayacaktır.

Hasılı dünyanın çivisi biraz daha çıkacaktır vesselam.

Bu günlerimizin değerini daha fazla bilmemiz dileğiyle esen kalın.

Not:

Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.timeturk.com, http://www.bilgievreni.com, http://www.haberanaliz.net http://www.siyasalforum.net, http://www.gunesgazetesi.net, http://www.kamudanhaber.com http://www.gercekgazete.web.tr, ile, Gerçek Gazete, Halkın Sesi, Balıkesir Demokrat, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.