Türkiye Cumhuriyeti

yazdır / print
Ebediyen payidar olacaktır.

Zaman zaman onu yıkmak, bölmek isteyen hainlerde olabilir.

Devlet yönetiminde ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR kuralı hâkim olduğu müddetçe Devletimizde varlığını devam ettirecektir.

Mevcut Hükümet Demokratikleşme hareketini başlattı.

Bu hareketin arkasından DTP, PKK ve onların arkasında bulunan efendileri de sokak hareketlerini yoğunlaştırdı.

Doğu illerinde olduğu gibi İstanbul, Antalya, Mersin, Adana’da bu kışkırtma hareketleri devam ediyor.

Kışkırtıcıların efendileri ülkede iç savaş çıkmasını istiyor.

Bin yıldır bir arada bulunan, birbiri ile bütünleşen, et ile tırnak olmuş iki toplumun birbiri ile kavga etmesini planlıyor.

Bu ülkede yaşayan insanlarımızın AKLISELİM SAHİBİ olması gerekmektedir.

Bölücülerin arkasında bulunan efendilerinin oyununa gelmemeliyiz.

Akliselim sahibi çoğunlukta bulunan Kürt kardeşlerimiz bu olaylardan üzüntü duymaktadır.

Bu kardeşlerimize sahip çıkıp, oluşturulan psikolojik baskıdan onları kurtarmalıyız.

Ülke sınırları dışında bulunan PKK’LI bölücüleri niye ülkemize kabul ediyoruz?

Bu bölücüler yurdumuza üniformaları ile gelip, törenle karşılanmaktadır.

İl İl dolaştırılıp kahraman ilan edilmelerinin manası nedir?

Bu militanlar pişman olup gelmiyor, kendilerinin taktik hedefleri gereği ülkemize geliyorlar.

Aynı insanların yarın PKK eylemlerine katılmayacaklarına kim teminat altına alabilir.

NELER YAPILMALIDIR:

1- Ergenekon türü hareketlerin üzerine gidip, darbe girişimleri ile her türlü kışkırtıcılıklara son verilmelidir.

2- Baronlar ortaya çıkarılıp, kirli çamaşırları dökülmelidir.

3-Yıllardır bölücülerin, kışkırtıcıların efendiliğine soyunanlar(devleti, istihbaratı, finansörü, lojistik destekçisi ) ortaya çıkarılmalı halkımıza açıklanmalıdır.

PKK ve bölücü hareketlerin lojistik kaynağı olan uyuşturucu, silah, beyaz kadın ticareti, kara para vb. konuların üzerine derinlemesine giderek tüm kaynakları kurutulmalıdır.

Devletimizin elinde bunlarla ilgili bilgi ve belgeler mevcuttur.

Yapılacak tek şey bunların işleme konulmasıdır.

4- Bölücülerin ve kışkırtıcıların efendilerinin ajandası temin edilip, karşılığında aksiyoner ajanda düzenlenmelidir.

Devletimiz kendi ajandasında bulunan notlarını uygulamaya koymalıdır.

5- Devletin istihbarat kaynaklarının olaylardan haberi olmadığı düşünülemez.

Sokak hareketleri olunca olaylara müdahale değil, teşebbüs halinde olaylara müdahale edilmelidir

6-Havada uçan sivrisinekler değil, bataklıklar kurutulmaya çalışılmalıdır.

7- Bölücülerin sözde önderlerini hapishanede besleyip niye başımıza bela ediyoruz.

Onu ülke sınırları dışına çıkarıp, Barzani- Talabani dostları ile birlikte yaşamasını sağlayalım.

8- Doğu ve Güneydoğuda bölücülerin eylem yaptığı bölgeler yabancı ajanlardan temizlenmelidir. 

9-Yaşanılan gün için değil, ileriye dönük stratejik hedefler ortaya koyabilecek stratejik çalışmaları başlatalım.

10- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki NÜFUS ARTIŞ HAREKETİ mercek altına alınarak, sebep ve Saikleri ortaya çıkarılmalıdır.

11- İSTANBUL TÜRKİYE’Yİ BESLER.

      TÜRKİYE İSTANBUL’U BESLER.

TÜRKİYEDE ANARŞİ, TERÖR, BÖLÜCÜ HAREKETLER YOK EDİLECEKSE!

ÖNCE İSTANBULDA ANARŞİ, TERÖR, BÖLÜCÜ HAREKETLER YOK EDİLMELİDİR.

12- Hukuk devleti ölçüleri içinde kalarak suçluya cezasını gecikmeden verelim.

Parti kapatmayalım ( TBMM. Kürsü dokunulmazlığını korumak şartı ile ) Siyasi partiler yasasında ve diğer yasalarda değişiklik yaparak, her türlü dokunulmazlığı kaldırıp; tüm suç işleyenlerin ceza almasını sağlayalım.

Kaybedecek vaktimiz yoktur

Devlet olarak köklü tedbirlerimizi bin an önce alalım.

Suç odaklarını süratle ortadan kaldıralım.

Bu ülkede 1000 yıllık kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır.

Bölücülerin, hainlerin efendilerine dur demenin vakti geldi de geçiyor bile.

11.12.2009

Mustafa yolcu- Ankara

Bir cevap yazın