Nis 22 2009

Ücretsiz İzinleri Borçlanabilir miyiz?

Published by at 00:00 under Resul KURT

yazdır / print
Ben 20/01/1973 doğumluyum ve 15/10/1991 tarihinde işe girdim. Üç yıla yakın ücretsiz iznim var. Emeklilik yaşımı sistemden hesaplatıyorum 49 yaşında emekli olabiliyorum. 20 yıllık hizmetimi tamamladıktan sonra emekli olmak istesem istifa etmem ve yaşımın dolmasını beklemem gerekiyormuş. Bende 2 yıllık ücretsiz iznimi borçlanabilir miyim? 20 yılımı doldurunca ayrılsam kıdem tazminatımı da alabilir miyim?  Yurdagül Erden

Sayın Erden, Geçmiş yıllarda ücretsiz izin, çalışmama gibi nedenlerle oluşan gün boşluklarının ve boşta geçen sürelerin prim günlerinin ödenebilmesi mümkün değildir.

Sigortalıların geçmiş yıllardaki gün boşluklarının doldurulabilmesi için yasa çıkması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizde, yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması, grev ve lokavtta geçen sürelerin borçlanması, doğum borçlanması gibi borçlanmalar yapılmaktadır. 2 yıllık ücretsiz izninizi borçlanamazsınız.

Daha önce SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen işçilerin kıdem tazminatı alabileceklerine ilişkin yazı verilmemekteydi. Ancak, 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını, 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi yönünde uygulamanın değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Artık sigorta müdürlükleri 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı alabileceğine ilişkin bir belge verilmektedir. Eğer 3600 gün sayısını doldurmuş iseniz kıdem tazminatı alabilirsiniz.

***

Yetim aylığı alabilirsiniz

Annem babamdan dul maaşı alıyor.  Şu anda işsiz ve bekarım. Bende yetim maaşı alabilir miyim? 13/12/1980 doğumluyum. Babam 1999’da öldüğünde bana maaş bağlamadılar Aylık bağlatabilmem için ne evrak gereklidir? Yasemin Gülmez

Sayın Gülmez, 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan (5. maddeye tabi olarak iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasına göre çalışmaları hariç) veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına yetim aylığı bağlanmaktadır.

Bu nedenle siz de yetim aylığı alabilirsiniz. Ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ve bir adet belgelik fotoğraf ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesine başvurmanız gerekmektedir.

***

Ücretsiz izinler işsizlik sigortasını etkilemez

Şirketimiz zor durumda olduğu için Ocak ayında brüt maaşlarımızı düşürmemek için herkesin Aralık maaşlarına denk gelecek şekilde ücretsiz izin kullandırdı. Kimimiz iki, kimimiz dört ve altı gün olarak ücretsiz izin kullandık. 17 Nisan itibari ile ihbar sürem başlatıldı. İşsizlik aylığını alabilmem için gerekli olan kesintisiz 120 gün süresini etkiler mi? Yavuz Yılmaz

Sayın Yavuz Yılmaz, işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğinden yararlanmak için işten ayrılma tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve son 120 günü kesintisiz olması gerekmektedir. Sigortalı işsizin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte,

1- Hastalık, 2- Ücretsiz,3- Disiplin cezası,4- Gözaltına alınma, 5- Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6- Kısmi istihdam, 7- Grev, 8- Lokavt, 9- Genel hayatı etkileyen olaylar, 10- Ekonomik kriz, 11- Doğal afetler,

Nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması, işe ara verilmesi veya sigortalının çalışamamış olması halinde, 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır. Bu bağlamda diğer koşulların varlığı halinde işsizlik sigortası yardımlarından faydalanabilirsiniz.

 

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.