Kategori arşivi: İsmet BALIK (Prof.Dr.)

Ordu İli Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ordu İli

Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

Prof.Dr. İsmet BALIK

Ordu Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi

Ordu University, Faculty of Marine Sciences, Fatsa, Ordu

ibalik@odu.edu.tr 

An Evaluation on the Maritime Activities In Ordu Province

ABSTRACT:

Ordu Province is one of the most immigrant cities in our country. The region is more suitable for hazelnut farming due to its topographic structure and climate. The profit of hazelnut farming is not enough for the people to make a living. The industry is undeveloped and the income level of the people is low along the job site The industry is undeveloped and the possibilities for employment are quite limited and income level of the people is quite low. Therefore, a significant part of the people have migrated to other cities of Turkey such as Istanbul, Ankara, Izmir, Kocaeli, Bursa and Antalya which are industrial or tourism cities and many countries of the world. The biggest source of income for those who do not immigrate is the hazelnut and fishery.

Despite being a coastal city, maritime activities in the Ordu Province are almost exclusively limited to fishing. Due to the lack of industrial production, the distance from other industrialized cities and the inadequacy of roads, an important export port has not been established until now. There are only three small ports in Fatsa and Ünye, which are mostly loaded and unloaded bulk cargo vessels. These ports are mostly used as shelters by fishing vessels. However, in recent years, the increase in investments in the Ordu and Fatsa Organized Industrial Zones and transportation of the Ordu-Giresun Airport will be on the agenda of the region’s need for a large export port for maritime trade. However, the opening of Ordu-Giresun Airport flights and the construction of the Black Sea-Mediterranean road will be completed in the near future and the continuous growth of the Organize Industrial Zones and the increase in industrial production will reveal the need for an international port in the near future.

Key words: Black Sea, Ordu Province, Maritime, Port.

ÖZ:

Ordu, ülkemizde en fazla göç veren kentlerden biridir. Topoğrafik yapı ve iklim daha çok fındık tarımına elverişlidir. Fındık tarımının geliri de bölge halkının geçimi için yeterli değildir. Sanayi gelişmemiş olup iş sahası sınırlı ve halkın gelir düzeyi düşüktür. Dolayısıyla halkın önemli bir kısmı sanayi ya da turizmin geliştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya gibi illere ve dünyanın pek çok ülkesine göç etmiştir. Göç etmeyenler içinde en büyük gelir kaynağı ve uğraş fındık ve balıkçılıktır.

Bir kıyı kenti olmasına karşın Ordu’daki denizcilik faaliyetleri neredeyse sadece balıkçılıkla sınırlıdır. Sanayinin gelişmemiş olması, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki sanayileşmiş kentlere olan uzaklığı ve ulaşım sorunu nedeniyle bugüne kadar önemli bir ihracat limanı yapılmasına gereksinim duyulmamıştır. Daha çok dökme yük gemilerinin giriş-çıkış yaptığı Fatsa İskelesi, Fatsa Limanı ve Ünye Limanı olmak üzere bir iskele ve iki küçük kliman bulunmaktadır. Bu limanlarda daha çok balıkçı gemileri tarafından barınak olarak kullanılmaktadır. Ancak Ordu-Giresun Havalimanı uçuşlara açılması ve Karadeniz-Akdeniz yolu inşaatının yakın bir gelecekte tamamlanacak olması, Organize Sanayi Bölgelerinin giderek büyümesi ve sanayi üretiminin artması yakın gelecekte bir uluslararası liman ihtiyacını ortaya çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Ordu, Denizcilik, Liman.

Okumaya devam et

Ordu’da Kıyı Alanı Kullanımı ve Denizel Ekosisteme Etkileri

ÖZET:

Kıyılar, geçmişten günümüze insanların ilgi duyduğu ve bir çok faaliyetle yararlandığı, kara ile deniz ekosistemlerinin kesişme sahasında yer alan önemli ortamlardır. Ancak, bu bölgelerdeki hızlı nüfus artışı ve göçlerin sonucunda yaşanan plansız ve programsız gelişmeler, tüm canlılar için gerekli olan hayat damarlarını tahrip etmektedir. Zengin bir potansiyele sahip kıyılara talep her geçen gün artmakta, turizm ve endüstri yatırımlarından doğan rant geri dönüşümü olamayan tahribatları da beraberinde getirmektedir. Ordu kıyıları da, Okumaya devam et

Limanlar ve Liman Yeri Seçimi

Prof. Dr. İsmet BALIK

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZET:

Dünya  üzerinde  kıtaların  coğrafi  olarak  dağılımı incelendiğinde, birbirinden denizlerle ayrılmış, adeta okyanuslarca  hapsedilmiş,  büyük  adalar  şeklinde olduğu  görülür.    Kıtaların  birbirinden  büyük  denizlerle ayrılması, çok çeşitli noktalar arasında doğal ulaşım ağlarının doğmasına sebep olmuştur. Adeta denizler, sınırsız sayıda şeridi olan otobanlar gibi düşünülebilir. Bir bakıma böyle otoban  şeritleri  sayesinde,  dünyada  ticari  aktivite  hiç olamayacağı bir şekilde hızlı, ekonomik ve güvenli olarak gelişmiştir.

Denizlerin insanlık için sadece doğal halinin hayati derecede önemine ilave olarak dünya ekonomisinin, kültürünün, ticaret ve sanayisinin vazgeçilmezi konumundadır. Zira karayolunun bir çok açıdan yetersiz kaldığı durumlarda, büyük tonajlı taşıma ve lojistik faaliyetleri denizlerde ve deniz kenarlarındaki deniz limanlarda yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin en verimli olarak sürdürülebilmesi, denize kıyısı olan kentlerde kurulacak limanların iklimsel, coğrafi, ekonomik ve kültürel açıdan etkileri de dikkate alınarak yerinin belirlenmesi, ülke ekonomileri ve kültürel yapıları açısından stratejik derecede önemlidir.

Çalışmamızda, limanlar, limanların genel özellikleri ile, optimum liman yeri seçimi açısından önemli olan hususları ele alacağız. Çalışmanın tüm ilgililere fayda sağlamasını dileriz.

Anahtar Kelimeler: denizcilik, liman, liman yeri seçimi, limanlar Okumaya devam et