Kategori arşivi: Volumes

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 2

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 46,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Editorial Letter:  Biophilic Design for Livable Cities / Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Kent İçi Sanayi Alanlarının Çevresel Kaliteye Etkileri: Konya Şeker Fabrikası Örneği / Environmental Quality Impacts of Industrial Areas within Residential Areas: Sample of Konya Sugar Factory | Fadim YAVUZ 278 – 299
2 Merkezi İş Alanlarındaki Görsel Kirliliğin İncelenmesi: Balıkesir Merkezi İş Alanı Örneği / Examination of Visual Pollution in Central Business District: The Case of Balıkesir Central Business District  | Alper UZUN, Rafet YİĞİT 300 – 314
3 Kırklareli Tarihi Çeşmelerinin Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi / Evaluation of Kırklareli Historical Fountains in Terms of Cultural Heritage | Soner YELER, Gülcan YELER 315 – 334
4 Trafik Akışının Yollardaki Fotovoltaik Paneller ile Elektrik Üretimine Etkisi / Effect of Traffic Flow on Electricity Generation with Photovoltaic Panels on Roads | Emre DEMİR, Setenay UÇAR 335 – 346
5 Doğa Koruma Yaklaşımlarında Eğitime Bağlı Değişimlerin Ortaokul Öğrencileri Örneğinde Değerlendirilmesi / Assessment of Educational Changes in Nature Conservation Approaches in the Example of Secondary School Students | Sibel MANSUROĞLU, Tuğba KELEŞ, Veysel DAĞ 347 – 360
6 Mekansal Süreklilik Bağlamında Tarihsel Katmanların Değerlendirilmesi Antakya Kenti Örneği / Evaluation Of Historical Layers In The Context Of Spatial Continuity : The Case Of Antakya | Şen YÜKSEL 361 – 373
7 Söke (Aydın) Kenti Aktif Açık-Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin İncelenmesi / Investigation of Adequacy of Soke (Aydin) City Active Open-Green Spaces | Hamide KÖŞE, Barış KARA 374 – 388
8 Çevreci Yaklaşımlarda Malzeme ve Yapım Tekniği; Çağdaş Kerpiç Yapılar / Materials and Production Techniques in Environmental Approaches; Contemporary Adobe Buildings | Seyhan YARDIMLI 389 – 413
9 Sultan Hamza-i Kebir Camii’nde Görülen Taş Bozunmaları / Stone Decay in Sultan Hamza-i Kebir Mosque | Şefika ERGİN, Büşra KARAHAN, Murat DAL 414 – 427
10 Taş Duvarlarda Yüzey Bozunmaları /The Surface Decays in Stone Walls | Murat DAL, Seyhan YARDIMLI 428 – 451
11 2000 Sonrası Kalkınma Planlarının Ulaştırma Politikaları Bakımından İncelenmesi / Analysis of After 2000 Development Plans in Terms of Transportation Policies | Ömer BOĞUŞLİ, Senay OĞUZTİMUR 452 – 467
12 Ordu Kent Merkezindeki Yaya Dostu Bölgelerin Yaya Çevre İndisi Kullanılarak Belirlenmesi / Determination of Pedestrian-Friendly Environments in Ordu City Center Using the Pedestrian Environment Index (PEI) | Mesut GÜZEL, Murat YEŞİL 468 – 481
13 Kadının Mekandaki Rolü ve Yöresel Konut Mimarisine Etkisi / The Role of Women in Space and Its Effect on Vernacular Housing Architecture | Eylem AKDEMİR, Demet AYKAL 482 – 505
** REVIEW ARTICLE
14 Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı Kent Yapısında Çarşının Konumu ve Mekânsal Kurgusu Üzerine Bir İrdeleme / An Analysis on the Position and Spatial Organization of the Bazaar in the Seljuk and Ottoman Urban Structure in Anatolia | Saide Selin ERAY, İzzettin KUTLU 506 – 517
15 Günümüz Planlama Sistemindeki Yol Kademelenmesinin Mevzuattaki Değişim Kapsamında İncelenmesi / Legal Approach to Road Hierarchy in Turkey Planning System | Pelin TATLI, Gökhan Hüseyin ERKAN 518 – 532
***  VOLUME 14, ISSUE 2, PERIOD: 46, YAZ 2021 FULL PAGE 278-532