Nis 29 2009

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Published by at 00:01 under Resul KURT

yazdır / print
5892 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22/4/2009 tarihinde TBMM’de kabul edildi.   

 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasına, bu fıkrada geçen “yılbaşı günü” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve 1 Mayıs günü” ibaresi eklenerek birinci fıkranın (C) bendi “C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.” ibaresi eklenmek suretiyle değiştirilmiştir.

5892 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, bu düzenleme ile artık bundan böyle 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü de resmi tatiller arasına alınmıştır.

Yine 5892 sayılı kanunla eklenen geçici 1. madde ile; “1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır” hükmü de getirilmiştir.

Son düzenlemelerle birlikte ulusal bayram ve genel tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’la belirlenmiştir. Buna göre ulusal bayramlar ve genel tatiller aşağıdaki gibi olacaktır;

YILBAŞI GÜNÜ  (1 Ocak günü yılbaşı tatili)    (1 Gün)

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ    (1 Gün)

ULUSAL BAYRAM

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü 13.00’da başlar)     (1,5 gün)

GENEL TATİL GÜNLERİ

Resmi bayramlar

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı        (1 gün)

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı   (1 gün)

-30 Ağustos Zafer Bayramı          (1 gün)

Dini bayramlar

-Ramazan Bayramı  (arife günü 13.00’da başlar)   (3,5 gün)

-Kurban Bayramı   (arife günü 13.00’da başlar)   (4,5 gün) tatil kabul edilmektedir.

29 Ekim’de özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. Ancak, 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması gerekirken buna uymamanın müeyyidesi kanunda gösterilmemiştir. Yargıtay’da kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinden hareketle buna ilişkin davaları reddetmiştir.

18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü

27/06/2002 tarihinde 4768 sayılı kanuna göre 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Ancak, ulusal bayram ve genel tatil günleri 2429 sayılı kanunda yer almaktadır. Söz konusu yasada 18 Mart’ın genel tatil günü olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığından 18 Mart’ta işyerlerinde herhangi bir tatil söz konusu olmayacak, bugün çalışan işçilere de ilave bir ücret ödenmeyecektir.

29 Ekim dışında kalan diğer genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağına ilişkin düzenlemeler hizmet akitlerinde veya toplu iş sözleşmelerine konulabilir. Eğer, yazılı hizmet akdi yapılmamışsa veya buna ilişkin bir hükme hizmet akitlerinde yer verilmemişse, işverenler bugünlerde işçilerin onayını alarak ve yasada belirtilen zamlı ücreti ödeyerek çalıştırabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilecektir. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır.

4857 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.