Nis 29 2009

Demirel Bir Numara mı?

Published by at 00:01 under Mehmet ALPEREN

yazdır / print
60 İhtilalinden sonra Türk siyaset piyasasına sürülen Demirel kendi deyimi ile altı kere gitti yedi kere geldi Yaşı elli olanlar Demirel ‘in kırk yılını bilirler. Kendisini Adnan Menderes’ in boşalttığı koltuğa layık gören halk kendisini tek başına iktidara getirdi.

Aslında bunu halka anlatması ve iktidara gelmesi gösteriyor ki, ikna kabiliyeti çok yüksek biri.
Bu anlamda bir numaradır Demirel.

Arkasından kendisini siyaset piyasasına sürenler 12 Martta çekilmesini emrettiler!

Hemen emir ikiletmedi ama kendisi ikiledi ve hızla çekildi.

Emre itaatte de bir numaradır Demirel.

Derken malum yetmişli yılların kargaşa ortamına çekildi ülke. Ülke gençliği sağ sol kamplaşması ile birbirlerine kırdırılırken, sosyalist enternasyonaller okunurken, okullarda iş yerlerinde insanlar halk mahkemelerinde yargılanıp infazlar edilirken caddelerde gençlik birbirilerinin elerline tutuşturduğu silahlarlarla birbirinin kanını dökerken, kendi evladı olmayan birinin evlatları öldürülen ailelerin acısını paylaşması bir kenara “ Sokaklar yürümekle aşılmaz” diyerek pişkinliğini göstermiştir.

Evet, bence pişkinlikte de bir numaradır Demirel.

Ve 12 Eylül de malum komut tekrar gelmiştir. Ve melon şapkasını kaptığı gibi sırra kadem basmıştır.

Bana göre şapka çıkartmakta da bir numaradır Demirel.

İhtilalden sonra rahmetli Özal’ın kurduğu istikrarlı hükümete karşı aldığı tavır ve ürettiği fitnelerle, daha da önemlisi emir komuta halkasına tekrar katıldığı malum ihtilalci zihniyetlerin saflarında yer alarak malum işine tekrar başladı. “ Dün dündür” cambazlıkları, “ Ben ( demagoji ) lâfebeliği ustasıyım” göz bağcılığı ile seksen yılından sonra da siyaset piyasasında yerini aldı

Bence istikrar bozmada ve istikrarsızlıkta da bir numaradır Demirel.

Tekrar siyaset sahnesine girmesine rağmen artık göz bağcılıkla yalancılıkla lâfebeliği ile halk desteğini alamayacağını anlamıştı. Buna rağmen kısa süre başbakanlık yaptı. Ve arkasından aldığı emirle, bir takım ayak oyunlar tavizler ile cumhurbaşkanı seçildi.

İşte emir komuta zincirinizdeki görevini yirmi sekiz şubatta da gösterdi ve hükümetin devrilmesine göz yumdu. Ve yıllarca ağzında gevelediği demokrasi sakızını bütünü ile yuttu.

Demokrasiye ihanette de bir numaradır Demirel.

Şimdi bir söylenti dolaşıyor gazete köşelerinde satır aralarında.

Ergenekon’un bir numarası Demirel mi?

Ergenekon terör örgütünün bir numarası olamayacak kadar sığ ve kukla olan Demirel e kimse böyle bir çaplı örgütü güvenmez. Bu sebeple Ergenekon’ un bir numarası olamaz.

O Türk siyasi hayatının bir bölümünde, şapka kapıp kaçmakla, Yalan söyleyerek büyük kitleleri ikna etmekte, İstikrarsızlıkta, demagojide emir komutaya uyumlu olmakta hep bir numara olarak kalacaktır

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.