Nis 14 2009

5084 Teşviki Uzatıldı

Published by at 00:33 under Resul KURT

yazdır / print

Özellikle kalkınmada öncelikli bölgelerdeki okurlarımız sürekli olarak 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvikine ilişkin kanunun süresinin uzayıp uzamadığını soruyor.

5838 sayılı Kanunla ile 5084 sayılı Kanunda teşvik süresinin uzatılmasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

5084 sayılı Kanunda, 5838 sayılı Kanunla yapılan bu düzenleme neticesinde, kapsama giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada da faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç 10 veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştıranlar, yatırıma başlama veya tamamlama ile ilgili şartları yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, 31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

5350 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen teşvik ve desteklerden yararlanma hakkı kazanan mükelleflerin, bu haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri öngörülmüştür.

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler (resmi nitelikteki işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç), sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 10 veya üzerinde sigortalı çalıştırma koşulunu yerine getirmeleri halinde yararlanabilecekleri gibi, sözkonusu teşvikten,

-1/10/2003 ila 31/3/2005 tarihleri arasında işe başlamış olmaları durumunda, çalıştırdıkları sigortalıların tamamından dolayı,

-1/10/2003 tarihinden önce işe başlamış olmaları durumunda, en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerden dolayı da,

31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

***

Emekli Tarım İşçileri Çalışabilecek

Tarım işçilerinin sigortalılığı 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yürütülmekteydi. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2925 sayılı kanuna tabi olanlar ile anılan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayda 2925 sayılı kanuna göre sigortalılık talebinde bulunanların, 2925 sayılı kanuna tabi sigortalılıkları 1/10/2008 tarihinden sonra da devam edecektir.

2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların ay içinde 5510 sayılı kanunun 4/a, 4/b ve 4/c bentlerine tabi olarak işe başlamaları veya yaşlılık aylığına hak kazanmaları nedeniyle aylık talebinde bulunmaları ya da vefat etmeleri durumunda, 2925 sayılı kanuna tabi prim ödeme gün sayısı, ay içinde 2925 sayılı kanuna tabi sigortalı olunan gün sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

2925 sayılı Kanunun “Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması” başlıklı 23. maddesinde; “Madde 23 – Yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.”  Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden pek çok tarım işçisi ya kayıt dışı çalışıyor ya da yasayı bilmediği için destek primi ödeyerek (daha önce bu köşeden sorunlarını duyurduğumuz emekli tarım işçileri gibi) çalışıp aylığı kesildiği için mağdur oluyordu.

İşte bu mağduriyetlerin giderilmesi için 5838 sayılı Kanunun 32/2-c. maddesi ile 1/10/2008  tarihinden geçerli olmak üzere “2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez ve bunlar hakkında da bu maddenin sosyal güvenlik destek primi alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır.” Hükmü getirilmiştir. Bu nedenle artık emekli tarım işçileri de destek primi ödeyerek çalışabilecekler.

***

Ne zaman emekli olurum

20.05.1985 ilk işe giriş tarihim olup, 23.05.1963 doğumluyum. 6504 gün primim var. 20 ay askerlik yatırdım.  Ne zaman emekli olabilirim? Gürbüz Altaş

Sayın Altaş, 48 yaşını, 25 yıl sigortalılık süresini, 5225 prim gün sayısını doldurmak suretiyle 23.5.2011 tarihinde SSK’dan emekli olabileceksiniz.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.