Haz 03 2009

Amerika Kritik Dönemece Girdi

Published by at 00:01 under Bülent ESİNOĞLU

yazdır / print
Kapitalizmin bireysel çözümleri birer birer çöküyor. Toplu taşımacılığı, bireysel çözümlemelere tercih edenin ve fazla kar hırsının geleceği yer belliydi.

General Motor battı. Ford ve diğerleri yoldadır.

 

Amerikan sanayindeki çöküş bununla sınırlı değildir. Burada sanayi için bir örnek vereceğim. Bu örnek, bireysel çözümler ile toplumsallaşan(planlı) çözümlerin karşılaştırılmasını sağlamak bakımından çok öğreticidir.

Önce şunu ifade edeyim. Çelik demek sanayi demektir. Amerika yılda 80 milyon ton çelik üretir. Çin 520 milyon ton çelik üretir. Çeliksizleşen Amerika, bir taraftan da sanayisizleşmektedir.

Çin toplumsal çözümler(plan) ile bireysel çözümleri birlikte götürmektedir. Amerika üretimi bırakmış parasal çözümlerin peşinde koşmaktadır.

Son sekiz ayı, banka kurtarma ve iflasları çözmeye çalışarak geçirdi.

Bunun için de matbaayı son sürat çalıştırdılar. Şimdi piyasaya çıkan bu fazla parayı geri toplamak zorundalar. Aksi takdirde hiper enflasyon ile karşılaşacaklar. Bunun için faizleri artırmaları gerekir. Bu da bankaların kredi alan üreticiye yüksek maliyet ile para vermesi demektir. Sanayi bir darbe de oradan alır.

Wall Street’i kurtardılar General Motor battı. Şimdi General Motor’u kurtarmaya çalışıyorlar. Arkasından Ford batacak. Bu işin sonu yok. Sağlık sektöründe sorunlar sırada bekliyor. V.s.

Savaşların maliyeti, lüks konutlarda oturmak, lüks arabalara binmek, geldi bir yerde tıkandı.

Tasarruf etmeden, başkalarının tasarruflarını silah zoru ile kullanma devri kapandı.

Bu kriz yalnızca Amerika’nın krizi değildir. Kapitalizmin krizidir.

General Motor aynı zamanda kapitalizmin de motoruydu. Çünkü1942 den beri, savaş sanayine araç ve teçhizat yetiştiriyordu.

Petrol şirketleri çok kazansın diye, yıllarca çok yakıt harcayan araçlar üreterek dünya kaynaklarını da tükettiler.

Amerikanın sorunu, bireyselleştirdiği bireylerini doyurma sorunudur. Yani kaynak sorunudur.

Enerjinin kıtlaşması, yada sonlanması bireysel çözümleri de sonlandıracaktır.

Şimdiye dek, kapitalizmin imdadına yetişen teknoloji, bu kez yetişemedi.

Kapitalizmin bu krizden çıkması için düzen içi çözümler tükenmiş gibi görünüyor.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.