Eyl 30 2009

Estetik Kaygıların Yoksunluğu

Published by at 00:04 under Doç.Dr. Cansevil TEBİŞ

yazdır / print
Ülkemizde örgün eğitimde giderek arka sıralara atılmaya çalışılan güzel sanatlar ve eğitimi konuları, bu gidişle daha az estetik değerler taşıyan bireyler ortaya çıkararak toplumda suç ve oranlarında yükselmeyle sonuçlanacaktır. Plastik sanatlar ve müzik eğitimi Cumhuriyet tarihi ile birlikte örgün eğitimde ilköğretimden lise düzeyine kadar olan programlarda yer almış, her bireyin mutlaka sanat eğitiminden geçmesine dikkat edilmiştir. Programlara bakıldığında hala aynı görünümü çizen durum uygulamada farklılıklar göstermektedir. Okullarda çalışan resim ve müzik öğretmenlerine birer etkinlik uygulamacısı olarak bakılmaktadır. Tabii ki etkinlik yapmak, ürün ortaya koymak bu öğretmenlerin görevlerindendir, ancak unutulmamalıdır ki! öğretmenlerin asıl konuları eğitimcilik, bu yolla bireylerin estetik kaygı düzeylerini değiştirmek/geliştirmek ve dengeli bireyler yetiştirmektir.

Gelişmiş ülkelerin tarihleri incelenecek olursa; bu ülkelerin savaş dönemlerinde bile sanat ve uygulamaları konularında ödün vermedikleri, özellikle savaş nedeniyle duygusal çöküntü içinde olan toplumu, müzik/sanat aracılığı ile ayakta tutmaya çalıştıkları gözlenmektedir. Buradan hareketle sanatın bireyler ve toplumlar üzerindeki etki gücünü anlamak mümkündür. Çağımızda böylesine güçlü bir silahı son derece etkin kullanmak gerekir.

Öncelikle sistemin örgün eğitim içerisinde bu derslere ve eğitimcilerine karşı bakış açısını yenilemesi gerekmektedir. Sanat/müzik eğitimi zor ve zahmetli bir süreçtir. Kısa sürede netice alma düşüncesinden uzaklaşılmalıdır. Bu tür çalışmaları daha yüksek estetik değerler taşıyan uygulamalara dönüştürmek gerekmektedir. Bu tür sanatsal çalışmalarda çevresel faktörlerin, araç-gereç ihtiyacının önemi kaçınılmazdır. Yönetimlerce bu ihtiyaçlar karşılansa bile asıl konu; bu derslere bakış açısı ve yaklaşımlardır. Çağımızda öğrencilerin sadece birtakım sınavlara hazırlanan bireylere dönüştürülmüş olması, bu bakış açısının değişmesi yönündeki en büyük engeldir. Bu noktada okul yönetimleri de, eğitimciler de çaresiz kalmaktadır. Eğitimciler derslerde yüksek estetik değerler taşıyan sanatsal çalışmalar yapacakken çoğu kez kendilerine ayrılan zamanı feda ederek öğrencilerin sınav hazırlıklarına destek olur duruma gelmişlerdir. Çünkü okul yönetimleri de, öğrenci velileri de kendilerinden bu konuda destek beklemektedir. Bu durum öncelikle sanat eğitimi uygulamaları yapacak eğitimcileri mesleklerine karşı güven konusunda olumsuz etkilemekte, uzun soluklu olarak bu eğitimin önemi konusunda yetişecek/yetişmiş bireylerde yeterli bilinç düzeyi sağlayamamaktadır.

Bu bilinç düzeyini oluşturamamış bireylerden meydana gelen toplumlarda da şiddet ve suç oranın yüksek olması kaçınılmaz bir hal alır. Sonuç olarak yüksek estetik değerler taşımayan bireylerden oluşmuş toplumlarda yaşamın pek çok alanında hoşgörüsüzlük baş gösterecektir. Bu anlayışa sahip bir bürokrat, yönetimci, doktor, avukat, eğitimci, mühendis, esnaf vb. (pek çok meslek sayılabilir) doğal olarak bu durumunu ortama yansıtacak ve toplum giderek birbirini daha zor anlayan bir topluma dönüşecektir. Yine aynı toplum ve bireyleri bu yoksunluktan dolayı yaratıcı girişimleri gerçekleştirmede de zorluk çekecek, yeterince özgün yenilikleri oluşturamayacaklardır.

Estetik kaygıların yoksunluğunda oluşacak toplumsal tablo hiçbir toplum tarafından istenecek bir durum olamaz. Artık toplumca son zamanlarda göz ardı ettiğimiz bazı gerçeklerle yüzleşme zamanımız gelmiş diyebiliriz. Bir toplumda yaşayan bireylerin sağlıklı ruh halinde içinde yaşamlarını sürdürmelerini istiyorsak; öncelikle yüksek estetik değerler taşıyan bireyler olmalarını sağlayacak etkin sanat eğitimi süreçlerinden geçmelerini sağlamalıyız. Bunu başarmanın ilk adımı da sanat eğitimi konularında mevcut bakış açısının değişmesiyle başlayacaktır.

2 responses so far

2 Responses to “Estetik Kaygıların Yoksunluğu”

 1. mahi temuron 01 Eki 2009 at 10:55

  Sayın hocam,
  Bu dedikleriniz için, devletin, sivin inisiyatifin, bakış veya anlayışını değiştirmesi gerekmektedir.

  Kültürel, sanatsal estekikle ilgili eğitim ve faaliyetlerin özellikle de eğitimin devlet çatısı altında olma zorunluluğu yoktur.

  Devlet bu faaliyetleri yapmayacaksa, kii, yapması çok önemli de değil, yüzlerce yöntemle bu konularda teşvik yapabilir. Bireyler ve özel kurumlar devlettten çok daha iyisini yapabilecektir.

  Yeter ki devlet hizmeti kendi üreteceğine bu maliyetten kurtulup bunu faaliyetin yapılması şartıyla teşvik olarak vermeli. Bu durumda da karşımıza denetim sorunu çıkmakta. Çünkü devlet teşvik verse de bu finans kaynakları fırıldak toplulğu tarafından iç edilmekte.

  Hasılı duruma her açıdan destek gerek. Hizmetin talep edilmesi noktasında hakın desteği en başta….

 2. Cansevil Tebişon 01 Eki 2009 at 11:41

  Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim, bu yazımla aslında dikkat çekmek istediğim nokta toplumdaki bakış açısının tümü idi. Tabii ki sadece devlet desteğine bırakılamaz ancak genel anlamda bu disiplinlere bakış açısında toplumda sıkıntı var. Sanat ve eğitimi konularının dengeli toplumlar oluşturmadaki önemini kaybetmeye başladık düşüncesindeyim. Bunu da toplumun geleceği için çok tehlikeli buluyorum.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.