Etiket arşivi: denicilik

Rio+20 Sonuç Bildirgesi’nin Okyanuslar ve Denizler Bölümü; “İstediğimiz Gelecek”mi?

Doç.Dr.Gürol ÖZCÜRE

Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF Öğretim Üyesi

ÖZET

Günümüz iş dünyası sosyo-ekonomik yaşamda üçlü bir sürdürülebilirlik (sustainability) krizi içine girmiştir. 1. Finansal, 2. Ekolojik (çevre) ve 3. Toplumsal (sosyal) boyutları bulunan bu krizden çıkış için serbest piyasacı neoliberal) ve kâr odaklı yönetişim yerine buna alternatif olarak toplumsal ve ekolojik (çevresel) yani, yeşil olan kurumsal yönetişim (corporate governance) uygulamalarını öne çıkaran çözümler geliştirmek zorundayız.

1992 yılında gerçekleştirilen 20 yıl önceki ilk Rio’dan bu yana, onlarca başka anlaşma, yüzlerce toplantı yapıldı ama elbette gezegenimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sosyo-ekonomik dengesizlikleri gidermek açısından hiçbir sorun bütünüyle çözülememiştir.

Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca ekolojik (çevre) kriz daha da derinleşti. Dünya ’da artan çevre sorunları, yoksulluk, kuzey ve güney ülkeleri arasındaki refah dengesizliğine bir çözüm bulabilmek için 100’ü aşkın devletin temsilcileri Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 2012 yılında ikinci kez bir araya geldiler. Zirveye ülkemizden de başbakan ve bakanlar dahil çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve özel
sektörden temsilcilerin bulunduğu 200 kişilik bir katılım sağlanırken, Dünya’nın çeşitli ülkelerinden devlet ve hükümet başkanları, parlamenterler, belediye başkanları, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G-7 yetkilileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 40.000’in üzerinde katılım sağlanmıştır. Bu çalışmada Rio 20 nin Denizler ve okyanuslar bölümünde dile getirilen hususlar ve hassasiyetler incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

rio 20, okyanuslar, sürdürülebilirlik, habitat, çevre, deniz, denicilik,  Okumaya devam et