Etiket arşivi: eğitim psikolojisi

Zamanlamasından Planlamasına Bilinçaltı Eğitimi

Zamanlamasından Planlamasına Bilinçaltı Eğitimi

Ercan HARMANCI

Eğitim kavramı, kökleri insanlığın ilk günlerine kadar uzanan kavramların başında gelmektedir. Eğitimin iki yansıması vardır. Eğitilmiş birey ve eğitilmiş toplum. Bulunduğunuz zaman ve mekânda huzur istiyorsanız bu ikisi için çalışmalısınız. Eğitim bir süreçtir. Eğitim süreci ehil kişiler tarafından doğru bir şekilde yürütülmelidir. Tüm toplumlarda “Eğitime ya da eğitmeye ne zaman başlamalıyız?” sorusu asırlardır hem ehil olanlar hem de ehil olmayanlar tarafından tartışıla gelmiştir. Okumaya devam et

Eğitim Ahlakı

Psikolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Eğitim Ahlakı

Behçet YANİ

Ekran önünde kirlenip ahlaksızlaştığımız son zamanlarda ülkemizde bir ahlakî erozyondan bahsetmek mümkündür. Yani ahlak krizi kötüden kötüye kendini hissettirdi. Ben bu yazımda ne siyaset ahlakı ne ticaret ahlakı ne medya ahlakı ne de çevre ahlakından söz edeceğim. Salgın hal alan eğitim ahlakı üzerinde durmak istiyorum. Eğitimin temel objesi insan, temel hedefi ise erdemli insan yetiştirmektir. Onun için konuyu ahlakî açıdan irdelemek isabetli olur kanısındayım. Okumaya devam et