Haz 15 2018

From the Editor: Urban Design Must Have Macroform and Mission Concern

Published by at 00:00 under EDİTÖRDEN

yazdır / print

 

 

Dr. Ahmet FİDAN

Yayın Kurulu Adına

Urban Design Must Have Macroform and Mission Concern

From the Editor

We’re together in our 34th publishing season with the opinions and ideas which will enlighten the next thousands of years with the support of previous cultural accumulation. With the motivation that we got from the expression; “instead of complaining about darkness, light a candle yourself” which is the key mission of our publishing life, we’re with you in this issue with the new and unique, valuable than each other academic studies.

In this issue, although we tried to put the Urban Design into the center of our agenda, we didn’t flinch from including different articles about areas and close areas.

We have same worries about our modern-day cities, not only for Turkish cities (Anatolian Cities), but also for world cities. Because, the rationalized by popularity and rantability facts like artificiality and shallowness in architecture, the monotonousness in urban functions, commercialization of art are becoming more specifically endorsed. In this sense, human beings are becoming numb all together with harmony in the depth of the cosmos in its own vicious cocoon. This structure is necessarily perceived as an almost nightmare by the people who has depth and understanding of civilization and art.

Technology and intense physical and social environment, gradually manages and directs the pleasure and value understanding of the presentation of the places. And most of the time, this cause the missionless urban designs and buildings. However, aside of missionless designs, urban administrators started to slowly notice the needs to the urban macroform of the cities where they live inside. We would wish that especially urban administrators and/or local administrators would be educated on macroform, aesthetics, and art. The fact that our expectations about this are just fantasy is a very upsetting reality for us.

The New Microsector in The World: Street Economy

The efforts of Osman SIRKECI who is one of associate editors of our journal, to place the new sector which overtold as street economy or micro entrepreneurship to the literature, and his scientific series of studies, conferences, workshops, and symposiums across the world about this topic make us happy for the added value to our scientific and cultural world.

All of the academic studies which are participant in all academic studies within the scope of Street Economy / Micro Entrepreneurship will be published in our journal primarily. Also within this scope, the manifestos from the GLOBAL STREET ECONOMY CONGRESS which scheduled to be held on 1/7 October 2018 in Malta will be published as “SPECIAL ISSUE” in our journal.

We’re calling the writers, readers, followers, and academes to attend this congress.

Next Issue and About Our Publishings

Our journal added to new indexes with this issue. New reviewers who are valuable than each other added to the referee pool of our journal in every issue. Because it’s a government institution, the server of the articles is http://www.dergipark.gov.tr/ instead ofwww.kentakademisi.com. We didn’t have any important problem about this since our last issue. Our referees and editors managed refereeing processes as well. All of our updates are continuing simultaneously from both www.kentakademisi.com and http://www.dergipark.gov.tr/.

  • DOI Will Be Given to The Articles After September Issue

The articles in out September issue will be published with DOI because we’ve been carrying out every process from Dergipark since last two issues. The important thing that we expect from our writers to manage the processes rapidly while they’re registering to the system for the first time is that to create their profiles in the format of “Name and SURNAME” (Name with small letters, surname with capital letters), to use Turkish and English tabs together, to add their gsm numbers to the system absolutely.

  • Our Agenda in The Next Issue: Transportation, City, and Communication Systems

In our September issue, the articles about transportation and communication systems will be published as our agenda articles. The number of agenda articles is limited to 7, and the articles out of agenda also will be with limited number. In our December issue, our usual publishing will continue like always.

This is all what we wanted to inform for now. We wish an enlightened future for our country and humanity, pax vobiscum…

Kentsel Tasarımın, Makroform ve Misyon kaygısı Olmalıdır.

Otuz dördüncü yayın dönemimizde geçmiş kültürel birikimin desteği ile, gelecek binlerce yıllara ışık tutacak görüş ve düşüncelerle yine birlikteyiz. Yayın hayatımızın temel misyonu olan, “karanlıktan şikayet edeceğinize, bir mum da siz yakın” deyişinden aldığımız motivasyonla, bu sayımızda, birbirinden kıymetli yeni ve özgün akademik çalışmalarla sizlerleyiz.

Bu sayımızda genel olarak gündemi Kentsel Tasarım konusuna oturtmaya çalışsak ta, alan ve yakın alanlarla ilgili başkaca makalelere yer vermekten kaçınmadık.

Günümüz kentlerine ilişkin sadece Türk kentleri (Anadolu Kentleri) açısından değil, dünya kentleri için de aynı kaygılar taşımaktayız. Zira, mimaride yapaylık ve yüzeysellik, kent fonksiyonlarındaki tekdüzeleşme, sanatın ticarileşmesi gibi popülaritenin ve rantabilitenin rasyonalize ettiği olgular haline gelmiş ve bu durum gittikçe daha belirgin şekilde kanıksanmaya devam etmektedir. Bu anlamda insanoğlu, kendi kısır kozasındaki kozmozun derinliğinde hep birlikte uyum içinde uyuşmaktadır. Bu yapı, ister istemez, medeniyet ve san’at derinliği ve farkındalığı olan insanlar için neredeyse bir kabus olarak algılanmakta.

Teknoloji yoğun fiziksel ve sosyal çevre, giderek mekanların sunumunu, zevk ve değer algısını yönetmekte ve yöneltmektedir. Bu da, çoğunlukla, misyonsuz bina ve kent tasarımlarını doğurmaktadır. Ne var ki, misyonsuz tasarımlar bir kenara, yavaş yavaş, kent yöneticileri, içinde yaşadıkları kentlerin kent makroformuna olan ihtiyaçları fark etmeye başladılar. Gönül isterdi ki, özellikle kent yöneticilerinin ve/veya yerel yöneticilerin, makroform, estetik, san’at konularında eğitim almış olsunlar. Buna yönelik beklentilerimizin birer fantezi cümleleri olması bizim açımızdan üzüntüye değer bir gerçektir.

Dünya’da Yeni Mikrosektör:

Sokak Ekonomisi veya Street Economy

Dergimizin yardımcı Editörlerinden Dr. Osman SİRKECİ hocamızın, dünya çapında yürütmekte olduğu, sokak ekonomisi, mikro girişimci ve/veya Street economy olarak konuşulagelen yeni sektörün literatüre yerleştirilme çabaları ve buna ilişkin dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği bir dizi bilimsel kültürel çalışmalar, konferanslar, çalıştaylar ve sempozyumlar ekonomik çevre, bilim ve kültür dünyamıza olan katmadeğerleri adına bizleri mutlu etmektedir.

Sokak Ekonomisi / Mikron Girişimcilik kapsamındaki bütün akademik çalışmalarda katılımcı bütün akademik çalışmalar, dergimizde öncelikle yayınlanacaktır. Yine bu kapsamda, 1/7 Ekim 2018 tarihinde Malta’da gerçekleştirilmesi planlanan GLOBAL SOKAK EKONOMİSİ KONGRESİ’nde sunulan bildiriler, dergimizde ÖZEL SAYI olarak yayınlanacaktır.

Dergimiz yazarlarının, okurlarının, takipçilerinin ve akademik çevrelerinin bu kongreye katılması için bu vesile ile çağrıda bulunuyoruz.

Gelecek Sayı ve Yayınlarımıza İlişkin

Bu sayımıza, dergimiz yeni indekslere eklendi. Her yeni sayıda, birinden kıymetli yeni hakemlerimiz dergimiz hakem havuzuna eklendi. Yayın kurulu olarak makale yüklenme kanalının (serverinin) varsayılan olarak www.kentakademisi.com adresi yerine devlete ait bir kurum olmasından dolayı http://www.dergipark.gov.tr/ adresinden yürütülmektedir. Geçen sayıdan bu yana, bu konuda önemli bir sorun yaşamadık. Hakemlerimiz ve editörlerimiz Hakem süreçlerini sağlıklı bir şekilde işlettiler. Bütün güncellemelerimiz, hem www.kentakademisi.com dan hem de http://www.dergipark.gov.tr/ üzerinden eşzamanlı olarak devam etmektedir.

·         Eylül Sayımızdan İtibaren, Makalelere DOİ Verilecektir.

İki sayıdır bütün süreçleri Dergipark üzerinden yürüttüğümüzden dolayı Eylül sayımızdaki makaleler DOİ alarak yayınlanacaktır. Yazarlarımızdan özellikle beklediğimiz önemli husus şudur. Sisteme yeni kaydolurken, profillerini, Adı, ve SOYADI, formatına göre oluşturmaları, yani ad küçük soyad büyük şeklinde oluşturmalarını, yeni makale eklerken, hem Türkçe sekmesini hem İngilizce sekmesini birlikte kullanmalarını, sisteme mutlak surette gsm telefonlarını eklemelerini süreçlerin hızlı yürütülmesi açısından önemine binaen istirham ediyoruz.

·         Gelecek Sayımızda Gündemimiz; Ulaşım, Kent, ve İletişim Sistemleridir.

Eylül sayımızda, ulaşım ve iletişim sistemlerine ilişkin makaleler, gündemli makaleler olarak yayınlanacak. Gündeme ilişkin makale sayısı 7 ile sınırlı tutulmuş olup, gündem dışı makaleler de yine sınırlı sayıda olacaktır. Aralık sayımızda her zamanki gibi olağan yayınımız devam edecektir.

Şimdilik dile getireceğimiz hususlar bunlardır. Ülkemiz ve insanlık için aydınlık yarınlar temennisiyle, esen kalınız.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.