Gazi Üniversitesi’nde Kriz Toplantısı

yazdır / print
Ekonomik Yaklaşım Dergisi 4-6 Kasım’da “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Türkiye’ye Yansımaları” başlıklı bir kongre gerçekleştirdi.

Prof. Yılmaz Akyüz’ün konuşması oldukça geniş kapsamlı idi.

Profesörler; Ergun Türkcan,Korkut Boratav, Muhteşem Kaynak,Tuncer Bulutay,Mustafa Altıntaş,Şiir Yılmaz,Ercan Uygur,Oktar Türel,Aziz Konukman ve daha bir çok akademisyen küresel krizi tartıştı ve ülkemize yansımaları konusunda ilginç saptamalarda bulundular.

Türkiye Ekonomisi ve Kriz konulu panelde ise, Bilsay Kuruç, Erdem Başcı(TCMB),Yıldırım Koç, Bülent Pirler, Osman Ulagay  konuştular.

Üç gün süreyle yoğun katılım oldu.

Türkiye’nin kriz sonrası için yeni bir iktisat politikası uygulaması gereği üzerinde duruldu.

Yeni ve kapsamlı bir büyüme modeli için çalışmalar yapılmasının çok yararlı olacağı belirtildi.

Biz bu modelin tümüyle verimlilik ve teknoloji odaklı olması gerektiğini savunduk..

Ancak “işsizlik bir numaralı sorun olduğuna göre istihdamın korunması ve bazı sektörlerde yeni istihdam ve iş yaratılması da kamusal bir strateji olarak uygulanmalıdır” dedik..

Diğer yandan bölüşümü düzeltici politika ve uygulamalara da gidilmesi gerektiğini öne sürdük.

Bu kapsamlı kongre hakkında daha geniş yazma düşüncesindeyim.

Özellikle sayısal analizler öğreticiydi ve tartışmada ufuk açıcıydı..

Bu arada 11 Kasım çarşamba saat 17-19 arası Kanal B’ de “bölgesel gelişme” konusunda görüşlerimi açıklayacağım. Sevgili Dostlara duyururum..

Bir cevap yazın