İç Enerji ve Fedailik

yazdır / print
 İç enerji termodinamik bir kavramdır. Sistemler için söylenir.

Etnisiteler de bir sistemdir. İç enerjiye sahiptirler.

Belki şöyle düşünebilirsiniz. Sosyal sistemler mühendislik terminolojileri ve sistemleri ile ele alınamaz. Sosyal sistemlerin kendilerine ait yasaları vardır.

Evet, bu doğrudur.

Düşünceye bir açıklık getirmek ve “iç enerji”  ile etnisitenin ne ilişkisi var, onu belirtmek gerek.

Nedir etnisite?

Aslında sosyolojide de, üzerinde anlaşmaya varılmış, ortak bir tanımı yoktur. Irk söyleminin kavrattığı içerikten daha geniş bir içerik taşır. İçinde gurubun güvenini ve geleceğini taşıyan bir duygu ortaklığıdır. Siyasal bir ifadedir.

Etnisite, bireylerin özel gurupla özdeşleşmesini, gurup siyasallığını ve bireylerin guruba aidiyetini ifadelendirir.

Bir etnisitenin iç enerjisini, iradesini içerdeki fedailer temsil eder. Fedailer(önderler) gurup siyasasına ve gurup aidiyetine herkesten daha fazla sahip olan kişilerdir.

İç enerjisi yüksek olan etnisiteler, büyür ve süper etnisite olur.

Örnek, Roma İmparatorluğu, Emeviler, Çin İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu gibi.

Bir etnisitenin iç enerjisi yani fedaileri yoksa o etnisite başka büyük bir etnisitenin bakiyesine dönüşür.

Fedailerin karakteristik özelliği kendisini etnisite için feda ediyor olmasıdır. Bir karşılık beklemeksizin ölüme kadar gidebilir.

Osmanlı’nın yıkılışını durdurmaya çalışan, Cumhuriyetin kurulmasında büyük katkıları olan İttihat ve Terakkinin üyeleri gibi.

Bunlara önderler de diyebiliriz. Her yerde, hiç umut etmediğiniz kişilerde birden zuhur eden iradedir.

Umudun temel kaynağı onlardır. Halkı kendilerine yönlendiren, inandıran bu kişiler, bir bakıma halkın ücretsiz savaşçılarıdır.

Fedainin ne yaptığını gözleyen halk, kendi içinde fedai üretmeye devam eder. İçinde yaşadığımız dönem, fedailerin mayalandığı dönemdir.

Hainler etnisitenin iç enerjisini tüketirken, kahramanlar iç enerjiyi yeniden oluştururlar.

Kuruluş ve Kurtuluş Savaşı, etnisitenin yani Türk Milletinin ortaya çıkardığı iç enerjinin sonucudur.

İhanet açılımları, iç enerjinin yarattığı kuvvet ile yok edilecektir.

Bir cevap yazın