Ağu 13 2009

İşsize Staj Teşviki

Published by at 00:03 under Resul KURT

yazdır / print
Stajyerlere yönelik teşvik hükümleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu bağlamda, İş Kur tarafından hem nitelikli iş gücü sağlanması ve hem de işsizlere en azından bir süre iş ortamında çalışarak vasıf kazandırılması amacıyla staj yapma imkanı sağlanıyor.

En az lise düzeyindeki eğitim kurumlarından mezun olmuş işsizlerin, mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri staj programları düzenlenebilecek.

Stajyerlere sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir iş yaptırılmayacak. Stajyerlerin programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan stajyerlere, işveren ya da işveren vekili tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık  izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin  1/10’unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, stajyerlerin programla ilişikleri kesilir. Kamu kurum/kuruluşlarında staj programları uygulanmayacak.

Programdan yararlanacak işyerlerinin Kuruma kayıt olması zorunludur.

Staj programları en az 10 çalışanı bulunan işyerlerinde düzenlenir.

Bir işsiz, staj programlarından bir kez yararlanabilir. Stajyerlerin,

a-  Staj programlarının başlamadan önceki 3 aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,

b-  Son altı aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde  bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olması,

c-  Fiilen staj yaptırılması gerekiyor.  

Staj programlarına katılma şartları:

1- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2- En az 16 yaşından gün almış olmak,

3- En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

4- Öğrenci olmamak (Açık öğretim, beklemeli öğrenciler, kayıtlarını dondurmuş olanlar ve ikinci öğretime devam eden öğrencilerin programlara katılmalarına, program sonunda da istihdam edilmelerine engel yoktur.)

Fazla mesailer ödenir mi?

İsmini vermek istemeyen bir okurumuz “Eşim bir AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. 2,5 senedir maaşları asgari ücretten gösteriliyor. Her ay en az 70 saat mesai yaptırılıyor ama parası ödenmiyor. Resmi tatil günlerinde çalıştırılıyor, ama çalışmamış gösteriliyor. Bu durumu bölge çalışmaya ve SGK müdürlüğüne bildirdik ama bir netice alamadık. Ne yapabiliriz?” diyor.

 Ücretinizin eksik gösterilmesiyle ilgili olarak SGK müfettişleri tarafından inceleme yapılır ve sonucunda bu durumun ispatı halinde fark tutarların yatırılması sağlanır. Ayrıca, İş Mahkemesinde eksik tutarlar için hizmet tespit davası da açabilirsiniz. Fazla mesai, işçi-işveren arasında tartışma konusu olan önemli sorunlardan birisidir. Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

İş Kanunu’na göre, fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacaktır. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için her yıl ocak ayı başında işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır.

Fazla çalışma ücreti konusunda bir değişiklik yapılmamış ve her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği hükme bağlanmıştır. Fazla çalışma ücretinin ödenmemesine ilişkin işyerinde Bakanlık İş Müfettişleri tarafından inceleme yapılabileceği gibi, bu haklarınıza ilişkin olarak mahkemeye de başvurabilirsiniz.

Özellikle güvenlik görevlilerinin çalışma süreleri, genel tatil günlerinde çalışmalarının ispatı daha kolay olduğundan mahkemeyi kazanma ihtimaliniz yüksektir.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.