Kıdem Tazminatında 15 Yıl Şartı

yazdır / print
Okurumuz Özlem A., “14 yıl 7 ay ve 7 gün SSK’ya kayıtlı olarak toplam 4990 prim gün sayısı ile Mart 2009’da çalıştığım iş yerimden istifa ettim. Kendi işimi kurdum ve Mart 2009’dan beri Bağ-Kur’a ödeme yapıyorum. Yeni çıkan yasadan faydalanabilir miyim? Çalıştığı iş yerinden SSK’dan bir yazı alarak ‘kıdem tazminatı alınabilir’ diye duydum. Bilgi verir, yol gösterirseniz memnun olurum”  diye soruyor.

Bu köşeden daha önce de birkaç kez 15 yıl ve 3600 günü dolduranların kıdem tazminatı konusunu açıklamıştım. Ancak halen konu ile ilgili olarak okurlarımızdan çok sayıda soru geliyor.

Kademeli emeklilikle ilgili 4447 Sayılı Kanun’la 1999 yılında yapılan yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı verilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin düzenlemede ‘506 Sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir’ hükmü getirilmiştir.

08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi uygun görülmüştür.

SGK, aynı işyerinde veya sektörde olup olmadığına bakılmaksızın 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine göre ‘ kıdem tazminatı alabilir’ yazısı vermektedir. Bu yazıyla işverene başvurduğunda da kıdem tazminatı alabilecektir. 15 yılın aynı işyerinde veya aynı sektörde olması gerekmez. Önemli olan sigorta başlangıç tarihidir.

İstanbul SGK İl Müdürlüğü, sigortalıların mağdur olmamaları için tüm sosyal güvenlik merkezlerinin kıdem tazminatı alabilir yazısı vermesine ilişkin bir düzenleme yaptı. Artık İstanbul’daki tüm sosyal güvenlik merkezlerinden kıdem tazminatı alabilir yazısı verilmektedir. Ancak okurumuzun sigortalılık süresi 14 yıl 7 ay ve 7 gün iken işten ayrılmış olmasından dolayı bu haktan yararlanması mümkün değildir. Çünkü iş akdinin feshedildiği tarihte 3600 gün sayısını doldurmuş olmasına rağmen, 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamamıştır.

YÖK tıbbi sekreterleri üzdü
Zaman zaman okurlarımızdan gelen çeşitli talep ve önerileri bu köşeden duyuruyoruz. Bu kez de isminin açıklanmasını istemeyen bir okurumun talebini paylaşacağım.

Okurumuz diyor ki; “Ben Sağlık Bakanlığı’nda tıbbi sekreter olarak çalışıyorum. Lise mezunu olarak işe girdim ve 657 Sayılı Kanun’a tabiyim. Önlisans mezunu maaşı ve döner sermayesi almak için 2009 Haziran’da Açıköğretim Fakültesi Veterinerlik ve Laboratuar Sağlık Bölümü’nü okudum. Bu bölüm ayrım yapılmaksızın tüm yardımcı sağlık personeline üst öğrenim sayılıyordu. Ben de zaten buna istinaden hem para hem emek harcayarak bu bölümü bitirdim. 2009 Hazirandan 2009 Aralık ayına kadar önlisans maaşı ve döneri aldım.

Fakat 04.11.2009 tarihli YÖK’ün Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; daha önce sağlık çalışanları için üst öğrenim sayılan Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı’na ait 18.08.2006 sayılı karar iptal edilerek, söz konusu programın sadece laborant ve laboratuar teknikerliği kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim sayılmasına karar verilmiştir. Laboratuar teknisyeni, laborant ve laboratuar teknikerliği kadrosu dışında kalan diğer sağlık personeli YÖK karar tarihi itibariyle özlük haklardan yararlanamayacaklardır. YÖK’ün bu kararı nedeniyle ocaktan itibaren yeniden lise mezunu gibi muamele göreceğiz. Bu bölüm adının içinde laboratuar kelimesi geçtiği için sadece laboratuar teknisyenlerine intibak sayılacak, bizlere sayılmayacak” diyor. Umarız hem Sağlık Bakanlığı ve hem de YÖK bu hatasından döner.  Yoksa üniversite bitirmenin bir önemi kalmayacak.

Bir cevap yazın