Nis 15 2021

Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim

Published by at 11:01 under EDİTÖRDEN

yazdır / print
 

 

Chief Editor

On behalf of editorial board

Dr. Ahmet FİDAN

Conscious Consumption

to Avoid Global Warming

Invoice: Global Warming

We exploited nature unquestioningly and like vandals. Yes, again in this issue, we are talking about nature and the environment. Because when we look forward to the future, we have no doubt that our most important common problem will be the environment.

Our earth started to get warmer when humankind started using petrol. At first, the petrol was used in industry after the invention of steam engine, with a great sense of revolution. Then came the petrochemical industry, and everything we touched got mixed up with plastic.

As the world got plastic, the human behavior became artificial too. Emotionless, helpless, in droves and for the day… We started to use plastic and this trend started to take the breath of our sphere away. Just like someone going through respiratory problem because of “corona”…

Nature takes back what it gives definitely. If we are kind to him, he will take it back politely. The more we are cruel to him, the harder he gets back, perhaps ten times as much as what he gave. Although the supreme creator said, in many heavenly religions, “we raised the sky and established order on the ground”, we disrupted this natural order and opposed the CHARMED NATURE order of God. Yes, we have just started to pay the bills for the breakdown of this order these days.

The ONLY SOLUTION for today against the marvelous blessings offered by nature is: Conscious consumption. Assuming that not consuming too much but contenting with less is a “virtue” should be a public service announcement and subconscious message that the world states should put into practice as soon as possible. But, unfortunately, the “throw away” culture has become the value judgment of ruthless capitalism. Whereas, very soon, nature will throw away the capitalist spirit. Unwary humanity should be aware of this as soon as possible.…

Dear Readers and Authors;

We are together again with our 44th issue. With each passing year, we are happy to become more institutive and more sophisticated with each new issue…

There has been some delays in our publication period due to the workload caused by the renewal of informatics infrastructure of our ICAM NETWORK and adaptation to pandemic process. This issue had to be released a month late too. Likewise, we haven’t had the opportunity to write an editorial article for the past year. Now, our journal has taken its place more strongly in the ICAM Network Broadcasting group, which is the upper publishing company, our broadcast flow has returned to its normal process. Under the umbrella of ICAM Network, as ICAM PUBLISHING, we have also started international digital book publishing since 2020. We expect our authors to enlarge some of the articles that have matured and published in our journal and transform them into books under the brand of ICAM Publishing.

Dear Authors;

As you are aware, the DERGİPARK system changed the process infrastructure after the second half of 2020, which managed to create a user-friendly article publishing process with its gradually improving structure.

Hence, our journal has decided to make some changes and innovations as of 2021. We can list them as follows.

 • As of the second issue of 2020, our journal has switched to a double-blind referee system with three referees. In this system, we assign one of the referees from the suggestions of the authors (if any), and the other two from the referee pool of our journal and the Dergipark system. We try to adhere to the principle that referees are not appointed from the same educational institution.
 • As of 2021, our journal will only publish Research and Review articles. We will publish case reports and book reviews on our portal kentakademisi.com with two peer-review.
 • In addition, we have implemented some changes in the publishing process. Hereunder, our field editors will send the relevant article to the author to format it according to the publication design template, with a request for minor revision, after all the refereeing processes of the article are completed. After the article adapted to the latest version design template is uploaded to the system by the author, the article will be forwarded to the final reader. After the article comes from the last reader, it will be scanned by the field editor with ithenticate or plagiarism net program over the latest version. After the article comes from the last reader, it will be scanned by the field editor with ithenticate or INTIHALNET (plagiarism-net) program over the latest version. Relevant articles that successfully complete these stages will be accepted.
 • After this issue (Volume 14, Issue 2), we started making the articles which are accepted for the new issue visible in the DERGİPARK system before the publication date arrives. In this regard, we aimed our authors to use their articles as soon as possible in their appointments or master-doctorate graduation processes.
 • By the year of 2021, it requires to be Associate Professor or Professor of field editors who will join our journal.

We request our authors to upload the documents (Copyright Transfer Form, Ethical Consent Form, Author Contribution and Conflict of Interest Statement Form) in full that need to be uploaded in the attachment of the article by signing with a wet signature while uploading their article.

Likewise, we would like to HIGHLY accentuate that our authors should upload their articles ANONYMOUS according to the initial upload template. During the first upload process, it is sufficient to scan your articles with Turnitin, ithenticate or any of the plagiarism scanning reports.

We would like to thank our audience and authors for their interest and orientation in our journal.

Stay in peace with the wish of a bright future.

Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim

Fatura: Küresel Isınma

Sorgusuzca ve vandallar gibi sömürdük doğayı. Evet yine bu sayımızda da doğa ve çevreden bahsediyoruz. Çünkü geleceğe baktığımızda, en önemli ortak sorunumuzun çevre olacağından hiç kuşkumuz yok.

İnsanoğlu, petrolü kullanmaya başlamasıyla yer küremiz de ısınmaya başladı. Önceleri müthiş bir devrim algısıyla, buhar makinesinin ardından petrol, endüstride kullanıldı. Ardından bir de petrokimya sanayisi çıktı ki, elimizi sürdüğümüz her şeye plastik karıştı.

Naylonlaştıkça dünya, insan davranışları da naylonlaştı. Duygusuz, umarsız, sürü halinde ve günübirlik. Akın akın plastik kullanmaya yöneldik ve bu yönelişimiz de küremizin nefesini kesmeye başladı. Tıpkı solunum sorunu yaşayan bir ‘koronalı’ gibi.

Doğa verdiğini mutlaka geri alır. Biz ona karşı nazik olursak eğer nazikçe geri alır. Biz ona karşı acımasız yaklaştıkça, o da verdiğini belki on misliyle ve şiddetle geri alır. Yüce yaratıcı bir çok semavi dinde, göğü kaldırıp yere de düzen kurduk” dese de, biz bu doğal düzeni bozarak Tanrının TILSIMLI DOĞA düzenine karşı çıktık. Evet, işte bu günlerde bu düzenin bozulmasının faturalarını ödemeye yeni yeni başladık.

Doğanın bize sunduğu harikulade nimetlere karşı bu gün için TEK ÇÖZÜM: Bilinçli tüketim. Çok tüketmenin değil azla yetinmenin bir “erdem” addedilmesi dünya devletlerinin bir an önce uygulamaya koyması gereken kamu spotu ve bilinçaltı mesajı olmalı. Ama, ne yazık ki, “kullan at” kültürü, acımasız kapitalizmin değer yargısı haline gelmiştir. Oysa ki çok yakında, kullan at diyen kapitalist ruhu, DOĞA kullanıp atacaktır. Gafil insanlığın bunun bir an önce farkında olması gerek.

Değerli Okurlarımız ve Yazarlarımız;

 1. sayımızda yine birlikteyiz. Her geçen yıl, her yeni sayıda çok daha kurumsal ve çok daha düzeyli hale gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

ICAM NETWORK bilişim altyapısı yenilemelerimiz ve salgın süreci adaptasyonu nedeniyle iş yoğunluğundan yayın periyodumuzda gecikmeler olmuştur. Bu sayımız da bir ay geç çıkmak zorunda kalmıştır. Aynı şekilde son bir yıldır editor yazısı yazma fırsatımız olamamıştı. Artık dergimiz üst yayın kuruluşu olan ICAM Network Yayın grubunun içinde çok daha güçlü olarak yerini almıştır, yayın akışımız olağan sürecine dönmüştür. ICAM Network çatısı altında, ICAM PUBLISHING olarak 2020 yılından itibaren uluslararası dijital kitap yayıncılığını da başlattık. Yazarlarımızdan dergimizde olgunlaşmış ve yayına girmiş kimi makalelerin daha da büyütülerek Icam Publishing (ICAM YAYINCILIK) markası ile kitap haline getirmelerini bekliyoruz.

Değerli Yazarlarımız;

Bildiğiniz gibi, 2020 yılının ikinci yarısından sonra DERGİPARK sistemi süreç altyapısını değiştirdi, gittikçe düzelen yapısıyla kullanıcı dostu makale yayın süreci oluşturmayı başardı.

Dergimiz 2021 yılı itibarıyla bazı değişiklik yeniliklere gitme kararı almıştır. Bunları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz.

 • 1 2020 yılının ikinci sayısından itibaren dergimiz üç karşılıklı kör akran hakemlik sistemine geçmiştir. Bu sistemde, hakemlerden birini (varsa yazar hakem önerileri arasından, diğer ikisini de dergimizin ve Dergipark sisteminin hakem havuzundan görevlendiriyoruz. Hakemlerin aynı eğitim kurumundan atanmamaları ilkesine bağlı kalmaya çalışıyoruz.
 • 2021 yılından itibaren dergimiz sadece Araştırma ve Derleme makale yayınlayacaktır. Olgu sunumu, kitap incelemesi türünde eserleri, kentakademisi.com Portal Sitemizde iki hakemli olarak yayınlayacağız.
 • Yine 2021 yılı itibarıyla yayın sürecinde de bazı değişiklikleri uygulamaya koymuş durumdayız. Buna göre, alan editörlerimiz makalenin tüm hakemlik süreçlerinin tamamlanmasının ardından, ilgili makaleyi minör revizyon talebiyle yayın tasarım şablonuna göre formatlaması için yazara gönderecek, son sürüm tasarım şablonuna uyarlanmış makale sisteme yüklendikten sonra makale son okuyucuya gönderilecek, son okuyucudan geldikten sonra, alan editörü tarafından son sürüm üzerinden ithenticate veya intihal net programıyla taranmasının ardından, ilgili makaleye kabul verilecektir.
 • Bu sayımızdan sonra, yeni sayı için (Volume 14, Issue 2) kabul alan makalelerin yayın tarihi gelmeden dergipark sisteminde görünür hale getirme uygulamasını başlattık. Bu konuda yazarlarımızın atama veya y. Lisans veya doktora bitirme süreçlerinde makalelerini bir an önce kullanmalarını amaçladık.
 • 2021 yılından itibaren, dergimize yeni katılacak alan editörlerinde Doçentlik ve Profesörlük şartı aramaktayız.

Yazarlarımızın makale yüklerken, makale ekinde yüklenecek evrakları (Te’lif Devir Formu, Etik Onam Formu, Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyanı Formu) ıslak imza ile imzalayarak eksiksiz olarak yüklemelerini istirham ediyoruz.

Aynı şeklide yazarlarımızın ilk yükleme şablonuna göre, makalelerini İSİMSİZ olarak yüklemeleri hususunu ÖNEMLE belirtmek isteriz. İlk yükleme sürecinde makalelerinizin Turnitin, ithenticate veya intihalnet tarama raporlarından her hangi biri ile taranmış olması yeterlidir.

En başta okurlarımızın, yazarlarımızın dergimize olan ilgi ve yönelimleri için çok çok teşekkür ederiz.

Aydınlık yarınlar dileği ile esen kalınız.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.