Etiket arşivi: Cilt 14

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 4

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 47,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Correction / Düzeltme X-X
** Editorial Letter:  Natures design, versus man’s design! /Doğanın tasarımı, insanın tasarımına karşı!| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kentli Çocukların Haklarına Erişimi: Araştırmalar, Uygulamalar ve Olanaklar Üzerine Bir Analiz | Hazal Ilgın BAHÇECİ BAŞARMAK  İrem Ece AKPİNAR  881-898
2 The Importance of Ambarlı Port in Container Handling in Turkey; Forecasting Analysis for the Near Future and the Impact of COVID 19 Pandemic | Serap İNCAZ  Ugur Orhan KARAKOPRU 899-910
3 Afetler Sonrası Mimarlıkta Yeni Normal | Sema KIZILELMA  Tülin GÖRGÜLÜ  911-949
4 İnşaat Projelerinde Yapı Bilgi Modelleme ile İş Güvenliği Tedbirleri ve Maliyetlerinin Örnek Bir Vaka Üzerinden İncelenmesi | Cemil AKÇAY  Ömer GİRAN  950-960
5 Kampüs Personelinin Konut Talebi Göstergelerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği | Dilsen ONSEKİZ  961-974
6 Kampüs Tasarımının Öğrencilerin Kampüs Yaşamının Kalitesine Etkisi: Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü Master Planı Örneği | Tayfun SALİHOĞLU  Güliz SALİHOĞLU  Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI  Murat YILDIZ 975-994
7 Kent İçi Akıllı Ulaşımda Karma Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Yeni Hat Kurulumunun Belirlenmesi | Cevat ÖZARPA  Bahadır Furkan KINACI  İsa AVCI  995-1006
8 Döngüsel Ekonomi Bağlamında Gazbetonun Sürdürülebilirliği | Cahide AYDIN İPEKÇİ  Nedime Nur KÖSE  1007-1021
9 Yapı Malzemesinin Mimarlık Eğitim Sürecinde Yeri ve Önem | Arzu ÇAKMAK  İlknur AKINER  1022-1032
10 Cultural heritage and tourism: Learning from Lefkara, Cyprus | Damla MISIRLISOY  1033-1042
11 Biyofilik Tasarım ve Teknoloji Arakesitinde: Yeni Alışveriş Mekan ve Deneyimleri | Suzan GİRGİN KAYAAKDAG  1043-1058
12 Ordu İli Biyoklimatik Konfor Bölgelerinin Belirlenmesi | Murat YEŞİL  Pervin YEŞİL  Mesut GÜZEL  1059-1073
13 “Traces of Modernism in The Mosque Architecture of The Republican Period; The Example of Isparta and Burdur” | Nurcihan AKDAĞ  Şefika Gülin BEYHAN  1074-1088
14 Determining The Weights of Biophilic Design Parameters via SWARA Method | Elif ÇALOĞLU BÜYÜKSELÇUK  Evin ERİŞ  1089-1099
15 Kentsel Mekanlarda Bilişsel Haritalar ve Kent Donatıları: Trabzon Meydan Parkı Örneği | İrem BEKAR  Zeynep Nilsun KONAKOĞLU  Büşra BULUT  1100-1116
16 Kent İle Kıyı Arasında Kamusal Mekan Kalitesinin Frankfurt – Main Örneği Üzerinden İncelenmesi | Ersın ABAY  Ebru ERDÖNMEZ  1117-1136
17 Hiperbolik Geometriye Dayalı Çağdaş Mimarinin Ontogenezi: Soumaya Müzesi | İlknur AKINER  Melisa UNVAN  1137-1155
18 Mahalle Ölçeğinde Kültürel Değerlerin Kent Kimliğine Etkileri: Kale Mahallesi-Samsun | Birnur KÖSE  Yasin DÖNMEZ  1156-1190
19 International Norms and Legislation of The Azerbaijan Republic for Exclusion of Carrier’s Liability in Maritime Freight | Aytac CƏFƏROVA  1191-1202
20 Türkiye’de Demiryolu Taşımacılığı ve Altyapısının Demografik Etkileri | Mehmet Aldonat BEYZATLAR  1203-1218
** REVIEW ARTICLE
21 İnsana Yakışır İş Uygulamasının Yapısal ve Psiko-Sosyal Boyutta Değerlendirilmesi: ILO ve Sosyal Çalışma Uygulamaları | Yasin AKYILDIZ  1219-1234
22 Comparison of Iran and Turkey in Terms of Biomass Energy Use | Sasan JORJANİ Hasan Tezcan YILDIRIM  Sheida REZAEİNİA  1235-1250
23 Kentsel Yeşil Alanlarda Göçmenlerin Mekân Algısı ve Davranış Biçimlerindeki Değişimlerinin Değerlendirilmesi | Başak YURTSEVEN  Dicle OĞUZ  1251-1269
24 Biyoetik Bir Değer Olarak Gelişen Bir Beslenme Kültürü: Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme | Güzin Yasemin TUNÇAY  Nesrin ÇOBANOĞLU  1270-1282
25 Covid-19 Salgınının Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Potansiyel Etkileri Çin Örneği | Çile MADEN KALKAN  Aylin YILMAZ ŞAŞMAZ  1283-1298
***  VOLUME 14, ISSUE 4, PERIOD: 48, KIŞ 2021 FULL PAGE 881-1298

 

 

 

Doğanın tasarımı, insanın tasarımına karşı! | Natures design, versus man’s design!

 

 

Chief Editor

Dr. Ahmet FİDAN

Natures design,

versus man’s design!

Doğanın tasarımı,

insanın tasarımına karşı!

 

Planning is the most naive, safest and most proactive indispensable part of disaster and crisis management. There are thousands of aphorisms, proverbs or idioms about the importance of planning in all world societies. In epidemics, primary protection, ergonomic and sustainable planning makes it necessary in terms of public health.

All the designs that human beings construct and implement in an egocentric structure towards nature are doomed to be corrupted by nature with a high probability in the medium term, although it may not be seen in the short term. All people should never neglect this logic. To dominate nature, obedience to its principles is essential.

All humanity has been passing through the tunnel of natural disasters, which has been under its influence in the past months and continues. On the one hand, synchronized forest fires worldwide; on the other hand, floods and tornadoes, earthquakes, and typhoons made 2021 a year full of disasters.

Although a considerable majority of people say that the basis of the epidemic disaster, which is seen as an industrial commodity, is due to economic concerns, and on the one hand, they say that natural disasters are the product of projects such as HAARP, but science and scientific approach cautiously approach these discourses and act on concrete evidence. Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 3

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 47,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Correction / Düzeltme X-X
** Editorial Letter:  Biophilic Design for Livable Cities /Doğayla Adil Paylaşım; Biyofilik Tasarım| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Kentlerde Biyofilik Tasarım ve Mekansal Adalet İlişkisi: Mahalle Parkları Deneyimi | Sevim Pelin ÖZTÜRK 533-544
2 Botanik Bahçelerinin Biyofilik Tasarım Kriterleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Örneği | Banu KARAŞAH 545-559
3 Darende/Balaban Geleneksel Yerleşim Dokusunda Biyofilik Tasarım İzlerinin İrdelenmesi | Nihal Arda AKYILDIZ  Tuba Nur OLĞUN 560-577
4 Çanakkale Sarıçay ve Yakın Çevresinde Ekolojik Tasarım Önerileri | Alper SAĞLIK  Fatoş KARTAL  Dilan ŞENKUŞ  Merve TEMİZ 578-592
5 Kentsel Yeşil Alan Sistem Kurgulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi | Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL  Elif Ebru ŞİŞMAN 593-615
6 Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı Değerlendirmesinde Bir Katsayı Yöntemi | Fatma AŞILIOĞLU 616-633
7 Kentin İmgesel Değeri, Bir Yeşilçam Sokağı’nın Heterotopya Olarak Yakalanması ve Özdüşünümsel Bir Mekan Deneyimi | Canan Gülseren İNAN 634-643
8 Şanlıurfa AMATEM VE ÇEMATEM Kampüsünde Peyzaj Tasarımının Güvenlik Algısı ve Suç Korkusuna EtkisiFiliz ÇELİK  Meryem SARIKAYA 644-658
9 İzmir’in Kapıları: Kent Mültecilerinin Göç Hikayeleri ve Yaşam Koşulları | Emel KARAKAYA AYALP  Esen YANGIN KİREMİT 659-686
10 Erzurum-Palandöken Katı Atık Toplama-Taşıma Sisteminin CBS Destekli Optimizasyonu | Şahset İRDEMEZ  Muhammet YILDIRIM  Sinan KUL  Fatma EKMEKYAPAR TORUN  Züleyha BİNGÜL 687-704
11 Van Tarihi Peynirciler Çarşısının Turizm Sektörü ve Turizm Girişimciliği Açısından Değerlendirilmesi: Restorasyon ve Covid-19 Süreci | Emine CİHANGİR  Özlem DEMİRHAN 705-727
12 The Relationship Between R&D Expenditures And Economic Growth: Panel Data Analysis in Selected New Industrializing Countries | Eda FENDOĞLU  Mehmet Ali POLAT 728-747
13 Examination of Participatory Approach in Urban Renewal (Ur); Example in Isparta-Karaağaç District | Büşra CESUR DURMAZ  Atila GÜL 748-764
14 Türk Sinemasında İç Göç: 1950-1960 Döneminin Coğrafi Olarak Okunması | Hüseyin MERTOL  Ülkünur KÖKSAL  Mücahit YILDIRIM 765-776
15 Sürdürülebilir Yeşil Kampüs için Analitik Ağ Prosesi Yöntemi ile Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi | Selma YAPICI  Nursena ORAL  Rabia YUMUŞAK  Tamer EREN 777-788
16 Kentsel Mekânlarda Kadın Davranışlarının Güvenlik Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzurum Kenti Muratpaşa Mahallesi Örneği | Büşra KADIOĞLU  Süleyman TOY 789-810
17 Ev Kadınlarının Kentsel Mekânı Sahiplenmesine Yönelik Bir Uygulama Örneği Olarak: Şehir Benim ProjesiHasan TAŞÇI  Sevilay ACAR 811-823
18 Duygusal Emeğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: İzmir Balçova ve Narlıdere Belediyeleri Örneği | Özge KOCAKULA 824-841
19 Difficulties Preventing Turkish Officers from Working on Cruise Ships and Suggestions for Solution | İlterişhan Çağrı KOLÇAK  Murat Selçuk SOLMAZ 842-852
** REVIEW ARTICLE
20 Yeşil Altyapı Uygulamaları Kapsamında Biyotutma Sistemlerinin Yağmur Suyu Kirletici Giderim Verimlerinin Değerlendirilmesi | Gökçen BAYRAK  Cansu KÜP 853-866
21 Uluslararası Göç ve Sonrası: Teoriden Pratiğe Çokkültürlülük | Mehmet KOCA 867-878
***  VOLUME 14, ISSUE 3, PERIOD: 47, GÜZ 2021 FULL PAGE 278-532

 

 

 

Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim

 

 

Chief Editor

On behalf of editorial board

Dr. Ahmet FİDAN

Conscious Consumption

to Avoid Global Warming

Invoice: Global Warming

We exploited nature unquestioningly and like vandals. Yes, again in this issue, we are talking about nature and the environment. Because when we look forward to the future, we have no doubt that our most important common problem will be the environment.

Our earth started to get warmer when humankind started using petrol. At first, the petrol was used in industry after the invention of steam engine, with a great sense of revolution. Then came the petrochemical industry, and everything we touched got mixed up with plastic.

As the world got plastic, the human behavior became artificial too. Emotionless, helpless, in droves and for the day… We started to use plastic and this trend started to take the breath of our sphere away. Just like someone going through respiratory problem because of “corona”… Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Letter: Conscious Consumption to Avoid Global Warming / Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim  I-III
* Index / İçindekiler  IV-V
** Publication Period: 44 – Year: 2021 / Editorial Board VI-XI
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği /Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği / Renewable Energy Facility Location Selection in Spatial Planning: TR83 Region Example| Ahmet ŞEKEROĞLU, Merve ÖZKAYNAK, Ayşe YEŞİLYURT ALKAN, Ahmet BAŞKAN 001-019
2 The Post Occupancy Evaluation, Filyos Coast Park Example / Kullanım Sonrası Değerlendirme Metodu, Filyos Sahil Parkı Örneği Sima POUYA, Buğrahan TOPALOĞLU 020-028
3 Evaluation Of Urban Open Spaces: The Case of Karaköy / Kentsel Açık Alanların Değerlendirilmesi: Karaköy Örneği | Shaylan OUDEH, Handan TURKOGLU 029-045
4 Retail Change in Historic City Centres Tarihi kent Merkezlerinde Ticaretin Değişimi |Dilek ÖZDEMİR-DARBY, Irem SELCUK 046-058
5 Destinasyon Pazarlaması Perspektifinde Kültürel Miras. Divriği Çiğdemli Köyünün Keşfi/ Cultural Heritage In The Perspective Of Destination Marketing. Discovery Of Divriği Çiğdemli Village | Derya KUTLU 059-072
6 Yerel Kalkınmanın Aracı Olarak Sürdürülebilir Turizm için Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sakinşehir Uzundere Örneğinde Bir Araştırma Evaluation of Planning Studies for Sustainable Tourism as a tool of Local Development: A Study on the Case of Cittaslow Uzundere | Mustafa ÖZGERİŞ, Faris KARAHAN 073-089
7 Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği / Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği | Sibel MANSUROĞLU, Veysel DAĞ 090-101
8 Ulaşım Modlarının Çeşitliliği Bağlamında Erişebilirlik Analizi: Ankara Metropolü İçin Yeni Bir Yaklaşım / Accessibility Analysis in The Context of Variety of Transport Modes: A New Approach for Metropol Ankara | Hatice ÖNDER, Furkan AKDEMİR 102-121
9 Kongre Turizminde Konaklamanın Önemi: Kongre Otelleri Tasarım Kriterleri ve Mekânsal Standartları /The Importance of Accomodation in Convention Tourism: The Design Criteria and Spatial Standards of Convention Hotels  | Büşra ÖZTAŞ, Sibel POLAT 122-140
10 Kentsel Aydınlatma Elemanlarının İnsan Odaklı Tasarım Kavramı Çerçevesinde Ankara Beypazarı Örneği Üzerinden İncelenmesi /Examining of Urban Lighting Elements Through Ankara Beypazarı Example Within The Framework of Human-Oriented Design Concept | Cem DOĞAN, Bade KANATLI 141-155
11 Kentsel Mekânlarda Kalite Arayışı Çerçevesinde İnsan Odaklı Tasarım Yaklaşımı: Edirne Selimiye Camii ve Çevresi Örneği Developing Desing Decision within the Framework of the Quest for Quality in Urban Spaces: The Case of Edirne Selimiye Mosque and Its Vicinity | Ayça NEGİŞ, Tuğba KİPER, Murat ÖZYAVUZ 156-173
12 Assessment of the State and Impact of Tourism Activities in Kenya / Kenya’da Turizmi Faaliyetlerinin Durumu ve Etkilerinin Değerlendirilmesi  | Elif GUNDUZ, Collins AGAYİ 174-185
13 Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter Platformunun Belediyenin Kurumsal İmajına Katkısı / Contribution of Ordu Metropolitan Municipality Twitter Platform to the Corporate Image of the Municipality | Cavit YAVUZ, Hasan Basri ZAVALSIZ,  189-198
14 Yere Bağlılığın Turizm Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Amasya Örneği The Effect of Place Attachment on Tourism Strategies: Amasya Example |Aslı ALTANLAR 199-213
15 Taşra Kentlerinin Markalaşarak Kalkınma Umudu Sivas Örneği Üzerinden Bir İnceleme / Developmental Prospects of the Provincial Cities by Branding an Investigation over Sivas as a Sample |Feride Fatma BİLGİLİ 214-229
16 Arazi Kullanımının Zamansal Ve Mekânsal Değişimi: Nazilli İlçesi Örneği /Temporal and Spatial Change of Land Use: The Case of Nazilli District |Ozgur TİMUR, İbrahim AYTAŞ, Burhan ACET 230-240
17 Kamusal Açık Alanlarda Mekan Kalitesi Araştırması: Beşiktaş İskele Meydanı ve Çevresi Örneği /Spatial Quality Research in Public Open Spaces: The Case of Beşiktaş Pier Square and Surrounding| Seda ZAFER, Ebru ERDÖNMEZ 241-259
** REVIEW ARTICLE 241-259
18 Kentsel Yenileme Sürecinde Endüstri Alanlarının Ekolojik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi: Emscher Park Örneği Evaluation of Industrial Areas with Ecological Approach in the Urban Renewal Process: The Case of Emscher Park | Başak YURTSEVEN 260-277
***  VOLUME 14, ISSUE 1, PERIOD: 45, BAHAR 2021 FULL PAGE 001-277