Etiket arşivi: Sayı 3

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 3

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 47,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Correction / Düzeltme X-X
** Editorial Letter:  Biophilic Design for Livable Cities /Doğayla Adil Paylaşım; Biyofilik Tasarım| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Kentlerde Biyofilik Tasarım ve Mekansal Adalet İlişkisi: Mahalle Parkları Deneyimi | Sevim Pelin ÖZTÜRK 533-544
2 Botanik Bahçelerinin Biyofilik Tasarım Kriterleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Örneği | Banu KARAŞAH 545-559
3 Darende/Balaban Geleneksel Yerleşim Dokusunda Biyofilik Tasarım İzlerinin İrdelenmesi | Nihal Arda AKYILDIZ  Tuba Nur OLĞUN 560-577
4 Çanakkale Sarıçay ve Yakın Çevresinde Ekolojik Tasarım Önerileri | Alper SAĞLIK  Fatoş KARTAL  Dilan ŞENKUŞ  Merve TEMİZ 578-592
5 Kentsel Yeşil Alan Sistem Kurgulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi | Pınar GÜLTÜRK DOĞRUYOL  Elif Ebru ŞİŞMAN 593-615
6 Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı Değerlendirmesinde Bir Katsayı Yöntemi | Fatma AŞILIOĞLU 616-633
7 Kentin İmgesel Değeri, Bir Yeşilçam Sokağı’nın Heterotopya Olarak Yakalanması ve Özdüşünümsel Bir Mekan Deneyimi | Canan Gülseren İNAN 634-643
8 Şanlıurfa AMATEM VE ÇEMATEM Kampüsünde Peyzaj Tasarımının Güvenlik Algısı ve Suç Korkusuna EtkisiFiliz ÇELİK  Meryem SARIKAYA 644-658
9 İzmir’in Kapıları: Kent Mültecilerinin Göç Hikayeleri ve Yaşam Koşulları | Emel KARAKAYA AYALP  Esen YANGIN KİREMİT 659-686
10 Erzurum-Palandöken Katı Atık Toplama-Taşıma Sisteminin CBS Destekli Optimizasyonu | Şahset İRDEMEZ  Muhammet YILDIRIM  Sinan KUL  Fatma EKMEKYAPAR TORUN  Züleyha BİNGÜL 687-704
11 Van Tarihi Peynirciler Çarşısının Turizm Sektörü ve Turizm Girişimciliği Açısından Değerlendirilmesi: Restorasyon ve Covid-19 Süreci | Emine CİHANGİR  Özlem DEMİRHAN 705-727
12 The Relationship Between R&D Expenditures And Economic Growth: Panel Data Analysis in Selected New Industrializing Countries | Eda FENDOĞLU  Mehmet Ali POLAT 728-747
13 Examination of Participatory Approach in Urban Renewal (Ur); Example in Isparta-Karaağaç District | Büşra CESUR DURMAZ  Atila GÜL 748-764
14 Türk Sinemasında İç Göç: 1950-1960 Döneminin Coğrafi Olarak Okunması | Hüseyin MERTOL  Ülkünur KÖKSAL  Mücahit YILDIRIM 765-776
15 Sürdürülebilir Yeşil Kampüs için Analitik Ağ Prosesi Yöntemi ile Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi | Selma YAPICI  Nursena ORAL  Rabia YUMUŞAK  Tamer EREN 777-788
16 Kentsel Mekânlarda Kadın Davranışlarının Güvenlik Kapsamında Değerlendirilmesi: Erzurum Kenti Muratpaşa Mahallesi Örneği | Büşra KADIOĞLU  Süleyman TOY 789-810
17 Ev Kadınlarının Kentsel Mekânı Sahiplenmesine Yönelik Bir Uygulama Örneği Olarak: Şehir Benim ProjesiHasan TAŞÇI  Sevilay ACAR 811-823
18 Duygusal Emeğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: İzmir Balçova ve Narlıdere Belediyeleri Örneği | Özge KOCAKULA 824-841
19 Difficulties Preventing Turkish Officers from Working on Cruise Ships and Suggestions for Solution | İlterişhan Çağrı KOLÇAK  Murat Selçuk SOLMAZ 842-852
** REVIEW ARTICLE
20 Yeşil Altyapı Uygulamaları Kapsamında Biyotutma Sistemlerinin Yağmur Suyu Kirletici Giderim Verimlerinin Değerlendirilmesi | Gökçen BAYRAK  Cansu KÜP 853-866
21 Uluslararası Göç ve Sonrası: Teoriden Pratiğe Çokkültürlülük | Mehmet KOCA 867-878
***  VOLUME 14, ISSUE 3, PERIOD: 47, GÜZ 2021 FULL PAGE 278-532

 

 

 

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 43– Year: 2020 / Editorial Board  II-VII
** Editorial Letter: VIII-IX
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Çevre Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Ekseninde Yeşil Kentler & Mutlu Ülkeler / Dr.Öğr.Üyesi Seval CÖMERTLER, Doç. Dr. Necmiye CÖMERTLER 387-403
2 Kentsel Kimlik ve İmge Olarak İzmir Basmane-Kadifekale Aksının Dünü Bugünü Yarını / Dr.Öğr.Üyesi. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Tanay BİRİŞÇİ, Ahenk KARCI DEMİRKOL 404-416
3 Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Çankırı Örneği / Dr.Öğr.Üyesi Özgür Burhan TİMUR, Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ, Doç. Dr. Umut PEKİN TİMUR 417-430
4 COVID-19 Döneminde Hareketlilik: İstanbul Kent içi Toplu Ulaşım / Dr. Özge ERBAS 431-442
5 Kent Markalaşmasında Mimari ve Gastronomik Unsur Bütünlüğü Analizi: Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Van Otlu Peyniri / Dr.Öğr. Üyesi Gülçinay BAŞDOĞAN, Yüksek Lisans Öğr. Berivan TURAN 443-459
6 Site ve Toplu Konut Bahçelerindeki Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi: Isparta Kent Merkezi Örneği / Doç. Dr. Candan ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet AŞKIN 460-474
7 Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi / Dr. Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI 475-486
8 Eskişehir Kenti Porsuk Çayı Kıyısında Mekânsal Örüntü ve Suyla Kurulan Bağlantının Analizi / Dr.Öğr.Üyesi Gül ŞİMŞEK, Arş. Gör. Ayşe Deniz YEŞİLTEPE 487-512
9 Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Yerleşimlerinin Kalkınmasına Yönelik Turizm Öncelikli Stratejilerin Belirlenmesi / Seda TOPÇUOĞLU, Prof. Dr. Tuğba KİPER 513-525
10 Şiddetin Toplumsal Taşıyıcısı Olarak Flört Şiddeti: Ankara Örneği / Burçin KAPLAN 526-538
11 Kentsel Alanlarda Suyun Metabolik Döngüsü: Türkiye Analizi / Dr.Öğr.Üyesi İsmet AKBAŞ 539-555
* REVIEW ARTICLE PAGES
12 Otantik Kültürde Kent Kimliği ve Kültürel Peyzaj İlişkisinin Erzurum İli Örneğinde İrdelenmesi / Sena Nur ANGIN, Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Prof. Dr. Hasan YILMAZ

556-569

13 Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi / Prof.Dr. Mahmut TEKİN, Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK, İ̇smail BAHAR

570-582

*** Volume 13, Issue 3, Period: 43, Fall 2020 Ful Page 387-582