Etiket arşivi: Cilt 12 Sayı 4

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 4

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Board (Year 14, Volume, 47,   I-VIII
* Index / İçindekiler  IX-IX
** Correction / Düzeltme X-X
** Editorial Letter:  Natures design, versus man’s design! /Doğanın tasarımı, insanın tasarımına karşı!| Editör X-XIII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kentli Çocukların Haklarına Erişimi: Araştırmalar, Uygulamalar ve Olanaklar Üzerine Bir Analiz | Hazal Ilgın BAHÇECİ BAŞARMAK  İrem Ece AKPİNAR  881-898
2 The Importance of Ambarlı Port in Container Handling in Turkey; Forecasting Analysis for the Near Future and the Impact of COVID 19 Pandemic | Serap İNCAZ  Ugur Orhan KARAKOPRU 899-910
3 Afetler Sonrası Mimarlıkta Yeni Normal | Sema KIZILELMA  Tülin GÖRGÜLÜ  911-949
4 İnşaat Projelerinde Yapı Bilgi Modelleme ile İş Güvenliği Tedbirleri ve Maliyetlerinin Örnek Bir Vaka Üzerinden İncelenmesi | Cemil AKÇAY  Ömer GİRAN  950-960
5 Kampüs Personelinin Konut Talebi Göstergelerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği | Dilsen ONSEKİZ  961-974
6 Kampüs Tasarımının Öğrencilerin Kampüs Yaşamının Kalitesine Etkisi: Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü Master Planı Örneği | Tayfun SALİHOĞLU  Güliz SALİHOĞLU  Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI  Murat YILDIZ 975-994
7 Kent İçi Akıllı Ulaşımda Karma Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Yeni Hat Kurulumunun Belirlenmesi | Cevat ÖZARPA  Bahadır Furkan KINACI  İsa AVCI  995-1006
8 Döngüsel Ekonomi Bağlamında Gazbetonun Sürdürülebilirliği | Cahide AYDIN İPEKÇİ  Nedime Nur KÖSE  1007-1021
9 Yapı Malzemesinin Mimarlık Eğitim Sürecinde Yeri ve Önem | Arzu ÇAKMAK  İlknur AKINER  1022-1032
10 Cultural heritage and tourism: Learning from Lefkara, Cyprus | Damla MISIRLISOY  1033-1042
11 Biyofilik Tasarım ve Teknoloji Arakesitinde: Yeni Alışveriş Mekan ve Deneyimleri | Suzan GİRGİN KAYAAKDAG  1043-1058
12 Ordu İli Biyoklimatik Konfor Bölgelerinin Belirlenmesi | Murat YEŞİL  Pervin YEŞİL  Mesut GÜZEL  1059-1073
13 “Traces of Modernism in The Mosque Architecture of The Republican Period; The Example of Isparta and Burdur” | Nurcihan AKDAĞ  Şefika Gülin BEYHAN  1074-1088
14 Determining The Weights of Biophilic Design Parameters via SWARA Method | Elif ÇALOĞLU BÜYÜKSELÇUK  Evin ERİŞ  1089-1099
15 Kentsel Mekanlarda Bilişsel Haritalar ve Kent Donatıları: Trabzon Meydan Parkı Örneği | İrem BEKAR  Zeynep Nilsun KONAKOĞLU  Büşra BULUT  1100-1116
16 Kent İle Kıyı Arasında Kamusal Mekan Kalitesinin Frankfurt – Main Örneği Üzerinden İncelenmesi | Ersın ABAY  Ebru ERDÖNMEZ  1117-1136
17 Hiperbolik Geometriye Dayalı Çağdaş Mimarinin Ontogenezi: Soumaya Müzesi | İlknur AKINER  Melisa UNVAN  1137-1155
18 Mahalle Ölçeğinde Kültürel Değerlerin Kent Kimliğine Etkileri: Kale Mahallesi-Samsun | Birnur KÖSE  Yasin DÖNMEZ  1156-1190
19 International Norms and Legislation of The Azerbaijan Republic for Exclusion of Carrier’s Liability in Maritime Freight | Aytac CƏFƏROVA  1191-1202
20 Türkiye’de Demiryolu Taşımacılığı ve Altyapısının Demografik Etkileri | Mehmet Aldonat BEYZATLAR  1203-1218
** REVIEW ARTICLE
21 İnsana Yakışır İş Uygulamasının Yapısal ve Psiko-Sosyal Boyutta Değerlendirilmesi: ILO ve Sosyal Çalışma Uygulamaları | Yasin AKYILDIZ  1219-1234
22 Comparison of Iran and Turkey in Terms of Biomass Energy Use | Sasan JORJANİ Hasan Tezcan YILDIRIM  Sheida REZAEİNİA  1235-1250
23 Kentsel Yeşil Alanlarda Göçmenlerin Mekân Algısı ve Davranış Biçimlerindeki Değişimlerinin Değerlendirilmesi | Başak YURTSEVEN  Dicle OĞUZ  1251-1269
24 Biyoetik Bir Değer Olarak Gelişen Bir Beslenme Kültürü: Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme | Güzin Yasemin TUNÇAY  Nesrin ÇOBANOĞLU  1270-1282
25 Covid-19 Salgınının Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Potansiyel Etkileri Çin Örneği | Çile MADEN KALKAN  Aylin YILMAZ ŞAŞMAZ  1283-1298
***  VOLUME 14, ISSUE 4, PERIOD: 48, KIŞ 2021 FULL PAGE 881-1298

 

 

 

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: General Effects of Local Elections X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal Sosyolojik Değerlendirilmesi | Armağan ÖZTÜRK, Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK 644- 656
2 Türkiye’de Bir Yeni-Belediyecilik Filizi: Komünist Başkan’ın Zaferi| Doğancan ÖZSEL 657- 669
3 European Populism and Its Ties with Localism|  Soner AKIN, Yakup BULUT 670 – 681
4 Belediyelerin Kurumsal İletişiminde Sosyal Medya: Karadeniz Bölgesi Örneği | Cavit Yavuz , Yasin DUVAN 682-702
5 Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi | Okan Murat DEDE , Ahmet ŞEKEROĞLU 703 – 713
6 Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma | Elif Akpınar Külekçi , IŞIK SEZEN , Sümeyye GENCER 714-728
7 Kamusal Alanda Özgürleştirici Müdahaleler, Parazit Mekânlar | Asiye AKGÜN GÜLTEKİN, Emel BİRER 729 – 738
8 Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği | Işık SEZEN , Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , Binnaz KELEŞ 739 – 751
9 Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği |Sebile Merve ÖZTÜRK, Selda Cansu TEMEL 752 – 764
10 Kentsel Peyzajlarda Görsel Algıya Dayalı Olarak Mekânsal Tercihlerin Belirlenmesi: Topkapı Şehir Parkı Örneği | Gülseren BAKIRCI , Tuğba KİPER 765 – 778
11 Afet Yönetiminde Disiplinler Arası Bilgi Sistemleri | Fazel Ahmad Siawash OCHMAS , Süleyman BALYEMEZ 779 – 791
12 Arkeolojik Alanda Tasarım Pratiği, Antakya Teleferik Örneği | M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER, Burak HAZNEDAR 792 – 801
13 Investigation of Foreseen and Existing Green Area Presence in Example of Aksaray Province | Bülent ESKİN, Sema DOĞANAY 812 – 822
14 Kentsel Peyzaj Planlamasında Yeşil Alanların Suçun Önlenmesindeki Rolü: Erzurum Örneği | Işık SEZEN , Başak AYTATLI 823 – 834
15 Geleneksel Bursa Evlerinde Mekan Kullanımı Üzerine Bir Okuma |İkbal ECE POSTALCI 835 – 845
16 A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey | Pırıl Kuğu İŞCAN, Muzaffer Tolga AKBULUT 846 – 859
17 Akdamar Kilisesi 2005 Ve Sonrası Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme | Şahabettin ÖZTÜRK 860 – 874
18 Kentsel Müdahale Süreçlerinin Altyapı Mekânı Altlığı Üzerinden Okunması | Burak HAZNEDAR, Sinan Mert ŞENER 875 – 883
19 Cumhuriyet Döneminde Başlayan Yabancı Dillerden Yapılan Ödünçlemeler Üzerine Bir Araştırma | Hacı DAĞLI 884 – 891
* Review Article PAGES
20 Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi| Oktay ALKUŞ 802 – 811 
*** Volume: 12, Issue: 4, Period: 40, Winter 2019 Ful Page 644- 891