Mar 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

Published by at 00:15 under EDİTÖRDEN

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

yazdır / print
İÇİNDEKİLER
* Publication Period: 29– Year: 2017 / Editorial Board
1 Several Changes in the New Publication Period (Spring 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 İlkbahar Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Space Quality in the Use of Public Areas / Eminönü Mercan Neighborhood / Kamusal Alanların Kullanımında Mekan Kalitesi; Eminönü Mercan Mahallesi Y. MimSeda SAYLAN, Doç.Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ-DİNÇER 1-18
3 Problems Arising in The Determination of The Residental Areas and Hunting Free Regions Acording to Local Administratios, Forest, Environment and Urbanism Legistlation After The Change İn The Metropolitian Municipal Boundries / Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Yasal Değişiklik Sonrası, Yerel Yönetimler, Orman, Çevre ve Şehircilik Mevzuatlarına Göre, Meskun Mahal ve Avlak Bölgelerin Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN 18-30
4 Usage of Coastal Zone in Ordu and Effects on the Marine Ecosystem / Ordu’da Kıyı Alanı Kullanımı ve Denizel Ekosisteme EtkileriProf.Dr. İsmet BALIK 31-47
5 A Source in the Investigation of the Ottoman City: Foundations / Osmanlı Şehrinin Araştırılmasında Bir Kaynak: Vakfiyeler  / Semanur ÇELİKBAĞ EKİNCİ, Doç.Dr. Aynur ATMACA CAN 48-74
6 Global Urban Dialectic, Fragmentation of Identity and Space Through Urban Transformation Projects: A Case Study in Fener-Balat and Süleymaniye / Küresel Kent Mantığı, Kimlik ve Mekanın Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Fragmantasyonu: Vaka Çalışması Olarak Fener-Balat ve Süleymaniye / Öğr.Gör. Canan Gülseren İNAN 75-93
7 The Contrıbutıon Of The Internet To Natıonal Firms In Accessing To The Global Market / Ulusal Firmaların Küresel Pazara Girişinde İnternetin Katkısı  / Prof.Dr. H. Mustafa PAKSOY, B. Dilek ÖZBEZEK 94-111
8 Sectoral Satısfactıon, Problems And Expectatıons Of Trout Manufacturers: Example Of Sanlıurfa / Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği / Yrd.Doç.Dr.Zafer DOĞU, Yrd.Doç.Dr Mehmet Reşit SEVİNÇ, Doç.Dr.Erdinç ŞAHİNÖZ 112-122
     

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.