Ara 31 2020

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by at 00:00 under EDİTÖRDEN

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

yazdır / print
 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi | The Importance of Using Photovoltaic Panels (PV) in Buildings in the Corporate Environmental Responsibility of Local Governments  | Setenay UÇAR, İlknur AKINER 584-598
2 Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Alper SAĞLIK, Neşe BAYTAN, Mehmet İ̇̇lkan BAYRAK, Merve TEMİZ, Abdullah KELKİT 599-608
3 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi | Damla ATİK, Candan ZÜLFİKAR 609-627
4 Mimarlar İçin Peyzaj Tasarımı – Mimaride Peyzaj Tasarımının Öğretilmesi | Yıldız AKSOY 628-639
5 Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz? | Leman İNCEDERE 640-650
6 Alternatives to Solar Power Plant Location Through GIS and AHP: Case of Karaman, Turkey | Tayfun SALİHOĞLU, Eren Can SEYREK, Melike KAYMAKÇIOĞLU 651-667
7 Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği | Cansu KONYALI, Rukiye Duygu ÇAY 668-687
8 Mekanın Sinematografik Temsili Bağlamında Beden-Mekan İlişkisi | Abdullah YÜCEL, Selim ÖKEM 688-700
9 Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi | Gözde GALİ TAŞÇI 701-721
10 Sıfır Atık Yönetimi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği | Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER, Fatma Feyza KAVAK, Aydın AKPINAR 722-735
11 Kentsel Ekosistemleri Destekleyen Bir Yeşilyol Önerisi: Arhavi Örneğİ | Banu KARAŞAH 736-750
12 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Sivil İşbirliği Stratejileri | Yüksel DEMİRKAYA 751-760
***  REWIEW ARTICLE | DERLEME MAKALESİ PAGES
13 İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Bir Deneme: 1960 ve 1970’lerde Çevrecilik Yaklaşımları | Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL 761-770
14 Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi |Emre EKİNCİ 771-784
15 Türkiye’de Kentsel Gelişim Sürecinde Kentsel Rant Olgusu ve Devletin Rolü | Nihat KURT
785-807
***  VOLUME 13, ISSUE 2, PERIOD: 44, SUMMER 2020 FULL PAGE

 

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.