Etiket arşivi: cilt 13

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi | The Importance of Using Photovoltaic Panels (PV) in Buildings in the Corporate Environmental Responsibility of Local Governments  | Setenay UÇAR, İlknur AKINER 584-598
2 Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Alper SAĞLIK, Neşe BAYTAN, Mehmet İ̇̇lkan BAYRAK, Merve TEMİZ, Abdullah KELKİT 599-608
3 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi | Damla ATİK, Candan ZÜLFİKAR 609-627
4 Mimarlar İçin Peyzaj Tasarımı – Mimaride Peyzaj Tasarımının Öğretilmesi | Yıldız AKSOY 628-639
5 Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz? | Leman İNCEDERE 640-650
6 Alternatives to Solar Power Plant Location Through GIS and AHP: Case of Karaman, Turkey | Tayfun SALİHOĞLU, Eren Can SEYREK, Melike KAYMAKÇIOĞLU 651-667
7 Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği | Cansu KONYALI, Rukiye Duygu ÇAY 668-687
8 Mekanın Sinematografik Temsili Bağlamında Beden-Mekan İlişkisi | Abdullah YÜCEL, Selim ÖKEM 688-700
9 Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi | Gözde GALİ TAŞÇI 701-721
10 Sıfır Atık Yönetimi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği | Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER, Fatma Feyza KAVAK, Aydın AKPINAR 722-735
11 Kentsel Ekosistemleri Destekleyen Bir Yeşilyol Önerisi: Arhavi Örneğİ | Banu KARAŞAH 736-750
12 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Sivil İşbirliği Stratejileri | Yüksel DEMİRKAYA 751-760
***  REWIEW ARTICLE | DERLEME MAKALESİ PAGES
13 İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Bir Deneme: 1960 ve 1970’lerde Çevrecilik Yaklaşımları | Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL 761-770
14 Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi |Emre EKİNCİ 771-784
15 Türkiye’de Kentsel Gelişim Sürecinde Kentsel Rant Olgusu ve Devletin Rolü | Nihat KURT
785-807
***  VOLUME 13, ISSUE 4, PERIOD: 44, WINTER 2020 FULL PAGE 584-807

 

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Çevre Sorunlarının ve Çevresel Vatandaşlığın Türkiye Büyük Millet Meclisi Tasarılarındaki Kapsamı Mahmut DOĞAN, Semra KATITAŞ 001-009
2 Çeper Kuşakların Kamusal ve Ekolojik Değeri: İzmir Askeri Alanlar Örneği | Dalya HAZAR, Sevim Pelin ÖZKAN 010-021
3 Erzincan Girlevik Şelalesi ve Yakın Çevresinin Fiziksel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi| Ahmet Mesut CANER, Metin DEMİR 022-036
4 İstanbul Avrupa Yakası Örneğinde Yüksek Kıyı Yapılarının Fiziksel ve Sosyal Çevreye Etkilerinin Değerlendirilmesi| Mehmet Şimşek DENİZ, Mahmut DOĞAN, Semra KATITAŞ 037-049
5 A Socio-Cultural Evaluation of TheArchitecturalandEnvironmentalEffects of LandscapeArrangements in Istanbulwith a SurveyStudy| Sibel HATTAP, Aysel TARIM 050-077
6 Koruma ve Yeniden Kullanım Sorunları Bağlamında Mersin-Adana Bölgesi’ndeki Tarihi Hamamlara Bir Örnek: Tarsus’ta Yeni Hamam | Çağrı ÖZTÜRK, Elif MIHÇIOĞLU BİLGİ 078-096
7 Ayvansaray Mahallesi Örneğinde Kentsel Yenileme Sürecinin Mekân ve İnsan Odağında İncelenmesi | Meltem BALİ 097-111
8 Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi | Ziba SAMİ, Merve BİLGEN, Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER 112-122
9 Kentlerin Dönüşüm Sürecinde Yaratıcı Endüstrilerin Rolü: Antalya Dokuma Fabrikası Alanı Özelinde Bir Proje Deneyimi |Aslı ALTANLAR, Serkan SINMAZ, Alper ÇAKIROĞLU 123-145
10 Suriçi’ndeki Yapılaşmanın Tarihi İstanbul Çeşmeleri Üzerindeki Etkisi Ve Çeşmelerin Mevcut Durumu | Mehmet GÜNDÜZ 146-162
* REVIEW ARTICLE PAGES
11 Tarihi Kentsel Peyzaj ve Kent Kimliği İlişkisi | Muhsine PERİHAN, Feran AŞUR

163- 175

* CASE REPORT PAGES
12 ProposalsforRevitalization of Karataş HistoricalSettlement | Eray BOZKURT, Feyza DURMUŞLAR

176- 184

*** Volume 13, Issue 1, Period: 41, Spring 2019 Ful Page 001- 184