Teknokratların Egemenliği

yazdır / print
Bürokrasiyi, kurum ve kuruluşlar için kurumsallaşmanın bir göstergesi olarak değerlendirirsek, bürokratik kademede stratejik konumunu her zaman sürdüren zümre olarak teknokratları görürüz. Bu kitle her zaman hangi kurum olursa olsun egemenliğini en geç bir sene içinde oluşturmaktadır.

Aslında bu olgu temel olarak “işi yapan bilir” mantığına dayanmaktadır. Kurum içinde bulunan teknokrat kadro, altlarında olan bizzat işi yapanları sevk ve idare ederken, işin hem bizzat yapım süreçlerini hem de yönetimini bildiklerinden dolayı üst yönetimi de kendi istek ve beklentilerine göre rahatlıkla yönlendirebilmektedirler.

Tepe yönetime üstten inme veya dayatma olarak yerleşen yöneticiler bu teknokrat kadronun daha ilk günden yönetimine veya yörüngesine girmek zorunda oldukları bir gerçektir. Oysa ki bürokrasi en alt düzeyden en tepe noktasına kadar kadroların aşağıdan yukarıya düzgün bir devşirmeyle gerçekleşmesine ihtiyaç duyar.

Tepe yönetiminin aşağıdan yukarıya devşirme sistemine uyulmadığı sürece kurum ve kuruluşların tepe yönetiminin teknokrasiye kitlenmesi olgusu kaçınılmazdır. İşte bu kurumların yöneticileri kurumlarını ciddi anlamda idare etmektedirler. Ne zaman ki tepe yönetici en asttan üst kadrolara doğru sağlıklı bir süzülme süreciyle gelir, bu kişiler yönetiminde oldukları kurumları çok rahatlıkla önce yürütürler, daha sonra da sağlıklı bir şekilde verdikleri ivmeyle uçururlar. Sadece bir kişilik sinerji o kuruma onyıllarca yetebilmektedir. Hele ki üst üste böylesi tepe yöneticiler peş peşe geldiklerinde, bulundukları kurumu inanılmaz sıçrama hamlesi içine sokarlar.

İster özel sektörde ister kamu sektöründe olsun bu olgu değişmemekte teknokratlar çoğunlukla bürokraside anahtar rolü oynamayı sürdürmektedirler. Bu teknokrat kadro altlardan tepe yönetimine süzülecek kişilere çok fazla fırsat vermemekte bu da gerek iş dünyasında gerekse kamu kurumlarında kurtlar sofrasında yer tutmak anlamına gelmektedir.

Verici, babacan ve paylaşımcı teknokratlarla çalışmak inanılmaz zevklidir. Herkese iş hayatlarında böylesi kişiliklerin denk gelmesini temenni ederim.

Bir cevap yazın