Nutuk’a ve Hatıralara Göre İsmet Paşa’nın Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1919-1927)

yazdır / print

The Military and Political Activities of İsmet Pasha According to The Memories and The “Speech”

(1919-1927)

Ahmet GÜLEN*

ÖZET

 

Mustafa Kemal Paşa tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası’nın II. Büyük Kurultayı’nda okunan Nutuk, siyasi tarihimizin önemli belgelerinden birisidir. Milli Mücadele’nin önderi tarafından ‘‘millete hesap verme’’ amacı ile hazırlanan Nutuk’ta İsmet Bey (İnönü) de önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmanın temel amacı Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in ‘İkinci Adam’ı olarak tanımlanan İsmet İnönü’nün faaliyetlerinin Nutuk’ta ve diğer hatıralarda nasıl işlendiğini ortaya koymaktır. Bu nedenle de İsmet Bey’in 1919-1927 arasındaki faaliyetleri hem Nutuk’ta yer alan ifadelerle hem de diğer hatıralarla karşılaştırılarak incelenmiştir.  Özellikle çalışmanın ana temasını oluşturan İsmet Bey’in çeşitli yıllardaki verdiği röportajlarda da konu ile ilgisi olabilecek bölümlerden yararlanılarak çalışmanın desteklenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Fırkası, Nutuk, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Bey (İnonü)

Abstract

The “Speech” is one of the most important  documents of our history  read by Mustafa Kemal Pasha in the II. Great Assembly  of The Republican People’s Party. Ismet Inonu has also an important place in the “Speech” which is prepared by the National War’s leader with the purpose of “accountability to the public”. The main purpose of this study is to display the performance of İsmet İnonu, who is defined as “second man” in National War and Republic, in the “Speech” and in other memories. Therefore, İsmet İnönü’s activities between 1919-1927 is analysed by comparing both the “Speech” and other memories.

The study is tried to be supported by İsmet İnönu’s, who is the main subject of the study, interviews given in the various years which are relevant with our subject.

Keywords: The Republican People’s Party, Speech, Mustafa Kemal Pasha, Ismet Inonu

Makalenin tamamını okumak için TIKLAYINIZ!

 

Bir cevap yazın