Mar 15 2018

A Few Thing About Next Issue and Publications | Gelecek Sayı ve Yayınlarımıza İlişkin Birkaç Husus

Published by at 00:00 under EDİTÖRDEN

yazdır / print

 

 

Yayın Kurulu Adına

Dr. Ahmet FİDAN

A Few Thing About Next Issue and Publications

From the Editor

A Few Issues About Urbanization Process

We are together again in the 33rd issue. While people is continually increasing, the increases of individual prosperity is not rising in a capitalizm spiral, unfortunately. The living of consumer society in a rate of cultivating fund, but never getting strong prediction and plan continues unfortunately. However, illiterate and poor individuals make a lot of babies and educated and wealthy persons make a few babies, therefore we are concerned about complex demographic contents of the world population. This progress is naturally able to turn wasteyard in the earth.

Because limited to the earth, the increase in housing areas, land and house depending on arithmetically increase of population leads to centripetal evolvement. On this point, it is inevitable that environmental organizations and non-governmental organizations form global politics towards balanced distribution from urban areas to rural areas of the housing areas. Otherwise, it is aforementioned that millions of people dies in the territorial and global major disasters.

As for urbanization in Turkey, it can not be performed in the expected manner since urban transformation politics and expropriation phases which performs ministry of environment and urban planning and local governments are difficult and slow. On the condition the field of urban transformation, these organizations must take further responsibility. One of the biggest and urgent responsibility for central administration is incentive policies towards dwelling individuals joined employment in the near workplaces. This situation is especially to show in two necked or canyon settlement cities.

Although we think of Istanbul in particular, even though there are tube gates, tube tunnels and crossed throat pass systems, the population participating in employment should be provided with micro scale to reside in close geography. This structure will provide employees with economic added value while reducing unn

ecessary occupation of the urban traffic while saving additional time when they are reaching out to individuals while at the same time facilitating micro solutions in possible natural disasters.

Relating to future issue and articles

Valuable readers, in the each new issues, it becomes increasingly heavier.

In previous issues, while essay circulation is ordinary process, onwards especially 2018 year, our essay circulations highly increase. Therefore, instead of determining upper limit for publishing article in one issue, we considered a separate international journal for language, literature and art sophisticated articles together with our journal background. Until future issue process, we decided to consist variety in this journal.

From last issue to this issue, our journal is added to new indexes. New reviewers are added to our journal reviewer repository. Our journal archive expecting since one year on Journalpark was loaded on Journalpark system.

As the editorial board, we decided to govern on http://www.dergipark.gov.tr/ adress due to belonging to state instead of article submission server www.kentakademisi.com adress. However, articles in kentakademisi.com adress will continue publish process as cover and contents main page and editor letter with two cd’s a data. Our updates will simultaneously continue on both www.kentakademisi.com and 

http://www.dergipark.gov.tr/. Lonesome, literature/ art/language journal will obtain only on Journalpark.

For new language/literature content international journal born our journal is to continue seeking name. In this respect, we expected to suggest a journal name from author and readers to our.

In respect of 2018, we are loaded updated article and reviewer evaluation forms in this system. The last update in this processes will complete when our journal is indexed by SSCI. We will use available template during long years.

Especially, authors must pay attention below processes. While you are registering to system, your profile consist of according to name and surname formats, namely in the formed of name SURNAME. When new article is loading, you must use both Turkish and English tabs. Also, we plead that you added to gsm telephone number in this system in view of fast performing processes.

These are the things we are going to talk about for the present.  For our country and humanity, with the vision of bright tomorrows, yours sincerely.

Gelecek Sayı ve Yayınlarımıza İlişkin Birkaç Husus

Kentleşme Sürecine İlişkin Birkaç Husus

33. yayın dönemimizde yine birlikteyiz. Dünyadaki insan sayısı artmaya devam ederken, kapitalizm sarmalı içinde insanların bireysel refah artışları maalesef insan sayısı kadar artamamakta, tüketim toplumunun sermayeyi besleyebileceği oranda yaşaması ama asla güçlenmemesi öngörüsü veya planı maalesef sürmektedir. Buna karşın, eğitimsiz ve fakir kitleler hala çok çocuk yaparken, eğitimli ve varlıklı bireyler az çocuk yapmakta olduğundan, dünya nüfusunun demografik içeriğinin çöplüğe dönüşmesi endişesi içindeyiz. Bu gelişim, doğal olarak aritmetik artan nüfusa karşı, geometrik artışa yaklaşan dünya üzerindeki maddi manevi eksi dışsallıklar, bir çok açıdan korkarız ki, yerküremizi çöplüğe çevireceğe benziyor.

Nüfusun aritmetik artışına paralel yürütülmeye çalışılan iskan alanları, arsa ve konut üretimi yer kürenin sınırlı olmasından dolayı, lineer genişlemeden ziyade, merkezcil vertical genişlemeye evrilmektedir. Bu konuda dünya şehir ve çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları, iskan alanlarının kentsel alanlardan kırsal alanlara doğru dengeli dağılımına yönelik küresel politika oluşturmaları kaçınılmazdır. Aksi takdirde, insanlığın bölgesel ve küresel büyük felaketlerde milyonlara varan can kayıplarına maruz kalması söz konusudur.

Türkiye’deki kentleşme ise, çevre ve şehircilik bakanlığının ve yerel yönetimlerin yürütmekte oldukları kentsel dönüşüm politikları, kamulaştırma aşamalarının zorluğu ve yavaşlığından dolayı, beklenen hızda yürütülememektedir. Kentsel dönüşüm alanı kapsamında kalmak kaydıyla, bu kurumlara daha fazla yetki verilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Merkezi yönetime düşen en büyük ve ivedi sorumluluklardan birisi de, iş ve konut ikileminde, istihdama katılan bireylerin iş yerlerine yakın alanlarda ikamet etmelerine yönelik teşvik politikalarıdır. Bu durum özellikle iki yakalı veya vadi yerleşimli kentlerde kendini göstermektedir. İstanbul özelinde düşündüğümüzde, her ne kadar tüp geçit, tüp tünel ve raylı boğaz geçiş sistemleri olsa da, istihdama katılan nüfusun, mikro ölçekli olarak istihdam alanına yakın coğrafyalarda ikamet etmeleri sağlanmalıdır. Bu yapı, çalışanlara bir yandan ekonomik katma değerler sağlayacak, bir yandan kentiçi trafiğin gereksiz işgalini azaltacak, bir yandan bireylere ulaşıma ayırdıkları zamandan ilave zaman kazandıracak, biryandan da, olası doğal felaketlerde, mikro çözümleri kolaylaştıracaktır.

Gelecek Sayı ve Yayınlarımıza İlişkin

Değerli okurlarımız, her yeni sayıda, yükümüz daha da ağırlaşmakta.

Önceki sayılarımızda, makale sirkülasyonumuz, olağan seyrinde iken, özellikle 2018 yılından itibaren, makale sirkülasyonumuz hayli artmış, şimdiden haziran sayımız dolmaya başlamıştır. Durum böyle olunca, bir sayıda yayınlanacak makale için yayın kurulu olarak üst limit getirmek yerine, dergimiz alt yapısı ile, dil, edebiyat, literatür ve san’at içerikli makaleler için ayrı bir uluslar arası dergi oluşturmayı düşündük. Gelecek sayı sürecine kadar bu dergiyi dergimiz bünyesinden (teknik olarak mitoz, sonuçları bakımından mayoz bölünerek))) çeşitlilik oluşturmaya karar verdik.

Geçen sayımızdan bu sayımıza, dergimiz yeni indekslere eklendi. Birbirinden kıymetli yeni hakemlerimiz dergimiz hakem havuzuna eklendi. Dergipark üzerinde bir yıldan fazla zamandır beklemekte olduğumuz dergimiz arşivi (eski sayıları) dergipark sistemine yüklendi.

Yayın kurulu olarak makale yüklenme kanalının (serverinin) varsayılan olarak www.kentakademisi.com adresi yerine devlete ait bir kurum olmasından dolayı http://www.dergipark.gov.tr/ adresine yönlenmesine karar verdik. Ama makalelerin yüklenmekte olduğu ana site dergipark olsa da, kentakademisi.com adresindeki yayınlar, linkli kapak ve içindekiler ana sayfası ve editör yazısı olarak iki id’lik bir veri ile yayın sürecini devam ettirecektir. Bütün güncellemelerimiz, hem www.kentakademisi.com dan hem de http://www.dergipark.gov.tr/ üzerinden eşzamanlı olarak devam edecektir. Yalnız, dergimizden doğacak / bölünecek dil / edebiyat dergisi, sadece dergipak üzerinden varlığını sürdürecektir.

Dergimiz bünyesinden doğacak yeni dil/edebiyat içerikli uluslar arası dergi için isim arayışlarımız devam etmektedir. Bu konuda yazar ve okurlarımızdan bize dergi adı önermelerini bekliyoruz.

2018 yılı itibarıyla makale ve hakem değerlendirme şablonlarını da güncelleyerek sisteme yükledik. Bu süreçlerdeki son güncellememiz, ssci li indekse girdiğimizde tamamlanacak ve varolan şablonumuzu uzun yıllar kullanacağız.

Yazarlarımızdan özellikle beklediğimiz önemli husus şudur. Sisteme yeni kaydolurken, profillerini, Adı, ve SOYADI, formatına göre oluşturmaları, yani ad küçük soyad büyük şeklinde oluşturmalarını, yeni makale eklerken, hem Türkçe sekmesini hem İngilizce sekmesini birlikte kullanmalarını, sisteme mutlak surette gsm telefonlarını eklemelerini süreçlerin hızlı yürütülmesi açısından önemine binaen istirham ediyoruz.

Şimdilik dile getireceğimiz hususlar bunlardır. Ülkemiz ve insanlık için aydınlık yarınlar temennisiyle, esen kalınız

 

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.