Etiket arşivi: urban life

Biophilic Design for Livable Cities | Yaşanabilir Kentler İçin Biyofilik Tasarım

 

 

Chief Editor

Dr. Ahmet FİDAN

Biophilic Design for Livable Cities

Biophilic Design for Livable Cities:

Disasters Create New Milestone!

As in individual life, human beings in the world make very important changes in their lives after great difficulties or disasters.

In this context, the latest pandemic has created deep milestone in our individual and social lives that will never be the same again. I can cite these as examples of technological transformation in social life, irreversible introversion in psychological life, and changes in conformist structuring of the private sphere in individual life.

One of these transformations, which is also the scope of our journal, is the trends in micro and macro lifestyles in our individual and social lives. The others, pursuits and designs attributed to the transformation of human beings from nature to nature. Okumaya devam et

A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

A Kent Yaşamından

Memnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve

Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Arkun TATAR

FSM Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

arkuntatar@yahoo.com

Psikolog Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU

talhaozudogru@gmail.com

Psikolog Ayşe Refia UYSAL

ayserefia@gmail.com

Psikolog Gizem UYĞUR

uygurgizemf@gmail.com

 

Development of A Urban Life Satisfaction Scale and

Examination of Its Psychometric Properties

ABSTRACT:

The social and psychological perceptions of citizens about urban life will contribute to the decisions of city managers in the context of determining the problems of citizens and in creating awareness about the city. Objective measurement and assessment are needed to compare the perceptions of people in different cities. For this reason, psychological measurement devices are needed to measure the urban quality of life of the citizens. Accordingly, the aim of this study was to develop a scale and examine its psychometric characteristics. The scale was administered to a total of 1430 people from 14 different cities and 67 different towns in three different studies. As a result, ‘A Urban Life Satisfaction Scale’ with quite good psychometric properties was developed.

Key words: urban life, quality of urban life, urban life satisfaction.

ÖZ:

Bir kentte yaşayanların o kente ilişkin sosyal ve psikolojik algılarının belirlenmesi, kent yöneticilerine, kent sakinlerinin sorunlarını belirlemede yol göstermesi ve kente ilişkin farkındalık oluşturulması bağlamında katkı sağlayacaktır. Farklı kentlerin algılarının karşılaştırılabilmesi için ise nesnel ölçüm ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belirtilenlerin karşılaması için kente yaşayanların yaşam kalitesinin / memnuniyetinin nesnel ölçümünü yapmaya yönelik psikolojik ölçüm araçları gerekmektedir. Bu çalışmada bu doğrultuda bir ölçek geliştirilerek psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Üç farklı çalışmayla 14 farklı il ve 67 farklı ilçeden toplamda 1430 kişiye, geliştirilen ölçek uygulanmıştır. Sonuç olarak oldukça iyi psikometrik özellikler gösteren 50 maddeli ‘A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği’ geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kent yaşamı, kentsel yaşam kalitesi, kentsel yaşam memnuniyeti. Okumaya devam et