Etiket arşivi: iletişim

Diyagnostik Açıdan Duyu Bozukluklarına Diyalektik Değinimler

Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Öğretim Üyesi

 

ÖZET

Gerek bireylerin bireylerle bireylerin işletmelerle, gerekse işletmelerin işletmelerle ve/veya işletmelerin bireylerle olan iletişimleri bizatihi canlı organizma olan insan aracılığıyla yürütülür. Yani iletişimin kurumsal boyutu olsa da, kurumların iletişimleri insanlar aracılığı ile yürütülüyor olması münasebetiyle bireysel iletişim ve bireysel iletişimdeki duyma/hissetme, algılama/anlama ve aktarma/paylaşım öğeleri son derece önemli olmaktadır.

Çoğu zaman, gerek sözlü gerek yazılı gerekse işaret diliyle iletişim kurarken çamdan ve kavaktan bahsedilmektedir. Aynı alfabenin, aynı dilin kullanılmasına rağmen, “konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz, konuşuyoruz ama anlamıyoruz” şarkı sözündeki duruma düşülür…

Bu tür talihsiz iletişim hatalarının daha kaynağından bertaraf edilmesi için, insanoğlunun ve çevresinin kategorik olarak ele alınması ve birey üzerine etkiyen çapraz baskılara karşı feedback ve/veya potansiyel feetback mekanizmalarının regüle edilmesi gerekmektedir.

Bu makale bu tür durumlar için bireysel ve kurumsal iletişime kategorik derinlik getirmek için kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:

iletişim, iletişim engelleri, sosyal psikoloji, bireysel iletişim, kurumsal iletişim, duyu, algı ve algılama hataları, aktarma hataları, haberleşme, enformasyon

Okumaya devam et

Gündem: İletişim, Enformasyon ve Gizliliğin Sonu

Gündem: İletişim, Enformasyon ve Gizliliğin Sonu

İÇİNDEKİLER

Gündemli Makaleler:

  1. Duyu Bozukluklarına Diyalektik Değiniler / Dr. Ahmet FİDAN
  2. Hukuksal Açıdan Telefon Dinlemelerinin Değerlendirilmesi /Av. Turgut İNAL
  3. Küreselleşmenin Kıskacında Dillerin Entegrasyonu / Dr. Ahmet FİDAN
  4. Cep Telefonlarında Astım ve Alerji Tehlikesi / Prof.Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
  5. İnternet Gazeteciliğinde Hukuksal Gelişmeler / Dr. Ahmet FİDAN

Diğer Makaleler:

  1. İletişimde Eleştiriyi Eleştirmek / Ali Şeyh ÖZDEMİR
  2. Cep Telefonu ve Etkileri / Mehmet BALLI
  3. Sanal Dünya Yalan Dünya mı? Gerçek Dünya mı? / Ercan TURGUT
  4. Kulak İnsanı mı Göz İnsanı mı? / Maide ÖREN

 

Hukuksal Açıdan Telefon Dinlemelerinin Değerlendirilmesi

Hukuksal Açıdan Telefon Dinlemelerinin Değerlendirilmesi

Av. Turgut İNAL

Günümüz dünyasında, telefonlar yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, yargı hukukunda çok önemli bir yer tutmaktadır. Telefon insan yaşamında ve resmi makamlar nezdinde, her geçen gün artmakta ve bütün dünyayı sarmaktadır. Mektuplar, fakslar, telgraflar daha ikinci planda kalmıştır. Yargı hukukunda da telefon dinlenmesi ve kayıtları hem ceza hukukunda, hem de özel hukukta önem taşımaktadır. Dinlemeler konusunda yetkili kılınan iletişim başkanlığı kurulmuştu. Bu kuruluş kısa adı ile ( TİB ) olarak tanınır. Okumaya devam et