Kategori arşivi: Mustafa KÖSE

Mustafa KÖSE nin Tüm Yazılarını Göster

Bekirağa Bölüğünden Kemal Bey

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nden emekli Ârif Bey, Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan oğlu Kemâl Bey’e her günkü gibi yemek götürüyordu. Kadıköyü’ndeki evinden çıkmış, Bayazıt Meydanı’na varmıştı. Vakit akşam üzeriydi. Birden, meydana toplanmış büyük bir kalabalık gördü. Ne var, ne oluyor, diye merâk etti. Kalabalığın arasına sokuldu. Tiplerinden, konuşmalarından, meydanı dolduranlardan çoğunun Ermeni olduğu anlaşılıyordu. İçlerinden birine sordu: Okumaya devam et

Bekirağa Bölüğünde’ki TEŞKİLAT

Mustfa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

Aslında o günlerde hapsedilen İttihatçılar,  vatanın işgalden kurtulması için, kendi maceraperestliklerinin de rol oynadıgı felakete, çare aramaktan vazgeçmediler.  Mustafa Kemal Paşa, o günlerde İstanbul’da faaliyet içindedir.  Şişli’deki evde toplantılar yapılmaktadır.  Çıkış yolu arıyan bu insanların öyle kolay kolay teslim olmak niyetleri yoktur.  Bekirağa Bölüğünde  de  zaman zaman Mustafa Kemal’in adı geçmektedir.  Acaba kendilerini ziyarate gelecek midir?  Aslında Bekirağa Bölüğü’nün kapılarını içerdekiler gibi,  İttihatçı Subaylar tutmuştur.  Komutanları Ali Bey ve görevli Şadi Bey, Okumaya devam et

Neden Bekirağa Bölüğü?

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

Benimde öğrenci olup, mezun olduğum İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler(ilk hali Bilimler) Fakültesi binası,ders gördüğümüz yerler, Osmanlının Tanzimat sonrası döneminde tarihi olayların yaşandığı, nezarethane ve cezaevi olarak kullanılan,siyasi mahkümların, aydınların, bürokratların,subayların hapis yattığı ifadeye alındığı ve de işkence yapıldığı bir zemindir, yerdir.

Cumhuriyet Türkiye’sinde siyasi sorunlar yaşanırken, mücadele eden, kimilerine göre haklı, kimilerine göre haksız hocalarımız, öğrencilerde 12 Martlar, 12 Eylüller bu çerçevede Okumaya devam et

Aman El Ele Vermeyelim

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

21. Y.Y’ın Dünyasına kuşbakışı bir baktığımızda, üzerinde yaşayan insan topluluklarının, yaşamı algılaması ve hedeflerinde hızlı bir değişimin olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bunun esas kaynağı Küreselleşmenin, büyük bir güç haline gelen medya, iletişim araçlarıyla  insanların zamanının büyük bir kısmını da alarak düşünce ve yaşayış sistemlerini etkilemesidir. Bu durum doğal olarak insanları  (farkında olmadan !) yönlendirmektedir. Tabi bu etkileşimde geniş  topluluk, hedef kitle , gelişmiş, küresel gücün merkezindeki Batı ülkeleri insanlarından daha Okumaya devam et

İdeolojisizlik Sorunsalı

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

SORUN  İDEOLOJİSİZLİK.!..

Kimse kızmasın kelimeden dolayı…  Siyaset Bilimi açısından,

Bir şeyler söylemek istiyorum… Demokratik toplum, Sivil toplum örgütleri, Baskı grupları, Siyasal partiler, seçim, Meclis. İktidar…

Bence önemli, 1.si Siyasal partiler iktidar için mücadele ederler…

2.si gelişmiş demokrasilerde Sivil Toplum örgütleri, güçlü baskı grupları oluştururlar, hem seçimi, hem siyasal partileri hem İktidarı yönlendirir, etkilerler. Yapılması muhtemel yanlışlara dur! diyen bir güç… Sendikalar, dernekler, Ulusal kuruluşlar, çevreciler, Şehit aileleri, emekli Okumaya devam et

Türk Sorunu

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

TÜRKÇE, TÜRKLÜK ve HÜSEYİN A. ALPARSLAN

Sakarya Şehidi Tirebolulu Hüseyin Avni Bey, Osmanlı İmparatorluğunun en buhranlı döneminde yaşayan bir asker, bir aydın olarak dönemin düşünce akımlarından etkilenmiş,    çoğu aydın gibi Türkçü’lerin safında yer almıştır. O, haksızlık karşısında susmayan, doğru bildiğini ne pahasına olursa olsun söyleyen, bu uğurda sonuna kadar mücadele eden yılmaz bir iradenin temsilcisidir. Okumaya devam et

Uzaklarda Bir Sürgün Yeri: Fizan!

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

Namık Kemal, 1873’te Hanya vapuruyla Kıbrıs’a (Magosa ) sürgüne giderken kendisi ile kader birliği eden Nuri Bey’e,  ” Benim için telaş etmeyin, ben Magosa’ya gidiyorum.. Siz de elbette Akka’da kalmazsınız; Fizan’ı filan boylarsınız… ” diye not  bırakarak, esas korkulacak sürgün yerinin Fizan olduğunu  belirtmiştir.

Trablusgarp, eskiden beri hem siyasi suçlular, hem de merkezden uzaklaştırılmak istenen devlet görevlileri için bir sürgün yeriydi.  Ancak burası asıl ününü II. Abdulhamit zamanında Okumaya devam et

Fizan Neresidir ki!!?

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

FİZAN’A GİDERMİSİN?

Çok eski tarihlerden beri, bulunduğu Ülke’de iktidara sahip olan Kral, Sultan yada Hükümetler,  kendi uygulamalarıyla ters düşen, yapılan uygulamaların yanlışlarına karşı çıkan ya da siyaseten kendi görüşlerine karşı duran “memurlarını ” çoğu kez de kendisi hakkında fesatlık, çekememezlik, koltuğunu kaptırma korkusu içindeki sistemle bütünleşmiş bu arada malı götürüp zenginlikte ihya olmuş rakip amirlerin, Jurnalleriyle görev yerlerinden sürdürülür,  ailesinden, yaşadığı çevreden Okumaya devam et

Topal Osman Alayı Sakarya’da – I

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

Yunan Kralı Constantine, Eskişehir’de varlıklı bir Türk’ün evine yerleşmişti. Kral, Yunan Ordusu Başkomutanı olarak Anadolu’da bulunuyordu. Anadolu’daki Küçük Asya Ordusu’nun yönetimini Korgeneral Papoulas’a bırakmıştı. Sakarya boylarında ki kanlı çarpışmaları Eskişehir’den izliyordu. Yunan Ordusu ANKARA’ya girecek, Türk’lerin dağılıp yok olduğunu tüm dünyaya haykıracaktı. Anadolu’daki eski Tanrılar böyle istiyordu. Zafer yakındı… Aslında böyle isteyen Okumaya devam et