Etiket arşivi: mimari

Turizme Yönelik Olarak İç ve Dış Mekanlarda  Yaşlı ve Bedensel Engelliler İçin Düşünülmesi Gereken Mimari Tasarım İlkeleri

Şen YÜKSEL

Beykent Üniversitesi,  Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

 

Özet

Doğal ve kültürel kaynaklar açısından zengin olan ülkemizde, turizmin ekonomi ve uluslararası ilişkilerde önemli bir güç olduğu anlaşılmıştır. Hem turizm sektörünün hem de ülke yöneticilerinin bu konuya yaklaşımları, olumlu adımların atılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak turizm, fiziksel çevre şartları ile de çok sıkı ilişki içinde olan bir hizmet sektörüdür.

Sağlık turizmi, eko turizm ve kültür turizmi açısından bir odak konumunda bulunan ülkemiz turizm potansiyeline sahip ülkelerden biridir. Konaklama tesislerinin sayısal azlığı, iç ve dış mekan tasarımındaki yetersizlikler; özellikle yaşlı ve engelli konforuna uygun olmayan tasarımlar gibi eksik fiziksel çevre şartları, bu potansiyelinden yeteri kadar yararlanmasına engel olmaktadır. İstatistikler ve mevcut turizm politikasındaki hedefler doğrultusunda beklenen turist sayısındaki artıştan payını alabilmesi için,  yeterli fiziksel çevre koşulları sağlanmalıdır.

Bu çalışmada; gelecek turist profili içinde yüksek dilime sahip 65 yaş üzeri kişilere ve bedensel engellilere yönelik konfor koşullarını yerine getirebilmek için, dış mekanlarda ve konaklama tesislerindeki mimari tasarım ilkeleri irdelenecektir. Okumaya devam et

İstanbul Ulaşımına Çılgın Çevreci Projeler

İstanbul Ulaşım ve Trafiğine İlişkin Çevreci ve Bölgesel Projeler

Prof.Dr. Ahmet Vefik ALP

TBMM de yine ibretlik bir oturum yaşandı: Yumruklar, küfürler, hakaretler, tehditler uçuştu. Iktidar ve muhalefet milletvekilleri sanki birbirlerinin can düşmanı, nefret ve kin hakim. Özetle, utanç verici bir tablo idi. Yüce Meclis böyle olunca vatandaş ne yapsın. Yapay ve çarpık gündem, ekonomik sıkıntılar içinde boğulan insanımız perişan. Herkes kavga halinde, etraf toz duman.…

Biz Meclis’te, Adliye’de, Universite’de, sokakta dövüşürken, akıllı devletler çağımızda üstünlük ve refah için tek yol çıkar yolun ‘bilim ve teknoloji’ olduğunu çoktan kavradılar. Okumaya devam et