Etiket arşivi: etik

Analitik ve Sistematik Açıdan, Denetim Kavramına Etik ve Evrensel Yaklaşım

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Üniversite Yaşam Etik Kurulu Üyesi

ÖZET:

Denetim kavramının determinantları ve bileşenleri, kendi içinde analitik ve sistematik açıdan örüntülüdür. Öyle ki, bir sistemin yönetimine evrensel düzen açısından baktığımızda, DENETİM ETİĞİ kavramıyla kesişiriz. Zira, denetim kavramı veya olgusu, türel bağlamda tek bir bileşenle üstesinden gelinebilecek bir durum değildir.

Sürdürülebilir denetim için evrensel yaklaşımın son halkası etik denetimdir. Etik denetim zaten denetimin 9 alt türünden biridir ve diğer türlerin içine sirayet edebilecek, teşmil edilebilecek özelliği bulunmaktadır.

Bu makalede, denetim türlerinden ETİK denetimi, diğer denetim türleri ile içteş bir şekilde ele alarak, “vicdan”, “öz/töz”, “ahlak”, “din” kavramlarına yer yer atıflarda bulunarak ele alacağız. Zira, etik kavramı, vicdanı formatlayacak, özü ortaya çıkaracak, ahlakı evrenselleştirecek, dini bir üst ortak paydaya çekecektir.

Anahtar Kelimeler:

etik, denetim, denetim türleri, etik ve denetim, evrensel denetim, öz denetim, ahlaki denetim, etik kuralları

Okumaya devam et

Yerel Yönetimlerde Çevre Etiği ve Yönetim Organlarındaki Duyarsızlaşma Eğilimleri

Ayşe YILMAZ

Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZET:

1982 Anayasası’nın 56. maddesinde çevre kirliliğini önlemek ve insanların sağlıklı bir çevrede yaşaması devletin ve vatandaşın ortak görevi olarak belirtilmiştir. Son dönemlerdeki hukuksal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimler etik olgusunu çoğunlukla ihmal etmektedirler. Daha özelde, “çevre etiği” konusunda ise, bir çok geri dönüşü olmayan çevre ihlallerine neden olmaktadır. Yerel yönetim organlarının inisiyatif kullanıcıları astlara, şirketlere, diğer birimlere, vatandaşlara hizmet sürecinde seçim öncesi pazarlıkların da etkisiyle duyarsızlaşarak tabandan gelen geri bildirimleri görmezden gelmektedirler.

Etik ihlallerinin çoğu, demokrasinin ve kurumsallaşmanın oturmadıığı Türkiye ve bu gibi düşük gelirli ülkelerin yanısıra hızlı kentleşmekte olan ülkelere görülür. Yürürlükte olan etiğe ilişkin mevzuatın pek çoğu çok soyut yada ütopiktir. Türkiye’de çevre etiği ihlali en çok imar ve yapılaşma konusunda kentsel rant  alanlarının yüksek olduğu büyükşehir belediyelerindedir. Bu nedenle özellikle planlama konusunda çevre ve planlama etiği uluslararası ve ulusal literatürde farklı argüman ve farklı yönleriyle tartışılmış hala da tartışılmaktadır.

Yerel yönetimlerin siyasal kurumlar olmalarından dolayı,  seçim kampanyaları sürecinde bir takım rant ödünleşmeleri daha baştan yapılmakta, bir yandan imara, çevre düzenine ve arsa üretimine yönelik değişiklikler ve uygulamalar gayrı resmi olarak planlanırken, bir yandan da tabandan gelen çevre düzenine ilişkin ihlallerden kaynaklanan şikayetlere karşı yenel yönetim organları duyarsızlaşmaktadır. Çalışmamızda özellikle bu duyarsızlaşma üzerine yoğunlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

etik, çevre etiği, yerel yönetimler, yerel yönetim organları, imar affı, çevre düzeni, gecekondu affı, ormanlık alanlar Okumaya devam et