Tag Archive 'Eğitim'

Eyl 15 2017

Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması Arş. Gör Hüseyin Avni ES Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü avnies@ktu.edu.tr Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü hamzacebi@ktu.edu.tr   Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü suofirat@marmara.edu.tr ÖZ:   Eğitim, ülkenin […]

No responses yet

Haz 15 2017

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decision-Making Methods For The Cities In Turkey   Ertuğrul AYYILDIZ *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü ertugrulayyildiz@ktu.edu.tr Miraç MURAT Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü miracmurat@ktu.edu.tr ÖZET Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da […]

No responses yet

Eyl 15 2012

İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İçeriklerinde Kent ve Köy Kültürü Unsurları

Yrd.Doç.Dr. Cengiz ŞİMŞEK* Fatih Üniversitesi   Özet Ders kitabı içeriklerinin sadece konu alanıyla ilişkili olmadıkları, güncel konuların ders konusuyla ilişkilendirilmesi, yaşanılan bölgenin genel ve kültürel mirasının bilgi yoluyla aktarılması amacıyla da ilişkili oldukları bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla içerikler gerek ders kitabı yazımında ve gerekse konu anlatımlarında büyük bir özenle seçilirler. Bu nedenle 2012 yılı itibariyle […]

No responses yet

Next »