Etiket arşivi: kitap

İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İçeriklerinde Kent ve Köy Kültürü Unsurları

Yrd.Doç.Dr. Cengiz ŞİMŞEK*

Fatih Üniversitesi

 

Özet

Ders kitabı içeriklerinin sadece konu alanıyla ilişkili olmadıkları, güncel konuların ders konusuyla ilişkilendirilmesi, yaşanılan bölgenin genel ve kültürel mirasının bilgi yoluyla aktarılması amacıyla da ilişkili oldukları bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla içerikler gerek ders kitabı yazımında ve gerekse konu anlatımlarında büyük bir özenle seçilirler. Bu nedenle 2012 yılı itibariyle İstanbul il sınırlarındaki ilköğretim 7. Sınıflarda ders kitabı olarak okutulan Türkçe kitabı içerikleri kent ve köy kültür unsurları bakımından nitel bir araştırma deseni ve içerik analizi veri toplama yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan incelemede kitapta 30 metin, 54 resim, 61 de çizim kullanıldığı tespit edilmiştir. Analizlerde 93’ü kent, 53’ü de köye ait olmak üzere toplam 106 farklı kültür unsuruna atıf yapıldığı tespit edilmiştir. Tekrarlarla birlikte kent unsurlarına 118, köy unsurlarına ise 55 kez atıf yapılmıştır. Kent kültür unsurlarından 95’inin özendirici, 23’ünün yerici; 55 köy unsurundan ise 43’ünün özendirici, 12’sinin yerici nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Kültür unsurlarının bir araya niteliksel yığılma özelliklerine bakıldığında sosyal, edebi, doğal, mimarî-yapı, arkeolojik-tarihî, ailevî ve teknolojik olmak üzere 7 ayrı grupta toplandıkları tespit edilmiştir. Kent kültüründe “kalabalık”, “gürültü”, “komşuluk”, “yeşil alan eksikliği” ve “doğadan uzaklık” gibi unsurlar yerilirken, “sinema”, “fabrika”, “kitap”, “sahil”, “bina” gibi unsurlara özendirildiği; köy kültüründe ise “köy yaşamı”, “bağlama”, “usta”, “sokak”, “ev” gibi unsurlar yerilirken, “kır”, “kuş”, “orman”, “pekmez”, “rüzgâr” gibi unsurlara da özendirildiği dikkat çekmektedir. Bu haliyle Türkçe kitabı kent ve köy kültürü unsurlarını yeteri kadar geniş yelpazede ve olması gerektiği gibi yansıtamamaktadır. Araştırmanın diğer ders kitaplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Okumaya devam et

Kent Hafıza Merkezleri ve Kent Hafıza Merkezlerinin İç ve Dış Yapılandırılması ve Kütüphanelerin Geleceği

Kent Hafıza Merkezleri ve Kent Hafıza Merkezlerinin İç ve Dış Yapılandırılması ve Kütüphanelerin Geleceği

Dr. Ahmet FİDAN

Giriş:

Devletler ölümlü olsalar bile kentler (doğal afetler ve büyük savaşlar hariç)  ölümsüzdür. Ancak kentlerin ölümsüzlüğü son derece görecedir. Zira kentler yüzyıllarca varlık sürdürebilirler. Ne var ki onların bu ölümsüzcesine varlıklarını sürdürmeleri insan vücudundaki hücrelerin sürekli ve düzenli olarak yenilenmesi gibi, kent doku ve hücrelerinin alt ve üst yapısının sürekli ve düzenli olarak yenilenmesinden kaynaklanmaktadır.

Yalnız, kentlerimizin gittikçe tekdüzeleştiği, mimari yapılarının yavanlaştığını son onlarca yıldır dile getirmekteyiz. Kent dokularındaki bu tür değişimlerin her kente ait hafıza merkezinde her boyutuyla sergilenmesi ve kaydının tutulması gerekir. Bu artık Okumaya devam et

Ceza Evi Raconları

Eski Yıllarda Cezaevine Gelen Yeni Çocuklar İçin “Gelin Geldi” Derlerdi!

Çeşitli sıfatlar ve unvanlar altında Türkiye’nin dört bir köşesine yeni cezaevleri açmakta, bunlara A tipi B tipi C tipi X tipi Y tipi gibi isimler vererek sayısını ve mahkûm  alma kapasitelerini arttırmaktayız. Hatta bazı kereler bunların için de açılış Okumaya devam et

“Kitapların Ölümü” Konulu Yazım Üzerine Bir Derkenar!

Ne çok şeyleri öldürdük a dostlar. Bu gün bir köşe yazısı dinledim sesli gazete’de sabahleyin. Bir teneke sobanın hayatımızdan çıkmasıyla söküp götürdüğü güzellikleri ve araya giren duvarların bireyselleşmemizi körüklemesi üzerine. Okumaya devam et

Frankfurt Kitap Fuarı

Nevval SEVİNDİ

ORTAYOL

60. yılını kutlayan Frankfurt kitap fuarı 578.000 metrekare, “memleket kadar geniş” önünüzde uzanıyor. 14.Ekim’de , açılışta Türk Cumhurbaşkanı’nın ve Alman Dış işleri Bakanı’nın katılımı güvenlik kontrolü fırtınasına neden oldu.Fuarın önü kalabalık , insanlar sabırsız… Türk heyetin ezici çoğunluğu oluşturması almanları ürkütmüştü anlaşılan. Biletler 1300 tane ve gelenler bundan fazla mı kaygısı nedeniyle ciddi bir barikat oluşturdular. İçeriye davetiye Okumaya devam et